Liste der Fälle

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Fälle enthält alle Fälle der Manga-Serie Detektiv Conan.

Band 1 bis 19[Bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 1
(Band 1: Kapitel 1)
(Episode 1)
Episode 1.jpg

(1) Takanori Sewa
(2) Hitomi
(3) Firmen-Chef (Fall 1)
(4) Wodka
(5) Gin

(1) Frau Sewa
(2) Zweites Mordopfer
(4) Firmen-Chef (Fall 1)
(5) Shinichi Kudo

Shinichi Kudo

(1), (2) Mord
(3) Waffenschmuggel
(4) Erpressung
(5) Mordversuch

Fall 2
(Band 1: Kapitel 2, 3, 4 & 5)
(Episode 2)
Episode 2.jpg
Akiko Tanis Entführer

(1) Akiko Tani
(2) Conan Edogawa

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Entführung

(2) Mordversuch

Fall 3
(Band 1: Kapitel 6, 7, 8 & 9)
(Episode 3)
Episode 3.jpg

(1) Yuko Ikezawa
(2) Akiyoshi Fujie

(1) Yoko Okino
(2) Akiyoshi Fujie

schlafender Kogoro

(1) Einbruch
(2) Suizid

Fall 4
(Band 2: Kapitel 10, 11 & 12)
(Episode 39)
Episode 39.jpg
Yutaka Abe Masaki Negishi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 5
(Band 2: Kapitel 13, 14, 15 & 16)
(Episode 14 & 135)
Episode 14.jpg

(1) 1-Milliarde-Yen-Räuber
(2) Akira Hirota
(3) Akemi Miyano
(4) Gin

(1) Bank
(2) Kenzo Hirota
(3) Akira Hirota
(4) Akemi Miyano

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Bankraub
(2), (3), (4) Mord

Fall 6
(Band 2: Kapitel 17, 18 & 19)
(Episode 21)
Episode 21.jpg

(1) Akio
(2) Akios Mutter

(1) Akios Vater
(2) Akio

Conan Edogawa

(1) Totschlag
(2) Freiheitsberaubung

Fall 7
(Band 3: Kapitel 20, 21, 22, 23, 24 & 25)
(Episode 23 & 24)
Episode 24.jpg
Ichiro Hatamoto

Gozo Hatamoto
Tatsuo Hatamoto

schlafender Kogoro

Mord
Fall 8
(Band 3: Kapitel 26, 27, 28 & 29)
(Episode 7)
Episode 7.jpg
Herr Ogino Yuta Ogawa

Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 9
(Band 4: Kapitel 30, 31 & 32)
(Episode 8)
Episode 8.jpg

(1) Herr Ochiai
(2) Kubota

(1) Manaka
(2) Beika-Kunstmuseum

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Diebstahl

Fall 10
(Band 4: Kapitel 33, 34 & 35)
(Episode 5)
Episode 5.jpg
Gin

Wodka

Fahrgäste Conan Edogawa Mordversuch
Fall 11
(Band 4: Kapitel 36, 37, 38 & 39)
(Episode 4)
Episode 4.jpg
Italienische Diebesbande

(1) Pasta-Bank
(2) Detective Boys

Detective Boys

(1) Bankraub
(2) Entführung

Fall 12
(Band 5: Kapitel 40, 41, 42, 43 & 44)
(Episode 35 & 36)
Episode 35.jpg
Ryoichi Takahashi

(1) Ran Mori
(2) Chikako Ikeda

schlafende Sonoko

(1) mehrfacher Mordversuch
(2) Mord

Fall 13
(Band 5: Kapitel 45, 46, 47 & 48)
(Episode 43)
Episode 43.jpg
Mari Terahara Tatsuya Kimura Conan Edogawa Mord
Fall 14
(Band 5 & 6: Kapitel 49, 50 & 51)
(Episode 44)
Episode 44.jpg

Yukiko Kudo
Yusaku Kudo

Conan Edogawa Conan Edogawa scheinbare Entführung
Fall 15
(Band 6: Kapitel 52, 53, 54 & 55)
(Episode 17)
Episode 17.jpg
Yuji Suwa Denjiro Maru schlafender Kogoro Mord
Fall 16
(Band 6: Kapitel 56, 57 & 58)
(Episode 16)
Episode 16.jpg
Herr Tanaka Tanakas Bruder Conan Edogawa Mord
Fall 17
(Band 6 & 7: Kapitel 59, 60 & 61)
(Episode 9)
Episode 9.jpg
Norikazu Sasai Satoru Imatake schlafender Kogoro Mord
Fall 18
(Band 7: Kapitel 62, 63, 64, 65, 66 & 67)
(Episode 11 & 12)
(Episode 1000 & 1001)
Episode 11.jpg

(1), (2), (3), (4) Seiji Aso (Narumi Asai)
(5) Kazuaki Hirata

(1) Hideo Kawashima
(2) Tatsuji Kuroiwa
(3) Ken Nishimoto
(4) Seiji Aso
(5)Shuichi Murusawa

schlafender Kogoro

(1),(2),(3) Mord
(4) Suizid
(5) Körperverletzung

Fall 19
(Band 7 & 8: Kapitel 68, 69, 70 & 71)
(Episode 10)
Episode 10.jpg
Naoki Uemura Mamoru Akagi Conan Edogawa Entführung
Fall 20
(Band 8: Kapitel 72, 73, 74, 75, 76 & 77)
(Episode 70, 71 & 72)
Episode 72.jpg
Akiko Sayama

(1) Conan Edogawa
(2) Tokio Ebara

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 21
(Band 8: Kapitel 78, 79 & 80)
(Episode 19)
Episode 19.jpg
Toshihiko Takasugi Sayuri Matsumoto schlafende Sonoko Mordversuch
Fall 22
(Band 9: Kapitel 81, 82 & 83)
(Episode 13)
Episode 13.jpg
Schauspieler (Fall 22) Ayumi Yoshida Detective Boys vermeintliche Entführung
Fall 23
(Band 9: Kapitel 84, 85 & 86)
(Episode 28 & 29)
Episode 28.jpg
Kazushi Nakamichi Yumi Horikoshi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 24
(Band 9 & 10: Kapitel 87, 88, 89, 90 & 91)
(Episode 40 & 41)
Episode 40.jpg
Takashi Ichieda

(1) Yuji Nikaido
(2) Ran Mori
(3) Reiko Yotsui

schlafender Kogoro

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 25
(Band 10: Kapitel 92, 93, 94 & 95)
(Episode 49 & 50)
Episode 50.jpg
Kimie Tsujimura Isao Tsujimura Shinichi Kudo Mord
Fall 26
(Band 10: Kapitel 96, 97 & 98)
(Episode 51)
Episode 51.jpg
Shuji Tsugawa

(1) Kazuo Tamada

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Drogenschmuggel

Fall 27
(Band 10 & 11: Kapitel 99, 100 & 101)
(Episode 47)
Episode 47.jpg
Kaori Nakahara Masashi Oyama schlafender Kogoro Mord
Fall 28
(Band 11: Kapitel 102, 103 & 104)
(Episode 32)
Episode 32.jpg
Takashi Matsuo Michihiko Suwa schlafender Kogoro Mord
Fall 29
(Band 11: Kapitel 105, 106 & 107)
(Episode 33)
Episode 33.jpg
Juzo Tonoyama Yayoi Himeno Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 30
(Band 11: Kapitel 108, 109 & 110)
(Episode 53 & 54)
Episode 53.jpg
Shunen Ten'ei schlafender Kogoro Mord
Fall 31
(Band 12: Kapitel 111, 112 & 113)
(Episode 174 & 175)
Episode 174.jpg
Tomoaki Okuda Detective Boys versuchte Geldfälschung
Fall 32
(Band 12: Kapitel 114, 115 & 116)
(Episode 56)
Episode 56.jpg
Hironobu Takeshita

(1) Hideaki Nakajima
(2) Tequila

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 33
(Band 12 & 13: Kapitel 117, 118, 119, 120 & 121)
(Episode 59 & 60)
Episode 60.jpg
Kento Togano

(1) Hiroyuki Kanaya
(2) Ayako Oki
(3) Toshiaki Fujisawa

schlafender Heiji

(1),(2) Mord
(3) Mordversuch

Fall 34
(Band 13: Kapitel 122, 123 & 124)
(Episode 74)
Episode 74.jpg
Taichi Tomizawa Tetsuharu Tomizawa schlafende Sonoko Mord
Fall 35
(Band 13: Kapitel 125, 126 & 127)
(Episode 62)
Episode 62.jpg
Kenjin Hanaoka Izumi Chono schlafender Kogoro Mord
Fall 36
(Band 13: Kapitel 128, 129 & 130)
(Episode 65)
Episode 65.jpg
Shugo Matsui Osamu Kamei

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 37
(Band 14: Kapitel 131, 132 & 133)
(Episode 99 & 100)
Episode 100.jpg
Mako Miyoshi Motoyasu Tsukumo

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 38
(Band 14: Kapitel 134, 135, 136, 137 & 138)
(Episode 101 & 102)
Episode 102.jpg

(1) Machiko Yabuushi
(2) Hickson Tanaka
(3) Keiko Yabuushi

(1) Hickson Tanaka
(2) Machiko Yabuushi
(3) Hickson Tanaka

schlafender Misao Yamamura

Yusaku Kudo

(1),(3) Mordversuch
(2) Mord

Fall 39
(Band 14 & 15: Kapitel 139, 140, 141, 142 & 143)
(Episode 87 & 88)
Episode 87.jpg
Akiko Yonehara

