Liste der Fälle

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Fälle enthält alle Fälle der Manga-Serie Detektiv Conan.

Band 1 bis 19[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 1
(Band 1: Kapitel 1)
(Episode 1)

(1) Takanori Sewa
(2) Hitomi
(3) Firmen-Chef (Fall 1)
(4) Wodka
(5) Gin

(1) Frau Sewa
(2) Zweites Mordopfer
(4) Firmen-Chef (Fall 1)
(5) Shinichi Kudo

Shinichi Kudo

(1), (2) Mord
(3) Waffenschmuggel
(4) Erpressung
(5) Mordversuch

Fall 2
(Band 1: Kapitel 2, 3, 4 & 5)
(Episode 2)
Akiko Tanis Entführer

(1) Akiko Tani
(2) Conan Edogawa

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Entführung

(2) Mordversuch

Fall 3
(Band 1: Kapitel 6, 7, 8 & 9)
(Episode 3)

(1) Yuko Ikezawa
(2) Akiyoshi Fujie

(1) Yoko Okino
(2) Akiyoshi Fujie

schlafender Kogoro

(1) Einbruch
(2) Suizid

Fall 4
(Band 2: Kapitel 10, 11 & 12)
(Episode 39)
Yutaka Abe Masaki Negishi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 5
(Band 2: Kapitel 13, 14, 15 & 16)
(Episode 14 & 135)

(1) 1-Milliarde-Yen-Räuber
(2) Akira Hirota
(3) Akemi Miyano
(4) Gin

(1) Bank
(2) Kenzo Hirota
(3) Akira Hirota
(4) Akemi Miyano

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Bankraub
(2), (3), (4) Mord

Fall 6
(Band 2: Kapitel 17, 18 & 19)
(Episode 21)

(1) Akio
(2) Akios Mutter

(1) Akios Vater
(2) Akio

Conan Edogawa

(1) Totschlag
(2) Freiheitsberaubung

Fall 7
(Band 3: Kapitel 20, 21, 22, 23, 24 & 25)
(Episode 23 & 24)
Ichiro Hatamoto

Gozo Hatamoto
Tatsuo Hatamoto

schlafender Kogoro

Mord
Fall 8
(Band 3: Kapitel 26, 27, 28 & 29)
(Episode 7)
Herr Ogino Yuta Ogawa

Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 9
(Band 4: Kapitel 30, 31 & 32)
(Episode 8)

(1) Herr Ochiai
(2) Kubota

(1) Manaka
(2) Beika-Kunstmuseum

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Diebstahl

Fall 10
(Band 4: Kapitel 33, 34 & 35)
(Episode 5)
Gin

Wodka

Fahrgäste Conan Edogawa Mordversuch
Fall 11
(Band 4: Kapitel 36, 37, 38 & 39)
(Episode 4)
Italienische Diebesbande

(1) Pasta-Bank
(2) Detective Boys

Detective Boys

(1) Bankraub
(2) Entführung

Fall 12
(Band 5: Kapitel 40, 41, 42, 43 & 44)
(Episode 35 & 36)
Ryoichi Takahashi

(1) Ran Mori
(2) Chikako Ikeda

schlafende Sonoko

(1) mehrfacher Mordversuch
(2) Mord

Fall 13
(Band 5: Kapitel 45, 46, 47 & 48)
(Episode 43)
Mari Terahara Tatsuya Kimura Conan Edogawa Mord
Fall 14
(Band 5 & 6: Kapitel 49, 50 & 51)
(Episode 44)

Yukiko Kudo
Yusaku Kudo

Conan Edogawa Conan Edogawa scheinbare Entführung
Fall 15
(Band 6: Kapitel 52, 53, 54 & 55)
(Episode 17)
Yuji Suwa Denjiro Maru schlafender Kogoro Mord
Fall 16
(Band 6: Kapitel 56, 57 & 58)
(Episode 16)
Herr Tanaka Tanakas Bruder Conan Edogawa Mord
Fall 17
(Band 6 & 7: Kapitel 59, 60 & 61)
(Episode 9)
Norikazu Sasai Satoru Imatake schlafender Kogoro Mord
Fall 18
(Band 7: Kapitel 62, 63, 64, 65, 66 & 67)
(Episode 11 & 12)
(Episode 1000 & 1001)

(1), (2), (3), (4) Seiji Aso (Narumi Asai)
(5) Kazuaki Hirata

(1) Hideo Kawashima
(2) Tatsuji Kuroiwa
(3) Ken Nishimoto
(4) Seiji Aso
(5)Shuichi Murusawa

schlafender Kogoro

(1),(2),(3) Mord
(4) Suizid
(5) Körperverletzung

Fall 19
(Band 7 & 8: Kapitel 68, 69, 70 & 71)
(Episode 10)
Naoki Uemura Mamoru Akagi Conan Edogawa Entführung
Fall 20
(Band 8: Kapitel 72, 73, 74, 75, 76 & 77)
(Episode 70, 71 & 72)
Akiko Sayama

(1) Conan Edogawa
(2) Tokio Ebara

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 21
(Band 8: Kapitel 78, 79 & 80)
(Episode 19)
Toshihiko Takasugi Sayuri Matsumoto schlafende Sonoko Mordversuch
Fall 22
(Band 9: Kapitel 81, 82 & 83)
(Episode 13)
Schauspieler (Fall 22) Ayumi Yoshida Detective Boys vermeintliche Entführung
Fall 23
(Band 9: Kapitel 84, 85 & 86)
(Episode 28 & 29)
Kazushi Nakamichi Yumi Horikoshi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 24
(Band 9 & 10: Kapitel 87, 88, 89, 90 & 91)
(Episode 40 & 41)
Takashi Ichieda

(1) Yuji Nikaido
(2) Ran Mori
(3) Reiko Yotsui

schlafender Kogoro

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 25
(Band 10: Kapitel 92, 93, 94 & 95)
(Episode 49 & 50)
Kimie Tsujimura Isao Tsujimura Shinichi Kudo Mord
Fall 26
(Band 10: Kapitel 96, 97 & 98)
(Episode 51)
Shuji Tsugawa