(1) Sonoko Suzuki
(2) Herr Sugiyama
(3) Kohei Shimoda

Ran Mori
Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2), (3) Mord

Fall 40
(Band 15: Kapitel 144, 145 & 146)
(Episode 84 & 85)
Episode 84.jpg
Satoshi Miyahara

(1) Miyaharas Komplize
(2) Two-Mix
(3) Detective Boys

Detective Boys

(1) Mord
(2) Entführung
(2), (3) Mordversuch

Fall 41
(Band 15: Kapitel 147, 148 & 149)
(Episode 77)
Episode 77.jpg
Takako Fuji Mitsuhiro Hida schlafender Kogoro Mord
Fall 42
(Band 15 & 16: Kapitel 150, 151, 152 & 153)
(Episode 80 & 81)
Episode 80.jpg

(1) Miyuki Hyuga
(2) Hideomi Nagato

(1) Mitsuaki Nagato
(2) Hideomi Nagato

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 43
(Band 16: Kapitel 154 & 155)
(Episode 118)
Episode 118.jpg
Sumiko Kobayashi Schüler Detective Boys angebliche Geistererscheinung
Fall 44
(Band 16: Kapitel 156, 157, 158 & 159)
(Episode 78 & 79)
Episode 78.jpg
Kaito Kid Tomoko Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 45
(Band 16 & 17: Kapitel 160, 161 & 162)
(Episode 104 & 105)
Episode 105.jpg
Ryuichi Seto Masuko Tsuchiya schlafender Kogoro Mord
Fall 46
(Band 17: Kapitel 163, 164 & 165)
(Episode 120 & 121)
Episode 120.jpg
Harumi Matsuzaki Kiwako Toda schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 47
(Band 17: Kapitel 166)
(Episode 94)
Episode 94.jpg
4 Entführer

(1) Yumiko
(2) Yoshio

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Erpressung

Fall 48
(Band 17: Kapitel 167, 168 & 169)
(Episode 110 & 111)
Episode 110.jpg
Räuberbande „Goblin“ Misao Nakamura Kogoro Mori

Conan Edogawa

Freiheitsberaubung
Fall 49
(Band 17 & 18: Kapitel 170, 171 & 172)
(Episode 108 & 109)
Episode 108.jpg
Kozaburo Hijikata Isami Nagakura schlafender Kogoro Mord
Fall 50
(Band 18: Kapitel 173, 174 & 175)
(Episode 106 & 107)
Episode 106.jpg
Manabu Sawai Asami Uchida schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 51
(Band 18: Kapitel 176, 177 & 178)
(Episode 136 & 137)
Episode 137.jpg
Geldfälscherbande „Silberfuchs“ Toshiyas Bruder Detective Boys Entführung
Fall 52
(Band 18 & 19: Kapitel 179, 180 & 181)
(Episode 138 & 139)
Episode 138.jpg
Akira Shirokura Masami Hirota

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 53
(Band 19: Kapitel 182, 183 & 184)
(Episode 122 & 123)
Episode 122.jpg
Nintaro Shinmei Nintaro Shinmei

Kogoro Mori
Conan Edogawa

vorgetäuschte Entführung
Fall 54
(Band 19: Kapitel 185, 186, 187 & 188)
(Episode 124 & 125)
Episode 125.jpg

(1), (2), (3), (4), (5), (7) Yusuke Sakata
(6) Kiichiro Numabuchi

(1) Hidetoshi Nagao
(2) Tayo Nishiguchi
(3) Kazuto Noyasu
(4) Sumie Okazaki
(5) Sotaro Goshi
(6) Conan Edogawa
(7) Yusuke Sakata

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1), (2), (3), (4), (5) Mord
(6) Mordversuch
(7) Suizid

Fall 55
(Band 19 & 20: Kapitel 189, 190 & 191)
(Episode 140 & 141)
Episode 141.jpg
Kameramann (Fall 55)

(1) Nichiuri TV
(2) Stadionbesucher

Detective Boys

(1) Erpressung
(2) Geiselnahme

Band 20 bis 39[Bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 56
(Band 20: Kapitel 192, 193, 194, 195 & 196)
(Episode 142, 143 & 144)
Episode 142.jpg
Kikue Tanaka Toshiya Hamano
Tsutomo Nishiyama
schlafende Sonoko Mord
Fall 57
(Band 20: Kapitel 197, 198 & 199)
(Episode 128 & 129)
Episode 128.jpg
Masayo Aoshima Mina Aoshima schlafender Kogoro Mord
Fall 58
(Band 20 & 21: Kapitel 200, 201, 202 & 203)
(Episode 146 & 147)
Episode 147.jpg
Mutsumi Nishikawa

(1) Masuyo Mamiya
(2) 10 Personen
(3) Conan Edogawa
(4) Hiroshi Agasa
(5) Genta Kojima

Detective Boys

(1), (2) Mord
(3), (4), (5) Entführung

Fall 59
(Band 21: Kapitel 204, 205, 206 & 207)
(Episode 172 & 173)
Episode 172.jpg
Tsugumi Amano Kizuhiro Otaka Shinichi Kudo Mord
Fall 60
(Band 21: Kapitel 208, 209 & 210)
(Episode 156 & 157)
Episode 156.jpg
Keizo Masuo Kayo Masuo Conan Edogawa Mord
Fall 61
(Band 21 & 22: Kapitel 211, 212, 213 & 214)
(Episode 151 & 152)
Episode 151.jpg
Kikuhito Morizono Akio Shigematsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 62
(Band 22: Kapitel 215, 216, 217 & 218)
(Episode 154 & 155)
Episode 154.jpg
Toshinori Kaetsu

Yasuji Asama
Keitaro Izumo

Conan Edogawa Mord
Fall 63
(Band 22: Kapitel 219, 220 & 221)
(Episode 163 & 164)
Episode 164.jpg
Tadahiko Michiwaki

(1) 2 Frauen
(2) Sonoko Suzuki

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 64
(Band 23: Kapitel 222, 223 & 224)
(Episode 148 & 149)
Episode 148.jpg
Minoru Furuhashi Seiji Haruta Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 65
(Band 23: Kapitel 225, 226, 227, 228, 229 & 230)
(Episode 185, 186, 187 & 188)
Episode 187.jpg
Sadao Kujirai

(1) Teruyoshi Kameda
(2) Heiji Hattori
(3) Korehisa Kanie

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 66
(Band 23 & 24: Kapitel 231, 232 & 233)
(Episode 166 & 167)
Episode 167.jpg
Herr Kitagawa Frau Muranishi

Inspektor Takagi
Detective Boys

Mord
Fall 67
(Band 24: Kapitel 234, 235, 236 & 237)
(Episode 181 & 182)
Episode 181.jpg
Yoko Araide Yoshiteru Araide schlafender Kogoro Mord
Fall 68
(Band 24: Kapitel 238, 239, 240, 241 & 242)
(Episode 190, 191 & 192)
Episode 190.jpg

(1), (2) Pisco
(3), (4) Gin

(1) Shigehiko Nomiguchi
(2) Ai Haibara
(3) Shiho Miyano
(4) Pisco

Conan Edogawa

(1), (4) Mord
(2) Entführung
(3) Mordversuch

Fall 69
(Band 25: Kapitel 243, 244 & 245)
(Episode 183 & 184)
Episode 183.jpg
Izumi Sano Chihiro Itami schlafender Kogoro Mord
Fall 70
(Band 25: Kapitel 246, 247, 248, 249 & 250)
(Episode 177, 178 & 179)
Episode 178.jpg

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3), (4), (5) Robert Taylor

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3) Herr Negishi
(4) Nobokazu Takeda
(5) Kazuha Toyama

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (2) Suizid
(3), (4) Mord
(5) Mordversuch

Fall 71
(Band 25: Kapitel 251, 252 & 253)
(Episode 203 & 204)
Episode 204.jpg
3 Bankräuber

(1) 1. Bankräuber
(2) Conan Edogawa

Detective Boys

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 72
(Band 26: Kapitel 254, 255, 256 & 257)
(Episode 204, 205 & 206)
Episode 206.jpg
Mai Kogami Kohei Kamata Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 73
(Band 26: Kapitel 258, 259 & 260)
(Episode 207 & 208)
Episode 208.jpg
Satoru Oba Taiji Tatsumi Shinichi Kudo Mord
Fall 74
(Band 26: Kapitel 261, 262 & 263)
(Episode 209 & 210)
Episode 210.jpg
Kazuko Ogata Minoru Ogata schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 75
(Band 27: Kapitel 264, 265 & 266)
(Episode 214 & 215)
Episode 214.jpg
Norifumi Saku Ritsuko Usui

Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 76
(Band 27: Kapitel 267, 268 & 269)
(Episode 220 & 221)
Episode 220.jpg