(1) Kazuo Tamada

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Drogenschmuggel

Fall 27
(Band 10 & 11: Kapitel 99, 100 & 101)
(Episode 47)
Kaori Nakahara Masashi Oyama schlafender Kogoro Mord
Fall 28
(Band 11: Kapitel 102, 103 & 104)
(Episode 32)
Takashi Matsuo Michihiko Suwa schlafender Kogoro Mord
Fall 29
(Band 11: Kapitel 105, 106 & 107)
(Episode 33)
Juzo Tonoyama Yayoi Himeno Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 30
(Band 11: Kapitel 108, 109 & 110)
(Episode 53 & 54)
Shunen Ten'ei schlafender Kogoro Mord
Fall 31
(Band 12: Kapitel 111, 112 & 113)
(Episode 174 & 175)
Tomoaki Okuda Detective Boys versuchte Geldfälschung
Fall 32
(Band 12: Kapitel 114, 115 & 116)
(Episode 56)
Hironobu Takeshita

(1) Hideaki Nakajima
(2) Tequila

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 33
(Band 12 & 13: Kapitel 117, 118, 119, 120 & 121)
(Episode 59 & 60)
Kento Togano

(1) Hiroyuki Kanaya
(2) Ayako Oki
(3) Toshiaki Fujisawa

schlafender Heiji

(1),(2) Mord
(3) Mordversuch

Fall 34
(Band 13: Kapitel 122, 123 & 124)
(Episode 74)
Taichi Tomizawa Tetsuharu Tomizawa schlafende Sonoko Mord
Fall 35
(Band 13: Kapitel 125, 126 & 127)
(Episode 62)
Kenjin Hanaoka Izumi Chono schlafender Kogoro Mord
Fall 36
(Band 13: Kapitel 128, 129 & 130)
(Episode 65)
Shugo Matsui Osamu Kamei

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 37
(Band 14: Kapitel 131, 132 & 133)
(Episode 99 & 100)
Mako Miyoshi Motoyasu Tsukumo

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 38
(Band 14: Kapitel 134, 135, 136, 137 & 138)
(Episode 101 & 102)

(1) Machiko Yabuushi
(2) Hickson Tanaka
(3) Keiko Yabuushi

(1) Hickson Tanaka
(2) Machiko Yabuushi
(3) Hickson Tanaka

schlafender Misao Yamamura

Yusaku Kudo

(1),(3) Mordversuch
(2) Mord

Fall 39
(Band 14 & 15: Kapitel 139, 140, 141, 142 & 143)
(Episode 87 & 88)
Akiko Yonehara

(1) Sonoko Suzuki
(2) Herr Sugiyama
(3) Kohei Shimoda

Ran Mori
Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2), (3) Mord

Fall 40
(Band 15: Kapitel 144, 145 & 146)
(Episode 84 & 85)
Satoshi Miyahara

(1) Miyaharas Komplize
(2) Two-Mix
(3) Detective Boys

Detective Boys

(1) Mord
(2) Entführung
(2), (3) Mordversuch

Fall 41
(Band 15: Kapitel 147, 148 & 149)
(Episode 77)
Takako Fuji Mitsuhiro Hida schlafender Kogoro Mord
Fall 42
(Band 15 & 16: Kapitel 150, 151, 152 & 153)
(Episode 80 & 81)

(1) Miyuki Hyuga
(2) Hideomi Nagato

(1) Mitsuaki Nagato
(2) Hideomi Nagato

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 43
(Band 16: Kapitel 154 & 155)
(Episode 118)
Sumiko Kobayashi Schüler Detective Boys angebliche Geistererscheinung
Fall 44
(Band 16: Kapitel 156, 157, 158 & 159)
(Episode 78 & 79)
Kaito Kid Tomoko Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 45
(Band 16 & 17: Kapitel 160, 161 & 162)
(Episode 104 & 105)
Ryuichi Seto Masuko Tsuchiya schlafender Kogoro Mord
Fall 46
(Band 17: Kapitel 163, 164 & 165)
(Episode 120 & 121)
Harumi Matsuzaki Kiwako Toda schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 47
(Band 17: Kapitel 166)
(Episode 94)
4 Entführer

(1) Yumiko
(2) Yoshio

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Erpressung

Fall 48
(Band 17: Kapitel 167, 168 & 169)
(Episode 110 & 111)
Räuberbande „Goblin“ Misao Nakamura Kogoro Mori

Conan Edogawa

Freiheitsberaubung
Fall 49
(Band 17 & 18: Kapitel 170, 171 & 172)
(Episode 108 & 109)
Kozaburo Hijikata Isami Nagakura schlafender Kogoro Mord
Fall 50
(Band 18: Kapitel 173, 174 & 175)
(Episode 106 & 107)
Manabu Sawai Asami Uchida schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 51
(Band 18: Kapitel 176, 177 & 178)
(Episode 136 & 137)
Geldfälscherbande „Silberfuchs“ Toshiyas Bruder Detective Boys Entführung
Fall 52
(Band 18 & 19: Kapitel 179, 180 & 181)
(Episode 138 & 139)
Akira Shirokura Masami Hirota

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 53
(Band 19: Kapitel 182, 183 & 184)
(Episode 122 & 123)
Nintaro Shinmei Nintaro Shinmei

Kogoro Mori
Conan Edogawa

vorgetäuschte Entführung
Fall 54
(Band 19: Kapitel 185, 186, 187 & 188)
(Episode 124 & 125)

(1), (2), (3), (4), (5), (7) Yusuke Sakata
(6) Kiichiro Numabuchi

(1) Hidetoshi Nagao
(2) Tayo Nishiguchi
(3) Kazuto Noyasu
(4) Sumie Okazaki
(5) Sotaro Goshi
(6) Conan Edogawa
(7) Yusuke Sakata

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1), (2), (3), (4), (5) Mord
(6) Mordversuch
(7) Suizid

Fall 55
(Band 19 & 20: Kapitel 189, 190 & 191)
(Episode 140 & 141)
Kameramann (Fall 55)

(1) Nichiuri TV
(2) Stadionbesucher

Detective Boys

(1) Erpressung
(2) Geiselnahme

Band 20 bis 39[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 56
(Band 20: Kapitel 192, 193, 194, 195 & 196)
(Episode 142, 143 & 144)
Kikue Tanaka Toshiya Hamano
Tsutomo Nishiyama
schlafende Sonoko Mord
Fall 57
(Band 20: Kapitel 197, 198 & 199)
(Episode 128 & 129)
Masayo Aoshima Mina Aoshima schlafender Kogoro Mord
Fall 58
(Band 20 & 21: Kapitel 200, 201, 202 & 203)
(Episode 146 & 147)
Mutsumi Nishikawa

(1) Masuyo Mamiya
(2) 10 Personen
(3) Conan Edogawa
(4) Hiroshi Agasa
(5) Genta Kojima

Detective Boys

(1), (2) Mord
(3), (4), (5) Entführung

Fall 59
(Band 21: Kapitel 204, 205, 206 & 207)
(Episode 172 & 173)
Tsugumi Amano Kizuhiro Otaka Shinichi Kudo Mord
Fall 60
(Band 21: Kapitel 208, 209 & 210)
(Episode 156 & 157)
Keizo Masuo Kayo Masuo Conan Edogawa Mord
Fall 61
(Band 21 & 22: Kapitel 211, 212, 213 & 214)
(Episode 151 & 152)
Kikuhito Morizono Akio Shigematsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 62
(Band 22: Kapitel 215, 216, 217 & 218)
(Episode 154 & 155)
Toshinori Kaetsu

Yasuji Asama
Keitaro Izumo

Conan Edogawa Mord
Fall 63
(Band 22: Kapitel 219, 220 & 221)
(Episode 163 & 164)
Tadahiko Michiwaki

(1) 2 Frauen
(2) Sonoko Suzuki

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 64
(Band 23: Kapitel 222, 223 & 224)
(Episode 148 & 149)
Minoru Furuhashi Seiji Haruta Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 65
(Band 23: Kapitel 225, 226, 227, 228, 229 & 230)
(Episode 185, 186, 187 & 188)
Sadao Kujirai

(1) Teruyoshi Kameda
(2) Heiji Hattori
(3) Korehisa Kanie

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 66
(Band 23 & 24: Kapitel 231, 232 & 233)
(Episode 166 & 167)
Herr Kitagawa Frau Muranishi

Inspektor Takagi
Detective Boys

Mord
Fall 67
(Band 24: Kapitel 234, 235, 236 & 237)
(Episode 181 & 182)
Yoko Araide Yoshiteru Araide schlafender Kogoro Mord
Fall 68
(Band 24: Kapitel 238, 239, 240, 241 & 242)
(Episode 190, 191 & 192)

(1), (2) Pisco
(3), (4) Gin

(1) Shigehiko Nomiguchi
(2) Ai Haibara
(3) Shiho Miyano
(4) Pisco

Conan Edogawa

(1), (4) Mord
(2) Entführung
(3) Mordversuch

Fall 69
(Band 25: Kapitel 243, 244 & 245)
(Episode 183 & 184)
Izumi Sano Chihiro Itami schlafender Kogoro Mord
Fall 70
(Band 25: Kapitel 246, 247, 248, 249 & 250)
(Episode 177, 178 & 179)

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3), (4), (5) Robert Taylor

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3) Herr Negishi
(4) Nobokazu Takeda
(5) Kazuha Toyama

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (2) Suizid
(3), (4) Mord
(5) Mordversuch

Fall 71
(Band 25: Kapitel 251, 252 & 253)
(Episode 203 & 204)
3 Bankräuber

(1) 1. Bankräuber
(2) Conan Edogawa

Detective Boys

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 72
(Band 26: Kapitel 254, 255, 256 & 257)
(Episode 204, 205 & 206)
Mai Kogami Kohei Kamata Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 73
(Band 26: Kapitel 258, 259 & 260)
(Episode 207 & 208)
Satoru Oba Taiji Tatsumi Shinichi Kudo Mord
Fall 74
(Band 26: Kapitel 261, 262 & 263)
(Episode 209 & 210)
Kazuko Ogata Minoru Ogata schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 75
(Band 27: Kapitel 264, 265 & 266)
(Episode 214 & 215)
Norifumi Saku Ritsuko Usui

Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 76
(Band 27: Kapitel 267, 268 & 269)
(Episode 220 & 221)

(1) Brandstifter (Fall 76)
(2), (3) Shuji Kano

(2) Bank
(3) Inspektor Takagi

Inspektor Sato
Inspektor Takagi
Detective Boys

(1) Brandstiftung
(2) Bankraub
(3) Körperverletzung

Fall 77
(Band 27: Kapitel 270, 271 & 272)
(Episode 245 & 246)
Takayasu Shimizu Kengo Bito schlafende Sonoko Mord
Fall 78
(Band 27 & 28: Kapitel 273, 274 & 275)
(Episode 228 & 229)
Matasaburo Saika Jäger (Fall 78) Detective Boys Mord
Fall 79
(Band 28: Kapitel 276, 277 & 278)
(Episode 239 & 240)
Kyoko Shibata Shiro Shibata schlafender Kogoro Mord
Fall 80
(Band 28: Kapitel 279, 280, 281, 282 & 283)
(Episode 241, 242 & 243)
Kimie Shimabukuro

Saori Kadowaki
Toshimi Ebihara
Naoko Kuroe

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

Mord
Fall 81
(Band 28 & 29: Kapitel 284, 285 & 286)
(Episode 233 & 234)
Yoshio Sadakane

(1) Ryoko Mizutani
(2) Hitomi Endo
(3) Michiko Ishiguro
(4) Tae Aizawa
(5) Sonoko Suzuki

Kommissar Megure

Conan Edogawa

(1), (2), (3), (5) Mordversuch
(4) Mord

Fall 82
(Band 29: Kapitel 287, 288 & 289)
(Episode 249 & 250)
Juwelenräuber Fahrgäste

Jodie Starling
Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 83
(Band 29: Kapitel 290, 291 & 292)
(Episode 252 & 253)
Yoshio Tsunashima Teruya Kano Detective Boys versuchter Diebstahl
Fall 84
(Band 29: Kapitel 293, 294 & 295)
(Episode 257 & 258)
Ray Curtis Ed McKay Conan Edogawa