(1) Brandstifter (Fall 76)
(2), (3) Shuji Kano

(2) Bank
(3) Inspektor Takagi

Inspektor Sato
Inspektor Takagi
Detective Boys

(1) Brandstiftung
(2) Bankraub
(3) Körperverletzung

Fall 77
(Band 27: Kapitel 270, 271 & 272)
(Episode 245 & 246)
Episode 245.jpg
Takayasu Shimizu Kengo Bito schlafende Sonoko Mord
Fall 78
(Band 27 & 28: Kapitel 273, 274 & 275)
(Episode 228 & 229)
Episode 228.jpg
Matasaburo Saika Jäger (Fall 78) Detective Boys Mord
Fall 79
(Band 28: Kapitel 276, 277 & 278)
(Episode 239 & 240)
Episode 239.jpg
Kyoko Shibata Shiro Shibata schlafender Kogoro Mord
Fall 80
(Band 28: Kapitel 279, 280, 281, 282 & 283)
(Episode 241, 242 & 243)
Episode 241.jpg
Kimie Shimabukuro

Saori Kadowaki
Toshimi Ebihara
Naoko Kuroe

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

Mord
Fall 81
(Band 28 & 29: Kapitel 284, 285 & 286)
(Episode 233 & 234)
Episode 233.jpg
Yoshio Sadakane

(1) Ryoko Mizutani
(2) Hitomi Endo
(3) Michiko Ishiguro
(4) Tae Aizawa
(5) Sonoko Suzuki

Kommissar Megure

Conan Edogawa

(1), (2), (3), (5) Mordversuch
(4) Mord

Fall 82
(Band 29: Kapitel 287, 288 & 289)
(Episode 249 & 250)
Episode 249.jpg
Juwelenräuber Fahrgäste

Jodie Starling
Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 83
(Band 29: Kapitel 290, 291 & 292)
(Episode 252 & 253)
Episode 252.jpg
Yoshio Tsunashima Teruya Kano Detective Boys versuchter Diebstahl
Fall 84
(Band 29: Kapitel 293, 294 & 295)
(Episode 257 & 258)
Episode 257.jpg
Ray Curtis Ed McKay Conan Edogawa

Heiji Hattori

Mord
Fall 85
(Band 30: Kapitel 296, 297 & 298)
(Episode 259 & 260)
Episode 259.jpg
Akira Akashi Senzo Ogura schlafender Kogoro Mord
Fall 86
(Band 30: Kapitel 299, 300, 301 & 302)
(Episode 236, 237 & 238)
Episode 237.jpg
Furuyo Senma

(1) Shukuzen Ogami
(2) Furuyo Senma

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) versuchter Suizid

Fall 87
(Band 30: Kapitel 303 & 304)
(Episode 261)
Episode 261.jpg
Handtaschendieb Genta Kojima Detective Boys Mordversuch
Fall 88
(Band 30 & 31: Kapitel 305, 306 & 307)
(Episode 247 & 248)
Episode 247.jpg
Muneyuki Mino Moto Mino schlafende Sonoko Mord
Fall 89
(Band 31: Kapitel 308, 309 & 310)
(Episode 262 & 263)
Episode 262.jpg
Masao Jinbo Tatsuo Mori schlafender Kogoro Mord
Fall 90
(Band 31: Kapitel 311, 312 & 313)
(Episode 265 & 266)
Episode 265.jpg
Noboru Shimojo Giichi Aramaki

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 91
(Band 31: Kapitel 314, 315 & 316)
(Episode 282 & 283)
Episode 282.jpg

Takashi Kotegawa
Shigehiko Wakizawa

Atsushi Tarumi
Yuji Kato

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 92
(Band 31 & 32: Kapitel 317, 318, 319, 320 & 321)
(Episode 283, 284 & 285)
Episode 283.jpg

(1) (2)Shigehiko Wakizawa
(3) Arihiro Kasuya

(1) Maho Katagiri
(2) Arihiro Kasuya
(3) Shigehiko Wakizawa
(3) Heiji Hattori

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch
(3) Mordversuch

Fall 93
(Band 32: Kapitel 322, 323 & 324)
(Episode 268 & 269)
Episode 268.jpg
Yuki Takeno

(1) Kaoru Kusano
(2) Yuki Takeno

Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2) Suizid

Fall 94
(Band 32: Kapitel 325, 326 & 327)
(Episode 277 & 278)
Episode 277.jpg
Entführer (Fall 94) James Black Conan Edogawa Entführung
Fall 95
(Band 32 & 33: Kapitel 328, 329 & 330)
(Episode 272 & 273)
Episode 272.jpg
Yasuo Kamieda Supermarkt Inspektor Takagi Raub
Fall 96
(Band 33: Kapitel 331, 332, 333 & 334)
(Episode 288, 289 & 290)
Episode 289.jpg

(1) Hajime Itakura und Yuzo Sakami
(2) Ako Amari

(1) Natsuya Amari
(2) Yoshitaka Nigaki

schlafender Kogoro (1), (2) Mord
Fall 97
(Band 33: Kapitel 335, 336 & 337)
(Episode 291 & 292)
Episode 291.jpg
Hideo Morita Eiko Idetsuki Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 98
(Band 33 & 34: Kapitel 338, 339 & 340)
(Episode 293 & 294)
Episode 293.jpg
Bunta Kuniyoshi Katsunori Chujo Conan Edogawa Mord
Fall 99
(Band 34: Kapitel 341, 342 & 343)
(Episode 299 & 300)
Episode 299.jpg
Noboru Kawakami Herr Takai

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 100
(Band 34: Kapitel 344, 345 & 346)
(Episode 301 & 302)
Episode 302.jpg
Etsutoshi Oba Kadotake Akano

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 101
(Band 34: Kapitel 347, 348 & 349)
(Episode 306 & 307)
Episode 306.jpg
Kaizo Isogami Shiro Kawabata schlafender Kogoro Mord
Fall 102
(Band 34 & 35: Kapitel 350, 351, 352, 353 & 354)
(Episode 308, 309 & 310)
Episode 309.jpg
Rose Hewitt Heath Flockheart Shinichi Kudo Mord
Fall 103
(Band 35: Kapitel 355, 356 & 357)
(Episode 296 & 297)
Episode 296.jpg
Kikuji Bancho Rui Tabuchi schlafender Kogoro Mord
Fall 104
(Band 35: Kapitel 358, 359 & 360)
(Episode 311 & 312)
Episode 312.jpg
Kiichiro Numabuchi Mitsuhiko Tsuburaya Detective Boys Geiselnahme
Fall 105
(Band 35 & 36: Kapitel 361, 362, 363, 364 & 365)
(Episode 313, 314 & 315)
Episode 313.jpg
Mikihiko Daito Yoshie Taira (Miyako Kaneshiro)

Takashi Shimoji

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 106
(Band 36: Kapitel 366, 367 & 368)
(Episode 325 & 326)
Episode 325.jpg
Posträuber (Fall 106)

(1) Inspektor Takagi
(2) Postamt

Detective Boys

(1) Mordversuch
(2) versuchter Raub

Fall 107
(Band 36 & 37: Kapitel 369, 370, 371, 372 & 373)
(Episode 327, 328, 329 & 330)
Episode 327.jpg
Bombenleger (Fall 107)

(1) Jinpei Matsuda
(2) Inspektor Shiratori
(3) Conan Edogawa
(4) Inspektor Takagi
(5) Schüler der Teitan-Oberschule

Detective Boys

(1) Mord
(2), (3), (4), (5) Mordversuch

Fall 108
(Band 37: Kapitel 374, 375 & 376)
(Episode 323 & 324)
Episode 323.jpg
Akira Nagumo Yoshiki Kazami

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 109
(Band 37: Kapitel 377, 378 & 379)
(Episode 332 & 333)
Episode 332.jpg
Ryusuke Soma Suguru Itakura schlafender Kogoro Mord
Fall 110
(Band 37 & 38: Kapitel 380, 381, 382 & 383)
(Episode 334, 335 & 336)
Episode 334.jpg
Juwelenräuberbande

(1) Juweliergeschäft
(2) Conan Edogawa
(3) Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

(1) Überfall
(2), (3) versuchte Geiselnahme

Fall 111
(Band 38: Kapitel 384, 385 & 386)
(Episode 337 & 338)
Episode 337.jpg
Yayoi Kanno Yayoi Kanno Detective Boys vorgetäuschter Diebstahl
Fall 112
(Band 38: Kapitel 387, 388 & 389)
(Episode 341 & 342)
Episode 342.jpg
Iwao Ushigome Hyota Nagase schlafender Kogoro Mord
Fall 113
(Band 38: Kapitel 390, 391 & 392)
(Episode 348 & 349)
Episode 349.jpg
Misari Ito

Heiji Hattori
Kazuha Toyama
Herr Kusukawa

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Entführung
Fall 114
(Band 39: Kapitel 393, 394, 395, 396 & 397)
(Episode 350, 351 & 352)
Episode 350.jpg
Akira Morozumi Ryoko Morozumi Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
mehrfache Brandstiftung
versuchte Brandstiftung

Fall 115
(Band 39: Kapitel 398, 399 & 400)
(Episode 354 & 355)
Episode 354.jpg
Haruka Tendo Yasumi Shirafuji Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 116
(Band 39: Kapitel 401, 402 & 403)
(Episode 384 & 385)
Episode 384.jpg
Toshiko Betsusho Yasuhiro Kamohita schlafender Kogoro Mord

Band 40 bis 59[Bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 117
(Band 40: Kapitel 404, 405 & 406)
(Episode 389 & 390)
Episode 389.jpg
Asakichi Yakura Detective Boys

Inspektor Sato
Inspektor Takagi

versuchter Drogenhandel
Fall 118
(Band 40: Kapitel 407, 408 & 409)
(Episode 356 & 357)
Episode 356.jpg
Hiroto Akashi Iwao Akashi