Heiji Hattori

Mord
Fall 85
(Band 30: Kapitel 296, 297 & 298)
(Episode 259 & 260)
Akira Akashi Senzo Ogura schlafender Kogoro Mord
Fall 86
(Band 30: Kapitel 299, 300, 301 & 302)
(Episode 236, 237 & 238)
Furuyo Senma

(1) Shukuzen Ogami
(2) Furuyo Senma

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) versuchter Suizid

Fall 87
(Band 30: Kapitel 303 & 304)
(Episode 261)
Handtaschendieb Genta Kojima Detective Boys Mordversuch
Fall 88
(Band 30 & 31: Kapitel 305, 306 & 307)
(Episode 247 & 248)
Muneyuki Mino Moto Mino schlafende Sonoko Mord
Fall 89
(Band 31: Kapitel 308, 309 & 310)
(Episode 262 & 263)
Masao Jinbo Tatsuo Mori schlafender Kogoro Mord
Fall 90
(Band 31: Kapitel 311, 312 & 313)
(Episode 265 & 266)
Noboru Shimojo Giichi Aramaki

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 91
(Band 31: Kapitel 314, 315 & 316)
(Episode 282 & 283)

Takashi Kotegawa
Shigehiko Wakizawa

Atsushi Tarumi
Yuji Kato

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 92
(Band 31 & 32: Kapitel 317, 318, 319, 320 & 321)
(Episode 283, 284 & 285)

(1) (2)Shigehiko Wakizawa
(3) Arihiro Kasuya

(1) Maho Katagiri
(2) Arihiro Kasuya
(3) Shigehiko Wakizawa
(3) Heiji Hattori

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch
(3) Mordversuch

Fall 93
(Band 32: Kapitel 322, 323 & 324)
(Episode 268 & 269)
Yuki Takeno

(1) Kaoru Kusano
(2) Yuki Takeno

Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2) Suizid

Fall 94
(Band 32: Kapitel 325, 326 & 327)
(Episode 277 & 278)
Entführer (Fall 94) James Black Conan Edogawa Entführung
Fall 95
(Band 32 & 33: Kapitel 328, 329 & 330)
(Episode 272 & 273)
Yasuo Kamieda Supermarkt Inspektor Takagi Raub
Fall 96
(Band 33: Kapitel 331, 332, 333 & 334)
(Episode 288, 289 & 290)

(1) Hajime Itakura und Yuzo Sakami
(2) Ako Amari

(1) Natsuya Amari
(2) Yoshitaka Nigaki

schlafender Kogoro (1), (2) Mord
Fall 97
(Band 33: Kapitel 335, 336 & 337)
(Episode 291 & 292)
Hideo Morita Eiko Idetsuki Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 98
(Band 33 & 34: Kapitel 338, 339 & 340)
(Episode 293 & 294)
Bunta Kuniyoshi Katsunori Chujo Conan Edogawa Mord
Fall 99
(Band 34: Kapitel 341, 342 & 343)
(Episode 299 & 300)
Noboru Kawakami Herr Takai

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 100
(Band 34: Kapitel 344, 345 & 346)
(Episode 301 & 302)
Etsutoshi Oba Kadotake Akano

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 101
(Band 34: Kapitel 347, 348 & 349)
(Episode 306 & 307)
Kaizo Isogami Shiro Kawabata schlafender Kogoro Mord
Fall 102
(Band 34 & 35: Kapitel 350, 351, 352, 353 & 354)
(Episode 308, 309 & 310)
Rose Hewitt Heath Flockheart Shinichi Kudo Mord
Fall 103
(Band 35: Kapitel 355, 356 & 357)
(Episode 296 & 297)
Kikuji Bancho Rui Tabuchi schlafender Kogoro Mord
Fall 104
(Band 35: Kapitel 358, 359 & 360)
(Episode 311 & 312)
Kiichiro Numabuchi Mitsuhiko Tsuburaya Detective Boys Geiselnahme
Fall 105
(Band 35 & 36: Kapitel 361, 362, 363, 364 & 365)
(Episode 313, 314 & 315)
Mikihiko Daito Yoshie Taira (Miyako Kaneshiro)

Takashi Shimoji

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 106
(Band 36: Kapitel 366, 367 & 368)
(Episode 325 & 326)
Posträuber (Fall 106)

(1) Inspektor Takagi
(2) Postamt

Detective Boys

(1) Mordversuch
(2) versuchter Raub

Fall 107
(Band 36 & 37: Kapitel 369, 370, 371, 372 & 373)
(Episode 327, 328, 329 & 330)
Bombenleger (Fall 107)

(1) Jinpei Matsuda
(2) Inspektor Shiratori
(3) Conan Edogawa
(4) Inspektor Takagi
(5) Schüler der Teitan-Oberschule

Detective Boys

(1) Mord
(2), (3), (4), (5) Mordversuch

Fall 108
(Band 37: Kapitel 374, 375 & 376)
(Episode 323 & 324)
Akira Nagumo Yoshiki Kazami

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 109
(Band 37: Kapitel 377, 378 & 379)
(Episode 332 & 333)
Ryusuke Soma Suguru Itakura schlafender Kogoro Mord
Fall 110
(Band 37 & 38: Kapitel 380, 381, 382 & 383)
(Episode 334, 335 & 336)
Juwelenräuberbande

(1) Juweliergeschäft
(2) Conan Edogawa
(3) Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

(1) Überfall
(2), (3) versuchte Geiselnahme

Fall 111
(Band 38: Kapitel 384, 385 & 386)
(Episode 337 & 338)
Yayoi Kanno Yayoi Kanno Detective Boys vorgetäuschter Diebstahl
Fall 112
(Band 38: Kapitel 387, 388 & 389)
(Episode 341 & 342)
Iwao Ushigome Hyota Nagase schlafender Kogoro Mord
Fall 113
(Band 38: Kapitel 390, 391 & 392)
(Episode 348 & 349)
Misari Ito

Heiji Hattori
Kazuha Toyama
Herr Kusukawa

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Entführung
Fall 114
(Band 39: Kapitel 393, 394, 395, 396 & 397)
(Episode 350, 351 & 352)
Akira Morozumi Ryoko Morozumi Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
mehrfache Brandstiftung
versuchte Brandstiftung