Kogoro Mori
Sonoko Suzuki
Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 119
(Band 40: Kapitel 410, 411 & 412)
(Episode 455 & 456)
Episode 456.jpg
Detective Boys Suche (Person)
Fall 120
(Band 40 & 41: Kapitel 413, 414, 415 & 416)
(Episode 358 & 359)
Episode 358.jpg
Sohachi Ueki Mikio Fujieda

Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 121
(Band 41: Kapitel 417, 418 & 419)
(Episode 360 & 361)
Episode 360.jpg
Yoshihiko Negami Norihiro Furumura

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 122
(Band 41: Kapitel 420, 421 & 422)
(Episode 363 & 364)
Episode 363.jpg
Kaoru Taiyama Yukiya Banba schlafende Sonoko Mord
Fall 123
(Band 41 & 42: Kapitel 423, 424 & 425)
(Episode 365 & 366)
Episode 365.jpg
Tetsuo Imai Sohei Dejima

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 124
(Band 42: Kapitel 426, 427 & 428)
(Episode 369 & 370)
Episode 369.jpg
Dieb (Fall 124) Supermarkt

Ran Mori
Shinichi Kudo

Diebstahl
Fall 125
(Band 42: Kapitel 429, 430, 431, 432, 433 & 434)
(Episode 371, 372, 373, 374 & 375)
Episode 373.jpg
Vermouth Senzo Fukuura Heiji Hattori & Conan Edogawa/Shinichi Kudo Mord, Mordversuch, Geiselnahme & Entführung
Fall 126
(Band 42 & 43: Kapitel 435, 436 & 437)
(Episode 376 & 377)
Episode 376.jpg
Naokazu Fukuchi Opfer (Fall 126) Conan Edogawa Körperverletzung
Fall 127
(Band 43: Kapitel 438, 439 & 440)
(Episode 380 & 381)
Episode 380.jpg
Shuhei Beisho schlafender Kogoro Bestechlichkeit
Fall 128
(Band 43: Kapitel 441, 442, 443 & 444)
(Episode 412 & 413)
Episode 412.jpg
Atsushi Hasami Kenji Tsujiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 129
(Band 43 & 44: Kapitel 445, 446, 447, 448 & 449)
(Episode 414, 415, 416 & 417)
Episode 415.jpg
Yukio Torimitsu Zuschauer im Koshien-Stadion

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 130
(Band 44: Kapitel 450, 451 & 452)
(Episode 424 & 425)
Episode 424.jpg
Akira Kato Hirotoshi Nakamoto Conan Edogawa Mord
Fall 131
(Band 44: Kapitel 453, 454, 455 & 456)
(Episode 386 & 387)
Episode 386.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 132
(Band 44 & 45: Kapitel 457, 458 & 459)
(Episode 392 & 393)
Episode 392.jpg
Kunishige Seko schlafende Sonoko Spuk
Fall 133
(Band 45: Kapitel 460, 461 & 462)
(Episode 397 & 398)
Episode 397.jpg
Mineto Kanetani Futoshi Ejiri Conan Edogawa Mord
Fall 134
(Band 45: Kapitel 463, 464 & 465)
(Episode 402 & 403)
Episode 402.jpg
Masaharu Motoyama Toshizo Nose Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 135
(Band 45 & 46: Kapitel 466, 467, 468 & 469)
(Episode 405 & 406)
Episode 405.jpg
Heihachi Mikami

Asao Kono
Hajime Futagawa

Detective Boys Mord
Fall 136
(Band 46: Kapitel 470, 471, 472, 473 & 474)
(Episode 419, 420 & 421)
Episode 420.jpg
Kyosuke Haga

(1) Furuto Shitara
(2) Genzaburo Shitara
(3) Ayane Shitara
(4) Kyosuke Haga

schlafender Kogoro

(1), (2), (3) Mord
(4) Suizidversuch

Fall 137
(Band 46: Kapitel 475, 476, 477 & 478)
(Episode 428, 429 & 430)
Episode 428.jpg
Täter (Fall 137) Teruhisa Tamai Conan Edogawa Mord
Fall 138
(Band 46 & 47: Kapitel 479, 480, 481, 482 & 483)
(Episode 432, 433 & 434)
Episode 434.jpg
Shigehide Kariya

Motoka Aida
Tomoko Kariya

Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 139
(Band 47: Kapitel 484, 485 & 486)
(Episode 435 & 436)
Episode 435.jpg
Sakanobu Nekota Herr Atomura Detective Boys Mord
Fall 140
(Band 47: Kapitel 487, 488, 489 & 490)
(Episode 440, 441 & 442)
Episode 440.jpg
Dogo Hoshikawa Tenko Himemiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 141
(Band 48: Kapitel 491, 492 & 493)
(Episode 445 & 446)
Episode 446.jpg
Herr Kano Herr Miyami Conan Edogawa Mord
Fall 142
(Band 48: Kapitel 494, 495, 496, 497 & 498)
(Episode 449, 450 & 451)
Episode 450.jpg
Masashi Watabiki

Watabikis Bruder

Toshimichi Sekiguchi
Atsuhiro Kunitomo

schlafender Kogoro Mord
Fall 143
(Band 48 & 49: Kapitel 499, 500, 501, 502, 503 & 504)
(Episode 459, 460, 461, 462 & 463)
Episode 463.jpg

(1) Kind (Fall 143)
(2), (3), (4) Chianti
(2), (3), (4) Korn

(1) Rena Mizunashi
(2) Yasuteru Domon
(3) Conan Edogawa
(4) Kogoro Mori

Conan Edogawa
Jodie Starling

(1) Kingelstreiche
(2), (3), (4) Mordversuch

Fall 144
(Band 49: Kapitel 505, 506 & 507)
(Episode 465 & 466)
Episode 466.jpg

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

Detective Boys

(1) vermeintliche Entführung
(2) Verkehrsunfall

Fall 145
(Band 49: Kapitel 508, 509 & 510)
(Episode 467 & 468)
Episode 467.jpg
Atsushi Misumi Ami schlafender Kogoro Mord
Fall 146
(Band 50: Kapitel 511, 512, 513 & 514)
(Episode 469 & 470)
Episode 469.jpg
Takuji Rokuda

(1) Kota
(2) Takuji Rokuda

Inspektor Takagi

(1) Entführung
(2) Suizidversuch

Fall 147
(Band 50: Kapitel 515, 516 & 517)
(Episode 473 & 474)
Episode 473.jpg
Atsushi Inaba Misato Sugimori Detective Boys Mord
Fall 148
(Band 50 & 51: Kapitel 518, 519, 520, 521 & 522)
(Episode 490)
Episode 490.jpg
Kosuke Mimata Shohei Minowa Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 149
(Band 51: Kapitel 523 & 524)
(Episode 476)
Episode 476.jpg
Mitsuru Osabe Conan Edogawa Dehydrierung
Fall 150
(Band 51: Kapitel 525, 526 & 527)
(Episode 481 & 482)
Episode 481.jpg
Shoko Hisazu Tsuguo Ushigome Detective Boys Mord
Fall 151
(Band 51: Kapitel 528 & 529)
(Episode 483)
Episode 483.jpg
Kirishitas Tochter

Kogoro Mori
Goro
Conan Edogawa

Entschlüssung einer Geheimnachricht
Fall 152
(Band 51: Kapitel 530, 531 & 532)
(Episode 446 (Japan) & 447 (Japan))
Episode 446 (Japan).jpg
Yoji Kuramoto Rinko Honami

Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 153
(Band 52: Kapitel 533 & 534)
(Episode 453 (Japan))
Episode 453 (Japan).jpg
Bungo Tatei Bungo Tatei Detective Boys Suizidversuch
Fall 154
(Band 52: Kapitel 535, 536 & 537)
(Episode 449 (Japan))
Episode 449 (Japan).jpg
Masateru Taira Masateru Tairas Komplize Inspektor Sato Mord

Einbruch

Fall 155
(Band 52: Kapitel 538, 539 & 540)
(Episode 454 (Japan) & 455 (Japan))
Episode 455 (Japan).jpg
Toshihisa Manda Kohei Haramoto Detective Boys Mord
Fall 156
(Band 52: Kapitel 541, 542 & 543)
(Episode 457 (Japan) & 458 (Japan))
Episode 457 (Japan).jpg
Tatsuzo Watanuki Herrn Hozumi Conan Edogawa Mord
Fall 157
(Band 53: Kapitel 544, 545, 546 & 547)
(Episode 469 (Japan) & 470 (Japan))
Episode 470 (Japan).jpg
Takeyori Oikawa Haruhito Kanbara

Conan Edogawa
Kaito Kid

Mord
Fall 158
(Band 53: Kapitel 548 & 549)
(Episode 460 (Japan))
Episode 460 (Japan).jpg
Sumiko Kobayashi Sumiko Kobayashi Teitan Grundschüler der 1B vorgetäuschte Entführung
Fall 159
(Band 53: Kapitel 550, 551 & 552)
(Episode 462 (Japan) & 463 (Japan))
Episode 462 (Japan).jpg
Herr Kiritani Roku Itagaki

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 160
(Band 53 & 54: Kapitel 553, 554 & 555)
(Episode 464 (Japan) & 465 (Japan))
Episode 465 (Japan).jpg
Tatsuhito Funemoto Kaneyo Funemoto schlafender Kogoro Mord
Fall 161
(Band 54: Kapitel 556, 557 & 558)
(Episode 466 (Japan) & 467 (Japan))
Episode 466 (Japan).jpg
Kazuya Itabashi Sakuko Kokura Detective Boys Mord
Fall 162
(Band 54: Kapitel 559, 560 & 561)
(Episode 479 (Japan))
Episode 479 (Japan).jpg
Denkyus Mutter Denkyus Mutter Heiji Hattori

Conan Edogawa

Suizid
Fall 163
(Band 54 & 55: Kapitel 562, 563, 564, 565 & 566)
(Episode 479 (Japan))
Episode 479 (Japan).jpg
Natsuki Koshimizu Junya Tokitsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 164
(Band 55: Kapitel 567, 568 & 569)
(Episode 476 (Japan) & 477 (Japan))
Episode 476 (Japan).jpg
Kanji Kojima Rutger Heinen

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Schwere Körperverletzung
Fall 165
(Band 55: Kapitel 570, 571, 572 & 573)
(Episode 472 (Japan) & 473 (Japan))
Episode 473 (Japan).jpg
Kaito Kid Conan Edogawa Entschlüsselung eines Rätsels
Fall 166
(Band 55: Kapitel 574 & 575)
(Episode 474 (Japan))
Episode 474 (Japan).jpg
Eri Kisaki Kogoro Mori Conan Edogawa Verdacht der Unehelichkeit
Fall 167
(Band 56: Kapitel 576, 577 & 578)
(Episode 487)
Episode 487.jpg
Kakuji Dejima Masataka Moroguchi Conan Edogawa

Miwako Sato

Mord
Fall 168
(Band 56: Kapitel 579, 580 & 581)
(Episode 481 (Japan) & 482 (Japan))
Episode 482 (Japan).jpg
Raito Adachi Akane Oba

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 169
(Band 56: Kapitel 582, 583 & 584)
(Episode 484 & 485)
Episode 485.jpg
Tago Sohei Nishigun Conan Edogawa Einbruch, Diebstahl
Fall 170
(Band 56: Kapitel 585 & 586)
(Episode 491)
Episode 491.jpg
Betrüger, Name unbekannt Mutter eines Freundes von Kogoro Mori Conan Edogawa Betrug
Fall 171
(Band 57: Kapitel 587, 588, 589 & 590)
(Episode 492, 493 & 494)
Episode 492.jpg
Kikuyo Tbata Kakuzo Okudaira Mord
Fall 172
(Band 57: Kapitel 591, 592 & 593)
(Episode 488)
Episode 488.jpg
Satan Onizuka Tenji Urushibara Mord
Fall 173
(Band 57: Kapitel 594)
(Der flüchtige Kogoro Mori)
Der fluechtige Kogoro Mori.jpg
Fall 174
(Band 57 & 58: Kapitel 595, 596, 597 & 598)
(Episode 495, 496 & 497)
Episode 495.jpg
(1) Rikumichi Kusuda, (2) Taro Shinkicho (1) FBI, (2) Versicherung Conan Edogawa

Shuichi Akai

(1) Spionage, (2) Versichrungsbetrug
Fall 175
(Band 58: Kapitel 599, 600, 601, 602, 603 & 604)
(Episode 498, 499 & 500)
Episode 500.jpg
(1), (2), (3), (4) Schwarze Organisation (1) Restaurant-Gäste
(2) Fahrgäste
(3) Kinobesucher
(4) Krankenhauspatienten
(4) James Black
Conan Edogawa
Shuichi Akai
(1) Lebensmittelvergiftung
(2) Giftgasanschlag
(3) Brandstiftung
(4) versuchter Bombenanschlag
Fall 176
(Band 58 & 59: Kapitel 605, 606, 607, 608 & 609)
(Episode 501, 502, 503 & 504)
Episode 504.jpg
(1) Tobey Keynes
(2) Kir
(1) Renji Sunochi
(2) Shuichi Akai
(1) Conan Edogawa (1), (2) Mord
Fall 177
(Band 59: Kapitel 610, 611 & 612)
(Episode 505 & 506)
Episode 505.jpg
Minayo Hasaka Shiro Nagasaku Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 178
(Band 59: Kapitel 613, 614, 615, 616, 617 & 618)
(Episode 516 & 517)
Episode 516.jpg
Tatsue Torada

(1) Kuroto Kai
(2) Yoshiro Torada
(3) Koji Tatsuo
(4) Ayaka Tatsuo
(5) Shigetsugu Torada
(6) Akira Tatsuo

Conan Edogawa

Heiji Hattori

(1), (3), (4), (5) Mord
(2) Unterlassene Hilfeleistung
(6) Versuchter Mord

Fall 179
(Band 59 & 60: Kapitel 619, 620 & 621)
(Episode 507 & 508)
Episode 507.jpg
Kyota Honma Tatsumi Moniwa Conan Edogawa Mord

Band 60 bis 79[Bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 180
(Band 60: Kapitel 622, 623 & 624)
(Episode 509, 510 & 511)
Fall 180.jpg
Ginya Makabe

Familie Suigura
Subaru Okiya
Ryuhei Hosoi

Conan Edogawa

Brandstiftung
Steuerhinterziehung

Fall 181
(Band 60: Kapitel 625, 626 & 627)
(Episode 530 & 531)
Episode 530.jpg
Motorradkurierin 4 Frauen

Motorradkurier
Pizzabote

Conan Edogawa Niederschlagen
Fall 182
(Band 60: Kapitel 628, 629 & 630)
(Episode 513 & 514)
Fall 182.jpg
Maiko Kuzumi Raisaku Nakame Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 183
(Band 61: Kapitel 631, 632, 633 & 634)
(Episode 515)
Episode 515.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 184
(Band 61: Kapitel 635, 635 & 637)
(Episode 524 & 525)
Episode 524.jpg
Ena Ginbayashi Goki Sudo Conan Edogawa Mord
Fall 185
(Band 61: Kapitel 638, 639 & 640)
(Episode 509, 510 & 511)
Episode 510.jpg
Ikuo Daitas Entführer Ikuo Daita

Conan Edogawa
Subaru Okiya

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 186
(Band 61 & 62: Kapitel 641 & 642)
(Episode 526)
Episode 526.jpg
Toji Kawase Takafumi Torihira Conan Edogawa Mord
Fall 187
(Band 62: Kapitel 643, 644 & 645)
(Episode 528 & 529)
Episode 528.jpg
Yuko Arisawa Shiro Arisawa Conan Edogawa Mord
Fall 188
(Band 62: Kapitel 646, 647, 648, 649, 650 & 651)
(Episode 521 & 522)
Episode 521.jpg
Makoto Okuda Misato Kawauchi Shinichi Kudo

Heiji Hattori

versuchter Mord
Fall 189
(Band 62 & 63: Kapitel 652, 653 & 654)
(Episode 523)
Episode 523.jpg
Riko Mizohashi Gunpei Furuki Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 190
(Band 63: Kapitel 655, 656 & 657)
(Episode 549 & 550)
Episode 550.jpg
Osamu Aizono Ryuzo Agatsuma Conan Edogawa Mord
Fall 191
(Band 63: Kapitel 658, 659 & 660)
(Episode 551 & 552)
Episode 552.jpg
Gankichi Kojima Gonsaku Kojima Conan Edogawa Mord
Fall 192
(Band 63: Kapitel 661, 662 & 663)
(Episode 545 & 546)
Episode 546.jpg

Raito Egashira
Akira Mafune

Conan Edogawa Verkehrsdelikte mit Unfallfolgen
Fall 193
(Band 64: Kapitel 664, 665 & 666)
(Episode 542 & 543)
Episode 542.jpg
Shuhei Aosato Hikari Akamine Conan Edogawa

Subaru Okiya

Mord
Fall 194
(Band 64: Kapitel 667, 668 & 669)
(Episode 532 & 533)
Episode 533.jpg

Ryuhei Kusumoto
Sogo Banba

Kurumi Shodo Conan Edogawa Versuchter Betrug
Fall 195
(Band 64: Kapitel 670, 671, 672 & 673)
(Episode 534 & 535)
Fall 195.jpg
Eisa Nabei Doji Hiramune Conan Edogawa Mord
Fall 196
(Band 64 & 65: Kapitel 674, 675 & 676)
(Episode 537 & 538)
Episode 538.jpg
Jirokichi Suzuki Lupin Kaito Kid

Conan Edogawa

Fall 197
(Band 65: Kapitel 677, 678 & 679)
(Episode 563 & 564)
Episode 564.jpg
Bankräuber Teito Bank Conan Edogawa Banküberfall
Fall 198
(Band 65: Kapitel 680 & 681)
(Episode 557)
Episode 557.jpg
Fall 199
(Band 65 & 66: Kapitel 682, 683, 684, 685 & 686)
(Episode 558, 559, 560 & 561)
Episode 560.jpg
Naoki Midorikawa

(1) Shusaku Akashi
(2) Shiro Naoki

Takaaki Morofushi
Kansuke Yamato
Conan Edogawa

(1), (2) Mord
(3) Brandstiftung, Mordversuch

Fall 200
(Band 66: Kapitel 687, 688 & 689)
(Episode 568 & 569)
Episode 568.jpg
Nami Kasakura Yoshiro Somei