Fall 115
(Band 39: Kapitel 398, 399 & 400)
(Episode 354 & 355)
Haruka Tendo Yasumi Shirafuji Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 116
(Band 39: Kapitel 401, 402 & 403)
(Episode 384 & 385)
Toshiko Betsusho Yasuhiro Kamohita schlafender Kogoro Mord

Band 40 bis 59[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 117
(Band 40: Kapitel 404, 405 & 406)
(Episode 389 & 390)
Asakichi Yakura Detective Boys

Inspektor Sato
Inspektor Takagi

versuchter Drogenhandel
Fall 118
(Band 40: Kapitel 407, 408 & 409)
(Episode 356 & 357)
Hiroto Akashi Iwao Akashi

Kogoro Mori
Sonoko Suzuki
Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 119
(Band 40: Kapitel 410, 411 & 412)
(Episode 455 & 456)
Detective Boys Suche (Person)
Fall 120
(Band 40 & 41: Kapitel 413, 414, 415 & 416)
(Episode 358 & 359)
Sohachi Ueki Mikio Fujieda

Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 121
(Band 41: Kapitel 417, 418 & 419)
(Episode 360 & 361)
Yoshihiko Negami Norihiro Furumura

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 122
(Band 41: Kapitel 420, 421 & 422)
(Episode 363 & 364)
Kaoru Taiyama Yukiya Banba schlafende Sonoko Mord
Fall 123
(Band 41 & 42: Kapitel 423, 424 & 425)
(Episode 365 & 366)
Tetsuo Imai Sohei Dejima

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 124
(Band 42: Kapitel 426, 427 & 428)
(Episode 369 & 370)
Dieb (Fall 124) Supermarkt

Ran Mori
Shinichi Kudo

Diebstahl
Fall 125
(Band 42: Kapitel 429, 430, 431, 432, 433 & 434)
(Episode 371, 372, 373, 374 & 375)
Vermouth Senzo Fukuura Heiji Hattori & Conan Edogawa/Shinichi Kudo Mord, Mordversuch, Geiselnahme & Entführung
Fall 126
(Band 42 & 43: Kapitel 435, 436 & 437)
(Episode 376 & 377)
Naokazu Fukuchi Opfer (Fall 126) Conan Edogawa Körperverletzung
Fall 127
(Band 43: Kapitel 438, 439 & 440)
(Episode 380 & 381)
Shuhei Beisho schlafender Kogoro Bestechlichkeit
Fall 128
(Band 43: Kapitel 441, 442, 443 & 444)
(Episode 412 & 413)
Atsushi Hasami Kenji Tsujiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 129
(Band 43 & 44: Kapitel 445, 446, 447, 448 & 449)
(Episode 414, 415, 416 & 417)
Yukio Torimitsu Zuschauer im Koshien-Stadion

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 130
(Band 44: Kapitel 450, 451 & 452)
(Episode 424 & 425)
Akira Kato Hirotoshi Nakamoto Conan Edogawa Mord
Fall 131
(Band 44: Kapitel 453, 454, 455 & 456)
(Episode 386 & 387)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 132
(Band 44 & 45: Kapitel 457, 458 & 459)
(Episode 392 & 393)
Kunishige Seko schlafende Sonoko Spuk
Fall 133
(Band 45: Kapitel 460, 461 & 462)
(Episode 397 & 398)
Mineto Kanetani Futoshi Ejiri Conan Edogawa Mord
Fall 134
(Band 45: Kapitel 463, 464 & 465)
(Episode 402 & 403)
Masaharu Motoyama Toshizo Nose Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 135
(Band 45 & 46: Kapitel 466, 467, 468 & 469)
(Episode 405 & 406)
Heihachi Mikami

Asao Kono
Hajime Futagawa

Detective Boys Mord
Fall 136
(Band 46: Kapitel 470, 471, 472, 473 & 474)
(Episode 419, 420 & 421)
Kyosuke Haga

(1) Furuto Shitara
(2) Genzaburo Shitara
(3) Ayane Shitara
(4) Kyosuke Haga

schlafender Kogoro

(1), (2), (3) Mord
(4) Suizidversuch

Fall 137
(Band 46: Kapitel 475, 476, 477 & 478)
(Episode 428, 429 & 430)
Täter (Fall 137) Teruhisa Tamai Conan Edogawa Mord
Fall 138
(Band 46 & 47: Kapitel 479, 480, 481, 482 & 483)
(Episode 432, 433 & 434)
Shigehide Kariya

Motoka Aida
Tomoko Kariya

Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 139
(Band 47: Kapitel 484, 485 & 486)
(Episode 435 & 436)
Sakanobu Nekota Herr Atomura Detective Boys Mord
Fall 140
(Band 47: Kapitel 487, 488, 489 & 490)
(Episode 440, 441 & 442)
Dogo Hoshikawa Tenko Himemiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 141
(Band 48: Kapitel 491, 492 & 493)
(Episode 445 & 446)
Herr Kano Herr Miyami Conan Edogawa Mord
Fall 142
(Band 48: Kapitel 494, 495, 496, 497 & 498)
(Episode 449, 450 & 451)
Masashi Watabiki

Watabikis Bruder

Toshimichi Sekiguchi
Atsuhiro Kunitomo

schlafender Kogoro Mord
Fall 143
(Band 48 & 49: Kapitel 499, 500, 501, 502, 503 & 504)
(Episode 459, 460, 461, 462 & 463)

(1) Kind (Fall 143)
(2), (3), (4) Chianti
(2), (3), (4) Korn

(1) Rena Mizunashi
(2) Yasuteru Domon
(3) Conan Edogawa
(4) Kogoro Mori

Conan Edogawa
Jodie Starling

(1) Kingelstreiche
(2), (3), (4) Mordversuch

Fall 144
(Band 49: Kapitel 505, 506 & 507)
(Episode 465 & 466)

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

Detective Boys

(1) vermeintliche Entführung
(2) Verkehrsunfall

Fall 145
(Band 49: Kapitel 508, 509 & 510)
(Episode 467 & 468)
Atsushi Misumi Ami schlafender Kogoro Mord
Fall 146
(Band 50: Kapitel 511, 512, 513 & 514)
(Episode 469 & 470)
Takuji Rokuda

(1) Kota
(2) Takuji Rokuda

Inspektor Takagi

(1) Entführung
(2) Suizidversuch

Fall 147
(Band 50: Kapitel 515, 516 & 517)
(Episode 473 & 474)
Atsushi Inaba Misato Sugimori Detective Boys Mord
Fall 148
(Band 50 & 51: Kapitel 518, 519, 520, 521 & 522)
(Episode 490)
Kosuke Mimata Shohei Minowa Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 149
(Band 51: Kapitel 523 & 524)
(Episode 476)
Mitsuru Osabe Conan Edogawa Dehydrierung
Fall 150
(Band 51: Kapitel 525, 526 & 527)
(Episode 481 & 482)
Shoko Hisazu Tsuguo Ushigome Detective Boys Mord
Fall 151
(Band 51: Kapitel 528 & 529)
(Episode 483)
Kirishitas Tochter

Kogoro Mori
Goro
Conan Edogawa

Entschlüssung einer Geheimnachricht
Fall 152
(Band 51: Kapitel 530, 531 & 532)
(Episode 446 (Japan) & 447 (Japan))
Yoji Kuramoto Rinko Honami

Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 153
(Band 52: Kapitel 533 & 534)
(Episode 453 (Japan))
Bungo Tatei Bungo Tatei Detective Boys Suizidversuch
Fall 154
(Band 52: Kapitel 535, 536 & 537)
(Episode 449 (Japan))
Masateru Taira Masateru Tairas Komplize Inspektor Sato Mord

Einbruch

Fall 155
(Band 52: Kapitel 538, 539 & 540)
(Episode 454 (Japan) & 455 (Japan))
Toshihisa Manda Kohei Haramoto Detective Boys Mord
Fall 156
(Band 52: Kapitel 541, 542 & 543)
(Episode 457 (Japan) & 458 (Japan))
Tatsuzo Watanuki Herrn Hozumi Conan Edogawa Mord
Fall 157
(Band 53: Kapitel 544, 545, 546 & 547)
(Episode 469 (Japan) & 470 (Japan))
Takeyori Oikawa Haruhito Kanbara

Conan Edogawa
Kaito Kid

Mord
Fall 158
(Band 53: Kapitel 548 & 549)
(Episode 460 (Japan))
Sumiko Kobayashi Sumiko Kobayashi Teitan Grundschüler der 1B vorgetäuschte Entführung
Fall 159
(Band 53: Kapitel 550, 551 & 552)
(Episode 462 (Japan) & 463 (Japan))
Herr Kiritani Roku Itagaki

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 160
(Band 53 & 54: Kapitel 553, 554 & 555)
(Episode 464 (Japan) & 465 (Japan))
Tatsuhito Funemoto Kaneyo Funemoto schlafender Kogoro Mord
Fall 161
(Band 54: Kapitel 556, 557 & 558)
(Episode 466 (Japan) & 467 (Japan))
Kazuya Itabashi Sakuko Kokura Detective Boys Mord
Fall 162
(Band 54: Kapitel 559, 560 & 561)
(Episode 479 (Japan))
Denkyus Mutter Denkyus Mutter Heiji Hattori

Conan Edogawa

Suizid
Fall 163
(Band 54 & 55: Kapitel 562, 563, 564, 565 & 566)
(Episode 479 (Japan))
Natsuki Koshimizu Junya Tokitsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 164
(Band 55: Kapitel 567, 568 & 569)
(Episode 476 (Japan) & 477 (Japan))
Kanji Kojima Rutger Heinen

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Schwere Körperverletzung
Fall 165
(Band 55: Kapitel 570, 571, 572 & 573)
(Episode 472 (Japan) & 473 (Japan))
Kaito Kid Conan Edogawa Entschlüsselung eines Rätsels
Fall 166
(Band 55: Kapitel 574 & 575)
(Episode 474 (Japan))
Eri Kisaki Kogoro Mori Conan Edogawa Verdacht der Unehelichkeit
Fall 167
(Band 56: Kapitel 576, 577 & 578)
(Episode 487)
Kakuji Dejima Masataka Moroguchi Conan Edogawa

Miwako Sato

Mord
Fall 168
(Band 56: Kapitel 579, 580 & 581)
(Episode 481 (Japan) & 482 (Japan))
Raito Adachi Akane Oba

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 169
(Band 56: Kapitel 582, 583 & 584)
(Episode 484 & 485)
Tago Sohei Nishigun Conan Edogawa Einbruch, Diebstahl
Fall 170
(Band 56: Kapitel 585 & 586)
(Episode 491)
Betrüger, Name unbekannt Mutter eines Freundes von Kogoro Mori Conan Edogawa Betrug
Fall 171
(Band 57: Kapitel 587, 588, 589 & 590)
(Episode 492, 493 & 494)
Kikuyo Tbata Kakuzo Okudaira Mord
Fall 172
(Band 57: Kapitel 591, 592 & 593)
(Episode 488)
Satan Onizuka Tenji Urushibara Mord
Fall 173
(Band 57: Kapitel 594)
(Der flüchtige Kogoro Mori)
Fall 174
(Band 57 & 58: Kapitel 595, 596, 597 & 598)
(Episode 495, 496 & 497)
(1) Rikumichi Kusuda, (2) Taro Shinkicho (1) FBI, (2) Versicherung Conan Edogawa

Shuichi Akai

(1) Spionage, (2) Versichrungsbetrug
Fall 175
(Band 58: Kapitel 599, 600, 601, 602, 603 & 604)
(Episode 498, 499 & 500)
(1), (2), (3), (4) Schwarze Organisation (1) Restaurant-Gäste
(2) Fahrgäste
(3) Kinobesucher
(4) Krankenhauspatienten
(4) James Black
Conan Edogawa
Shuichi Akai
(1) Lebensmittelvergiftung
(2) Giftgasanschlag
(3) Brandstiftung
(4) versuchter Bombenanschlag
Fall 176
(Band 58 & 59: Kapitel 605, 606, 607, 608 & 609)
(Episode 501, 502, 503 & 504)
(1) Tobey Keynes
(2) Kir
(1) Renji Sunochi
(2) Shuichi Akai
(1) Conan Edogawa (1), (2) Mord
Fall 177
(Band 59: Kapitel 610, 611 & 612)
(Episode 505 & 506)
Minayo Hasaka Shiro Nagasaku Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 178
(Band 59: Kapitel 613, 614, 615, 616, 617 & 618)
(Episode 516 & 517)
Tatsue Torada