Kommissar Shiratori
Conan Edogawa

Mord
Fall 201
(Band 66: Kapitel 690, 691 & 692)
(Episode 571 & 572)
Episode 571.jpg
Dieb Detective Boys Diebstahl
Fall 202
(Band 66: Kapitel 693, 694 & 695)
(Episode 573 & 574)
Episode 573.jpg
Takuya Kyuma Tereaki Kunisue Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 203
(Band 66 & 67: Kapitel 696, 697 & 698)
(Episode 575 & 576)
Episode 576.jpg
Shodo Yuika Mihiro Kuze schlafender Kogoro Mord
Fall 204
(Band 67: Kapitel 699)
(Episode 578)
Episode 578.jpg
Kyozo Daita Kyozo Daita Conan Edogawa Suizidversuch
Fall 205
(Band 67: Kapitel 700, 701, 702, 703 & 704)
(Episode 578, 579, 580 & 581)
Episode 579.jpg
Täter (Fall 205) Besucher des Baker-Kaufhauses schlafender Kogoro Geiselnahme
Fall 206
(Band 67 & 68: Kapitel 705, 706, 707 & 708)
(Episode 583, 584 & 585)
Episode 583.jpg
Ryusuke Kodama

(1) Akira Sumida
(2) Sumiko Kobayashi

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 207
(Band 68: Kapitel 709, 710 & 711)
(Episode 589 & 590)
Episode 589.jpg
Takehito Kokubu Akiho Kokubu Kogoro Mori
Conan Edogawa
Mord
Fall 208
(Band 68: Kapitel 712, 713, 714 & 715)
(Episode 586 & 587)
Fall 208.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Detective Boys Diebstahl
Fall 209
(Band 68: Kapitel 716, 717 & 718)
(Episode 592 & 593)
Episode 592.jpg

(1) Shiro Masuko
(2) Shinji Mizunoe

(1) Sonoko Suzuki u.a.
(2) Shiro Masuko

Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mordversuch

Fall 210
(Band 69: Kapitel 719, 720 & 721)
(Episode 600 & 601)
Episode 600.jpg
Rokuro Tokubi Banzo Numayama schlafender Misao Yamamura Mord
Fall 211
(Band 69: Kapitel 722, 723 & 724)
(Episode 597 & 598)
Episode 597.jpg
Junsaku Tanzawa Ganji Tetsuyama Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 212
(Band 69: Kapitel 725, 726 & 727)
(Episode 608 & 609)
Episode 608.jpg
Hoshie Urai Taruto Urai schlafender Kogoro Mord
Fall 213
(Band 69 & 70: Kapitel 728, 729 & 730)
(Episode 614 & 615)
Episode 614.jpg
Chiakis Vater Keita Onoda Conan Edogawa Entführung
Fall 214
(Band 70: Kapitel 731, 732 & 733)
(Episode 627 & 628)
Episode 627.jpg
Kaito Kid Conan Edogawa Diebstahl
Fall 215
(Band 70: Kapitel 734, 735, 736, 737, 738, 739 & 740)
(Episode 610, 611, 612 & 613)
Episode 610.jpg
(1), (2), (3) Tomoaki Inubushi (1) Keiji Inubushi

(1) Miwako Inubushi
(1) Shinichi Kudo
(1) Saki Inubushi
(2) Ran, Kazuha, Tomoaki Inubushi
(3) Miyuki Inubushi

Heiji Hattori
Conan Edogawa
(1) Mord

(2) Angriff (Dämonenhund)
(3) Mordversuch

Fall 216
(Band 71: Kapitel 741 & 742)
(Episode 624)
Episode 624.jpg
Detective Boys Suche (Gegenstand)
Fall 217
(Band 71 & 72: Kapitel 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 & 752)
(Episode 616, 617, 618, 619, 620 & 621)
Episode 617.jpg
Hades Sabara Minerva Glass Conan Edogawa Morddrohung
Fall 218
(Band 72: Kapitel 753, 754 & 755)
(Episode 622 & 623)
Episode 623.jpg

zwei Männer

(1) Professor Agasa
(2) Conan Edogawa
(2) Ai Haibara

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Gefangennahme

Fall 219
(Band 72: Kapitel 756, 757 & 758)
(Episode 625 & 626)
Episode 625.jpg

Tsujiei Sonsaku

Anna Tadami

schlafende Sonoko
Conan Edogawa

Mord

Fall 220
(Band 72: Kapitel 759, 760 & 761)
(Episode 642 & 643)
Episode 642.jpg
Mann
Frau
Familie Urafune Detective Boys Geiselnahme
Fall 221
(Band 72 & 73: Kapitel 762, 763 & 764)
(Episode 632 & 633)
Episode 632.jpg
Teigo Karube Rukako Hoshina schlafender Kogoro Mord
Fall 222
(Band 73: Kapitel 765, 766 & 767)
(Episode 644 & 645)
Episode 644.jpg
Atsushi Taninaka Tokumori Saizu schlafender Kogoro Mord
Fall 223
(Band 73: Kapitel 768, 769 & 770)
(Episode 646 & 647)
Episode 647.jpg
Toshiko Hirukawa Teigo Uesumi Conan Edogawa als Shinichi Kudo Mord
Fall 224
(Band 73 & 74: Kapitel 771, 772, 773 & 774)
(Episode 648, 649 & 650)
Episode 648.jpg
Isao Sawaguri Tatami Mitsui Conan Edogawa als Shinichi Kudo Geiselnahme
Fall 225
(Band 74: Kapitel 775, 776 & 777)
(Episode 656 & 657)
Episode 656.jpg
Älteres Ehepaar (1) Ayumi Yoshida

(2) Professor Agasa

Conan Edogawa (1) Entführung

(2) Diebstahl

Fall 226
(Band 74: Kapitel 778, 779 & 780)
(Episode 651)
Episode 651.jpg
Toru Amakasu Kengo Shibamiya Shinichi Kudo

Conan Edogawa

Mord
Fall 227
(Band 74 & 75: Kapitel 781, 782, 783, 784, 785 & 786)
(Episode 652, 653, 654 & 655)
Episode 652.jpg
Yoshimi Satake

(1) Ikuro Wakamatsu
(2) Serika Wakamatsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa
Mord
Fall 228
(Band 75: Kapitel 787, 788 & 789)
(Episode 661 & 662)
Episode 661.jpg
Junji Hyodo Herr Denkawa Ryohei Onda (als falscher Kogoro)
Conan Edogawa
Mord
Fall 229
(Band 75: Kapitel 790, 791 & 792)
(Episode 659 & 660)
Episode 659.jpg
Tokuko Shigei

(1) Kazunobu Chiba
(2) Aketoshi Fukuchi

Conan Edogawa

(1) Vandalismus
(2) Körperverletzung

Fall 230
(Band 75: Kapitel 793, 794 & 795)
(Episode 667 & 668)
Episode 667.jpg
Hatsune Kamon Hatsune Kamon schlafender Kogoro Suizid
Fall 231
(Band 76: Kapitel 796, 797, 798, 799 & 800)
(Episode 671, 672, 673 & 674)
Episode 672-2.jpg
Serina Urakawa Kei Kashizuka Conan Edogawa

(1)Mord
(2)Geiselnahme

Fall 232
(Band 76: Kapitel 801, 802 & 803)
Episode 675 & 676
Fall 232.jpg
Takushi Kanno Sumika Kanno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 233
(Band 76 & 77: Kapitel 804, 805, 806, 807 & 808)
(Episode 681, 682 & 683)
Episode 681.jpg
Ryusaku Fuemoto

(1) Wataru Takagi
(2) Ryusaku Fuemoto

Conan Edogawa

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 234
(Band 77: Kapitel 809, 810 & 811)
(Episode 684 & 685)
Episode 684-2.jpg
Keisuke Ogino Daisaku Kasumoto Conan Edogawa Mord
Fall 235
(Band 77: Kapitel 812, 813 & 814)
(Episode 690 & 691)
Episode 691.jpg
3 Männer Isao Takaichi Conan Edogawa
Subaru Okiya
Diebstahl
Fall 236
(Band 77: Kapitel 815, 816 & 817)
(Episode 699 & 700)
Episode 699.jpg
Chozo Usagi

(1) Opfer (Fall 236)
(2) Detective Boys (ohne Conan)

Conan Edogawa
Masumi Sera

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 237
(Band 78: Kapitel 818, 819, 820, 821, 822, 823 & 824)
(Episode 701, 702, 703 & 704)
Fall 237.jpg

(1) Satoru Ando
(2) Bourbon
(3) Vermouth

(1) Etsuto Murobashi
(2), (3) Kaito Kid (als Shiho Miyano verkleidet)

(1) schlafender Kogoro
(2), (3) Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Entführungsversuch
(3) Mordversuch

Fall 238
(Band 78: Kapitel 825, 826 & 827)
(Episode 705 & 706)
Episode 705-5.jpg
Kotone Momozono Saburo Ishiguri Conan Edogawa Mord
Fall 239
(Band 78 & 79: Kapitel 828, 829 & 830)
(Episode 724 & 725)
Fall 239.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki schlafende Sonoko Diebstahl
Fall 240
(Band 79: Kapitel 831, 832 & 833)
(Episode 710 & 711)
Episode 710.jpg
Naoko Izutsu Kaizo Fura Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 241
(Band 79 & 80: Kapitel 834, 835, 836, 837, 838, 839 & 840)
(Episode 712, 713, 714 & 715)
Fall 241.jpg

(1) Hakuya Torakura
(2), (3) Johei Hagawa

(1) Hakuya Torakura
(2) Asanobu Torakura
Kamiyo Torakura
(3) Hikaru Hinohara

Conan Edogawa
Heiji Hattori

(1) Suizid
(2) Mord
(3) Mordversuch

Band 80 bis 99[Bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 242
(Band 80: Kapitel 841, 842 & 843)
(Episode 722 & 723)
Episode 722.jpg
Zwei unbekannte Lieferanten Unbekannter Mann Conan Edogawa Mord
Fall 243
(Band 80: Kapitel 844, 845 & 846)
(Episode 727 & 728)
Episode 727.jpg
Wataru Furuya Shotoku Takeki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 244
(Band 80: Kapitel 847, 848 & 849)
(Episode 731 & 732)
Episode 731.jpg
Naganobu Itami Chiyoko Itami Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Mord
Fall 245
(Band 80 & 81: Kapitel 850, 851 & 852)
(Episode 734)
Episode 734.jpg

(1) Ikuyo Yatani
(2) Yoriko Danno

(1) Tohei Benzaki
(1) Yoriko Danno
(1) Shigemori Sakamaki
(1) Jodie Starling
(2) Ikuyo Yatani

Professor Agasa
Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mord

Fall 246
(Band 81: Kapitel 853, 854 & 855)
(Episode 738 & 739)
Episode 738.jpg
Monpei Kogure Chikafumi Usuda Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 247
(Band 81: Kapitel 856, 857 & 858)
(Episode 740 & 741)
Episode 740.jpg
Kenya Settsu Waka Hashitani Shinichi Kudo
Conan Edogawa
Mord
Fall 248
(Band 81: Kapitel 859, 860 & 861)
(Episode 744 & 745)
Episode 744.jpg
Sunami Masaki Masahiro Tanba Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 249
(Band 82: Kapitel 862, 863 & 864)
(Episode 746 & 747)
Episode 746.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa
Makoto Kyogoku
Diebstahl
Fall 250
(Band 82: Kapitel 865, 866, 867 & 868)
(Episode 751 & 752)
Episode 751.jpg
Rinpei Urushiya Teishi Masuko Conan Edogawa Mordversuch
Fall 251
(Band 82: Kapitel 869, 870 & 871)
(Episode 748 & 749)
Episode 748.jpg
Toshinari Shiga Hiroto Yasutomi Conan Edogawa Mord
Fall 252
(Band 82 & 83: Kapitel 872, 873, 874 & 875)
(Episode 754, 755 & 756)
Fall 252.jpg
(1) Sumika Kawana
(2) Shinobu Kagawa
(1) Masaie Hakuya
(2) Sumika Kawana
Conan Edogawa
Masumi Sera
(1) Mord
(2) Mordversuch
Fall 253
(Band 83: Kapitel 876, 877 & 878)
(Episode 759 & 760)
Fall 253.jpg
Keigo Hiura Chiaki Minazuki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 254
(Band 83: Kapitel 879, 880 & 881)
(Episode 763 & 764)
Episode 763.jpg
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Vermeintliche Drogenübergabe
Fall 255
(Band 83 & 84: Kapitel 882, 883 & 884)
(Episode 772 & 773)
Episode 772.jpg
Naho Ojiro Kunihiro Shumoto Shinichi Kudo Mord
Fall 256
(Band 84: Kapitel 885, 886 & 887)
(Episode 765 & 766)
Episode 765.jpg
Takeshi Yatsukoshi Ryota Renno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 257
(Band 84: Kapitel 888, 889 & 890)
(Episode 770 & 771)
Episode 770.jpg
Juri Kosaka Reina Suto Conan Edogawa
Bourbon
Mord
Fall 258
(Band 84: Kapitel 891, 892 & 893)
(Episode 779 & 780)
Episode 779-2.jpg
Fumiyuki Kandachi Natsuko Shibuya Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 259
(Band 85: Kapitel 894, 895, 896, 897 & 898)
(Episode 781, 782 & 783)
Episode 781.jpg
Fall 260
(Band 85: Kapitel 899, 900, 901 & 902)
(Episode 785 & 786)
Episode 785.jpg
Herr Tanimori Yumi Miyamoto Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Entführung
Fall 261
(Band 85 & 86: Kapitel 903, 904 & 905)
(Episode 787 & 788)
Episode 787.jpg
Ensaku Toyoshima Nagami Oiso Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 262
(Band 86: Kapitel 906, 907 & 908)
(Episode 792 & 793)
Episode 793.jpg
Yasue Komai Yasue Komai Conan Edogawa Suizid
Fall 263
(Band 86: Kapitel 909, 910, 911 & 912)
(Episode 808 & 809)
Episode 808.jpg
Midori Koyanagi Bonzo Ono Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 264
(Band 86 & 87: Kapitel 913, 914, 915, 916 & 917)
(Episode 810, 811 & 812)
Episode 810.jpg
Shinsuke Akiyama Shigeru Takeda
Shoji Kano
Conan Edogawa
Kansuke Yamato
Mord
Fall 265
(Band 87: Kapitel 918, 919 & 920)
(Episode 814 & 815)
Episode 814.jpg
Saya Kitami Kyona Shono Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 266
(Band 87: Kapitel 921, 922, 923 & 924)
(Episode 853 & 854)
Episode 853.jpg
Ronsuke Efune Ran Mori Shinichi Kudo
Yusaku Kudo
versuchte Entführung
Fall 267
(Band 87 & 88: Kapitel 925, 926 & 927)
(Episode 822 & 823)
Episode 822.jpg
Akimichi Yamada Teiya Asuka Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 268
(Band 88: Kapitel 928, 929 & 930)
(Episode 827 & 828)
Episode 827.jpg
Sosuke Mizushina Atsuko Tonda Conan Edogawa
Masumi Sera
Raubmord
Fall 269
(Band 88: Kapitel 931, 932, 933, 934 & 935)
(Episode 830, 831 & 832)
Episode 830.jpg
Ria Kawabata Takashi Harawaki
Kyoko Ejiri
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 270
(Band 88 & 89: Kapitel 936, 937 & 938)
(Episode 836 & 837)
Episode 836.jpg
Rumi Kogure Hagie Yamaji Conan Edogawa
Masumi Sera
Bourbon
Mord
Fall 271
(Band 89: Kapitel 939, 940 & 941)
(Episode 843 & 844)
Episode 843.jpg
Takashi Kamaya Ujiyasu Hosogoe Conan Edogawa Mordversuch
Fall 272
(Band 89: Kapitel 942, 943 & 944)
(Episode 847 & 848)
Episode 847.jpg
Yusuke Kuchiki Kyogo Nakatsu Conan Edogawa Mord
Fall 273
(Band 89: Kapitel 945, 946 & 947)
(Episode 849 & 850)
Episode 849.jpg
Conan Edogawa
Fall 274
(Band 89 & 90: Kapitel 948, 949 & 950)
(Episode 861 & 862)
Episode 862.jpg
Kazunori Senba Kunihisa Hiyama Conan Edogawa
Subaru Okiya
Mord
Fall 275
(Band 90: Kapitel 951, 952 & 953)
(Episode 863 & 864)
Episode 863.jpg
Sanpei Kokuri Gaito Hotta Schlafender Kogoro
Mary Sera
Mord
Fall 276
(Band 90: Kapitel 954, 955, 956 & 957)
(Episode 866 & 867)
Episode 867.jpg
Rokumichi Hado Rokumichi Hado Conan Edogawa
Subaru Okiya
Bourbon
Suizid
Fall 277
(Band 90 & 91: Kapitel 958, 959, 960, 961 & 962)
(Episode 872, 873 & 874)
Episode 872.jpg
Fumie Masuko Yasukatsu Someji
Michiki Tanzawa
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 278
(Band 91: Kapitel 963, 964 & 965)
(Episode 887 & 888)
Episode 887.jpg
Kaito Kid Kimika Tomoyose Conan Edogawa Diebstahl
Fall 279
(Band 91: Kapitel 966, 967 & 968)
(Episode 889 & 890)
Episode 889.jpg
Vierköpfige Räuberbande Reicher Hausbesitzer Conan Edogawa Raubmord
Fall 280
(Band 91 & 92: Kapitel 969, 970 & 971)
(Episode 878 & 879)
Episode 878.jpg
Ayami Yamaki Ritsuko Sashihara Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 281
(Band 92: Kapitel 972, 973 & 974)
(Episode 881 & 882)
Episode 881.jpg
Yasue Kitamori Uhrenladenbesitzer Yusaku Kudo
Shuichi Akai
Diebstahl
Fall 282
(Band 92: Kapitel 975, 976 & 977)
(Episode 894 & 895)
Episode 894.jpg
Tameshige Munechika Suzuyo Hijirisawa Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Diebstahl
Fall 283
(Band 92: Kapitel 978, 979 & 980)
(Episode 896 & 897)
Episode 896.jpg
Teigo Banno Kurumi Iiyama Conan Edogawa Mord
Fall 284
(Band 92 & 93: Kapitel 981, 982 & 983)
(Episode 885 & 886)
Episode 885.jpg
Meisuke Odzumi Tengo Anzai Conan Edogawa
Heiji Hattori
Bourbon
Mordversuch
Fall 285
(Band 93: Kapitel 984, 985 & 986)
(Episode 901 & 902)
Fall 285.jpg
Entführergruppe (Fall 285) Eri Kisaki Conan Edogawa Entführung
Fall 286
(Band 93: Kapitel 987, 988 & 989)
(Episode 909 & 910)
Episode 909.jpg
Sumito Ashizawa Fumiaki Urushibara Conan Edogawa
Hyoe Kuroda
Mord
Fall 287
(Band 93 & 94: Kapitel 990, 991, 992 & 993)
(Episode 916 & 917)
Episode 916.jpg
Nenji Norimura Shido Nukitani Heiji Hattori Mord
Fall 288
(Band 94: Kapitel 994, 995 & 996)
(Episode 919 & 920)
Episode 919.jpg
Isuzu Naomura Daiki Saraie Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 289
(Band 94: Kapitel 997, 998 & 999)
(Episode 925 & 926)
Episode 925.jpg
Fall 290
(Band 94 & 95: Kapitel 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 & 1005)
(Episode 927 & 928)
Episode 928.png
Riki Agata Taro Nishiki
Shinya Ihaya
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Masumi Sera
Mord
Fall 291
(Band 95: Kapitel 1006, 1007 & 1008)
(Episode 941 & 942)
Episode 941.png
Fall 292
(Band 95: Kapitel 1009, 1010, 1011 & 1012)
(Episode 952, 953 & 954)
Episode 952.png
Atsufumi Fukamachi Yuri Asakura Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 293
(Band 95 & 96: Kapitel 1013, 1014, 1015, 1016 & 1017)
(Episode 971, 972, 973 & 974)
Episode 973.png
Kengo Aono (1) Toko Momosaki
(1) Shiori Yagi
(2) Naeko Miike
Conan Edogawa
Kazunobu Chiba
(1) Mord
(2) Entführung, Mordversuch
Fall 294
(Band 96: Kapitel 1018, 1019, 1020 & 1021)
(Episode 983 & 984)
Episode 984.png
Kaito Kid Naeji Torigoe Conan Edogawa
Takaaki Morofushi
Heiji Hattori
Diebstahl
Fall 295
(Band 96 & 97: Kapitel 1022, 1023, 1024, 1025 & 1026)
(Episode 993, 994 & 995)
Episode 993.png
Hideka Aburai Saiya Tokuzono
Daisaku Odori
Schlafende Sonoko
Conan Edogawa
Mord
Fall 296
(Band 97: Kapitel 1027, 1028, 1029, 1030 & 1031)
(Episode 1003, 1004 & 1005)
Episode 1003.png
Sumiya Nishino Kohei Wada
Yosuke Kawasaki
Conan Edogawa
Bourbon
Kanenori Wakita
Mord
Fall 297
(Band 97: Kapitel 1032, 1033 & 1034)
(Episode 1011 & 1012)
Episode 1011.png
Maika Zenda Toji Fukikoshi Schlafender Yamamura
Conan Edogawa
Mord
Fall 298
(Band 97 & 98: Kapitel 1035, 1036, 1037 & 1038)
(Episode 1018, 1019 & 1020)
Episode 1018.png
Motoyuki Tojima Hogen Nishitsu Conan Edogawa
Masumi Sera
Subaru Okiya
Raubmord
Fall 299
(Band 98: Kapitel 1039, 1040, 1041 & 1042)
(Episode 1024 & 1025)
Episode 1024.png
Saisuke Jinya Benzo Hamana Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 300
(Band 98: Kapitel 1043, 1044, 1045 & 1046)
(Episode 1033, 1034 & 1035)
Episode 1033.png
Kosuke Hishinuma (1) Yasukiyo Genda
(1) Kimiharu Nishikido
(1) Yuhei Kishimoto
(2) Shukichi Haneda
Shukichi Haneda
Yusaku Kudo
Conan Edogawa
(1) Mord
(2) Freiheitsberaubung
Fall 301
(Band 98 & 99: Kapitel 1047, 1048, 1049 & 1050)
(Episode 1045 & 1046)
Episode 1045-1.png
Mitomu Kushiyama Mizutoshi Hanasaki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 302
(Band 99: Kapitel 1051, 1052, 1053 & 1054)
(Episode 1053 & 1054)
Episode 1053.png
(1) Umisuke Hatoyama
(2) Gisuke Hatoyama
(3) Takashi Nanbu
(1) Ayumi Yoshida
(1) Conan Edogawa
(1) Bourbon
(1) Mitsuhiko Tsuburaya
(1) Sumiko Kobayashi
(1) Yuya Kazami
(2), (3) Gisuke Hatoyama
Conan Edogawa (1) Freiheitsberaubung
(2) Suizid
(3) Betrug
Fall 303
(Band 99: Kapitel 1055, 1056 & 1057)
(Episode 1059 & 1060)
Episode 1059.png
Himi Baba Nukiyasu Baba Conan Edogawa
Kanenori Wakita
Mord
Fall 304
(Band 99 & 100: Kapitel 1058, 1059 & 1060)
(Episode 1071 & 1072)
Episode 1071.png
Saiko Yumekawa Atsumi Morita
Taiji Kiryu
Koretsugu Kanzawa
Conan Edogawa
Yusaku Kudo
Mord