(1) Kuroto Kai
(2) Yoshiro Torada
(3) Koji Tatsuo
(4) Ayaka Tatsuo
(5) Shigetsugu Torada
(6) Akira Tatsuo

Conan Edogawa

Heiji Hattori

(1), (3), (4), (5) Mord
(2) Unterlassene Hilfeleistung
(6) Versuchter Mord

Fall 179
(Band 59 & 60: Kapitel 619, 620 & 621)
(Episode 507 & 508)
Kyota Honma Tatsumi Moniwa Conan Edogawa Mord

Band 60 bis 79[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 180
(Band 60: Kapitel 622, 623 & 624)
(Episode 509, 510 & 511)
Ginya Makabe

Familie Suigura
Subaru Okiya
Ryuhei Hosoi

Conan Edogawa

Brandstiftung
Steuerhinterziehung

Fall 181
(Band 60: Kapitel 625, 626 & 627)
(Episode 530 & 531)
Motorradkurierin 4 Frauen

Motorradkurier
Pizzabote

Conan Edogawa Niederschlagen
Fall 182
(Band 60: Kapitel 628, 629 & 630)
(Episode 513 & 514)
Maiko Kuzumi Raisaku Nakame Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 183
(Band 61: Kapitel 631, 632, 633 & 634)
(Episode 515)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 184
(Band 61: Kapitel 635, 635 & 637)
(Episode 524 & 525)
Ena Ginbayashi Goki Sudo Conan Edogawa Mord
Fall 185
(Band 61: Kapitel 638, 639 & 640)
(Episode 509, 510 & 511)
Ikuo Daitas Entführer Ikuo Daita

Conan Edogawa
Subaru Okiya

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 186
(Band 61 & 62: Kapitel 641 & 642)
(Episode 526)
Toji Kawase Takafumi Torihira Conan Edogawa Mord
Fall 187
(Band 62: Kapitel 643, 644 & 645)
(Episode 528 & 529)
Yuko Arisawa Shiro Arisawa Conan Edogawa Mord
Fall 188
(Band 62: Kapitel 646, 647, 648, 649, 650 & 651)
(Episode 521 & 522)
Makoto Okuda Misato Kawauchi Shinichi Kudo

Heiji Hattori

versuchter Mord
Fall 189
(Band 62 & 63: Kapitel 652, 653 & 654)
(Episode 523)
Riko Mizohashi Gunpei Furuki Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 190
(Band 63: Kapitel 655, 656 & 657)
(Episode 549 & 550)
Osamu Aizono Ryuzo Agatsuma Conan Edogawa Mord
Fall 191
(Band 63: Kapitel 658, 659 & 660)
(Episode 551 & 552)
Gankichi Kojima Gonsaku Kojima Conan Edogawa Mord
Fall 192
(Band 63: Kapitel 661, 662 & 663)
(Episode 545 & 546)

Raito Egashira
Akira Mafune

Conan Edogawa Verkehrsdelikte mit Unfallfolgen
Fall 193
(Band 64: Kapitel 664, 665 & 666)
(Episode 542 & 543)
Shuhei Aosato Hikari Akamine Conan Edogawa

Subaru Okiya

Mord
Fall 194
(Band 64: Kapitel 667, 668 & 669)
(Episode 532 & 533)

Ryuhei Kusumoto
Sogo Banba

Kurumi Shodo Conan Edogawa Versuchter Betrug
Fall 195
(Band 64: Kapitel 670, 671, 672 & 673)
(Episode 534 & 535)
Eisa Nabei Doji Hiramune Conan Edogawa Mord
Fall 196
(Band 64 & 65: Kapitel 674, 675 & 676)
(Episode 537 & 538)
Jirokichi Suzuki Lupin Kaito Kid

Conan Edogawa

Fall 197
(Band 65: Kapitel 677, 678 & 679)
(Episode 563 & 564)
Bankräuber Teito Bank Conan Edogawa Banküberfall
Fall 198
(Band 65: Kapitel 680 & 681)
(Episode 557)
Fall 199
(Band 65 & 66: Kapitel 682, 683, 684, 685 & 686)
(Episode 558, 559, 560 & 561)
Naoki Midorikawa

(1) Shusaku Akashi
(2) Shiro Naoki

Takaaki Morofushi
Kansuke Yamato
Conan Edogawa

(1), (2) Mord
(3) Brandstiftung, Mordversuch

Fall 200
(Band 66: Kapitel 687, 688 & 689)
(Episode 568 & 569)
Nami Kasakura Yoshiro Somei

Kommissar Shiratori
Conan Edogawa

Mord
Fall 201
(Band 66: Kapitel 690, 691 & 692)
(Episode 571 & 572)
Dieb Detective Boys Diebstahl
Fall 202
(Band 66: Kapitel 693, 694 & 695)
(Episode 573 & 574)
Takuya Kyuma Tereaki Kunisue Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 203
(Band 66 & 67: Kapitel 696, 697 & 698)
(Episode 575 & 576)
Shodo Yuika Mihiro Kuze schlafender Kogoro Mord
Fall 204
(Band 67: Kapitel 699)
(Episode 578)
Kyozo Daita Kyozo Daita Conan Edogawa Suizidversuch
Fall 205
(Band 67: Kapitel 700, 701, 702, 703 & 704)
(Episode 578, 579, 580 & 581)
Täter (Fall 205) Besucher des Baker-Kaufhauses schlafender Kogoro Geiselnahme
Fall 206
(Band 67 & 68: Kapitel 705, 706, 707 & 708)
(Episode 583, 584 & 585)
Ryusuke Kodama