ab Band 100[Bearbeiten]

Achtung.png Achtung, dieser Artikel enthält teilweise Spoiler-Informationen!
Dieser Artikel enthält in einigen Abschnitten Informationen, die bisher noch nicht in Deutschland bekannt sind. Überlege dir bitte gut, ob du dir diesen Artikel ansehen oder die Seite hier verlassen möchtest.
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 305
(Band 100: Kapitel 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 & 1066)
(Episode 1077, 1078 & 1079)
Episode 1077.png
(1), (3) Gin
(1) Wodka
(2) Jim Mason
(1) Einige unbenannte FBI-Agenten
(1) Tony
(1) Chen
(2) Jim Mason
(3) Mark
(1) Mord
(2) Suizid
(3) Mordversuch
Fall 306
(Band 100: Kapitel 1067, 1068 & 1069)
(Episode 1085 & 1086)
Episode 1085.png
Tsurumi Shamoto Soshi Hidaka Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 307
(Band 101: Kapitel 1070, 1071 & 1072)
(Episode 1093 & 1094)
Episode 1093.png
Conan Edogawa Rätselcode
Fall 308
(Band 101: Kapitel 1073, 1074 & 1075)
(Episode 1098 & 1099)
Kapitel 1073.png
Daiya Chien
Rokue Chien
Hiroshi Agasa Conan Edogawa Entführung
Körperverletzung
Fall 309
(Band 101: Kapitel 1076, 1077 & 1078)
(TBA)
Kapitel 1077.png
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 310
(Band 101 & 102: Kapitel 1079, 1080 & 1081)
(TBA)
Kapitel 1080.png
Natsufusa Kido
Kidos Komplize
Alain Cassel
Yuji Inukai
Conan Edogawa Entführung
Fall 311
(Band 102: Kapitel 1082, 1083 & 1084)
(TBA)
Kapitel 1083.png
Yumi Nakata Kazuki Tsukishima Conan Edogawa
Takaaki Morofushi
Kansuke Yamato
Mord
Fall 312
(Band 102: Kapitel 1085, 1086 & 1087)
(TBA)
Kapitel 1086.png
Itaru Kaburagi Anju Tomari Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 313
(Band 102: Kapitel 1088, 1089 & 1090)
(TBA)
Kapitel 1088.png
Reisuke Inaba Kyosuke Kabumoto Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 314
(Band 102 & 103: Kapitel 1091, 1092 & 1093)
(TBA)
Kapitel 1093.png
Yasuko Aijima Tokumi Nagasu Conan Edogawa Mord
Fall 315
(Band 103: Kapitel 1094, 1095 & 1096)
(TBA)
Kapitel 1094.png
Aruto Kureishi Conan Edogawa
Eri Kisaki
Masumi Sera
Rätselcode
versuchter Bombenanschlag
Fall 316
(Band 103: Kapitel 1097, 1098 & 1099)
(TBA)
Kapitel 1099.png
Maika Kayaki Katsunori Usui Conan Edogawa Mord
Fall 317
(Band 103: Kapitel 1100, 1101 & 1102)
(TBA)
Kapitel 1101.png
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 318
(Band 104: Kapitel 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 & 1109)
(TBA)
Kapitel 1109.png
Gegenwart:
(1) Kinji Ogawara
(2) Chianti, Korn
(3) Rumi Wakasa
Vergangenheit:
(4) Amanda Hughes
(5) Rum
Gegenwart:
(1) Naoto Kishitani
(2) Sumiko Kobayashi
(3) Chianti
Vergangenheit:
(4) Amanda Hughes
(5) Koji Haneda
(1) Conan Edogawa Gegenwart:
(1) Mord
(2) Mordversuch
(3) Körperverletzung
Vergangenheit:
(4) Suizid
(5) Mord
Fall 319
(Band 104: Kapitel 1110, 1111 & 1112)
(TBA)
Kapitel 1112.png
Maria Higashio
Ai Haibara
Conan Edogawa Brandlegung
Fall 320
(Band 104 & Freie Kapitel: Kapitel 1113, 1114 & 1115)
(TBA)
Kapitel 1113.png
Tsurugis Handlanger Hirotaka Tanigawa Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 321
(Freie Kapitel: Kapitel 1116, 1117 & 1118)
(TBA)
Kapitel 1116.png
Tontetsu Kantetsu Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord

Siehe auch[Bearbeiten]