(1) Akira Sumida
(2) Sumiko Kobayashi

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 207
(Band 68: Kapitel 709, 710 & 711)
(Episode 589 & 590)
Takehito Kokubu Akiho Kokubu Kogoro Mori
Conan Edogawa
Mord
Fall 208
(Band 68: Kapitel 712, 713, 714 & 715)
(Episode 586 & 587)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Detective Boys Diebstahl
Fall 209
(Band 68: Kapitel 716, 717 & 718)
(Episode 592 & 593)

(1) Shiro Masuko
(2) Shinji Mizunoe

(1) Sonoko Suzuki u.a.
(2) Shiro Masuko

Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mordversuch

Fall 210
(Band 69: Kapitel 719, 720 & 721)
(Episode 600 & 601)
Rokuro Tokubi Banzo Numayama schlafender Misao Yamamura Mord
Fall 211
(Band 69: Kapitel 722, 723 & 724)
(Episode 597 & 598)
Junsaku Tanzawa Ganji Tetsuyama Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 212
(Band 69: Kapitel 725, 726 & 727)
(Episode 608 & 609)
Hoshie Urai Taruto Urai schlafender Kogoro Mord
Fall 213
(Band 69 & 70: Kapitel 728, 729 & 730)
(Episode 614 & 615)
Chiakis Vater Keita Onoda Conan Edogawa Entführung
Fall 214
(Band 70: Kapitel 731, 732 & 733)
(Episode 627 & 628)
Kaito Kid Conan Edogawa Diebstahl
Fall 215
(Band 70: Kapitel 734, 735, 736, 737, 738, 739 & 740)
(Episode 610, 611, 612 & 613)
(1), (2), (3) Tomoaki Inubushi (1) Keiji Inubushi

(1) Miwako Inubushi
(1) Shinichi Kudo
(1) Saki Inubushi
(2) Ran, Kazuha, Tomoaki Inubushi
(3) Miyuki Inubushi

Heiji Hattori
Conan Edogawa
(1) Mord

(2) Angriff (Dämonenhund)
(3) Mordversuch

Fall 216
(Band 71: Kapitel 741 & 742)
(Episode 624)
Detective Boys Suche (Gegenstand)
Fall 217
(Band 71 & 72: Kapitel 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 & 752)
(Episode 616, 617, 618, 619, 620 & 621)
Hades Sabara Minerva Glass Conan Edogawa Morddrohung
Fall 218
(Band 72: Kapitel 753, 754 & 755)
(Episode 622 & 623)

zwei Männer

(1) Professor Agasa
(2) Conan Edogawa
(2) Ai Haibara

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Gefangennahme

Fall 219
(Band 72: Kapitel 756, 757 & 758)
(Episode 625 & 626)

Tsujiei Sonsaku

Anna Tadami

schlafende Sonoko
Conan Edogawa

Mord

Fall 220
(Band 72: Kapitel 759, 760 & 761)
(Episode 642 & 643)
Mann
Frau
Familie Urafune Detective Boys Geiselnahme
Fall 221
(Band 72 & 73: Kapitel 762, 763 & 764)
(Episode 632 & 633)
Teigo Karube Rukako Hoshina schlafender Kogoro Mord
Fall 222
(Band 73: Kapitel 765, 766 & 767)
(Episode 644 & 645)
Atsushi Taninaka Tokumori Saizu schlafender Kogoro Mord
Fall 223
(Band 73: Kapitel 768, 769 & 770)
(Episode 646 & 647)
Toshiko Hirukawa Teigo Uesumi Conan Edogawa als Shinichi Kudo Mord
Fall 224
(Band 73 & 74: Kapitel 771, 772, 773 & 774)
(Episode 648, 649 & 650)
Isao Sawaguri Tatami Mitsui Conan Edogawa als Shinichi Kudo Geiselnahme
Fall 225
(Band 74: Kapitel 775, 776 & 777)
(Episode 656 & 657)
Älteres Ehepaar (1) Ayumi Yoshida

(2) Professor Agasa

Conan Edogawa (1) Entführung

(2) Diebstahl

Fall 226
(Band 74: Kapitel 778, 779 & 780)
(Episode 651)
Toru Amakasu Kengo Shibamiya Shinichi Kudo

Conan Edogawa

Mord
Fall 227
(Band 74 & 75: Kapitel 781, 782, 783, 784, 785 & 786)
(Episode 652, 653, 654 & 655)
Yoshimi Satake

(1) Ikuro Wakamatsu
(2) Serika Wakamatsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa
Mord
Fall 228
(Band 75: Kapitel 787, 788 & 789)
(Episode 661 & 662)
Junji Hyodo Herr Denkawa Ryohei Onda (als falscher Kogoro)
Conan Edogawa
Mord
Fall 229
(Band 75: Kapitel 790, 791 & 792)
(Episode 659 & 660)
Tokuko Shigei

(1) Kazunobu Chiba
(2) Aketoshi Fukuchi

Conan Edogawa

(1) Vandalismus
(2) Körperverletzung

Fall 230
(Band 75: Kapitel 793, 794 & 795)
(Episode 667 & 668)
Hatsune Kamon Hatsune Kamon schlafender Kogoro Suizid
Fall 231
(Band 76: Kapitel 796, 797, 798, 799 & 800)
(Episode 671, 672, 673 & 674)
Serina Urakawa Kei Kashizuka Conan Edogawa

(1)Mord
(2)Geiselnahme

Fall 232
(Band 76: Kapitel 801, 802 & 803)
Episode 675 & 676
Takushi Kanno Sumika Kanno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 233
(Band 76 & 77: Kapitel 804, 805, 806, 807 & 808)
(Episode 681, 682 & 683)
Ryusaku Fuemoto

(1) Wataru Takagi
(2) Ryusaku Fuemoto

Conan Edogawa

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 234
(Band 77: Kapitel 809, 810 & 811)
(Episode 684 & 685)
Keisuke Ogino Daisaku Kasumoto Conan Edogawa Mord
Fall 235
(Band 77: Kapitel 812, 813 & 814)
(Episode 690 & 691)
3 Männer Isao Takaichi Conan Edogawa
Subaru Okiya
Diebstahl
Fall 236
(Band 77: Kapitel 815, 816 & 817)
(Episode 699 & 700)
Chozo Usagi

(1) Opfer (Fall 236)
(2) Detective Boys (ohne Conan)

Conan Edogawa
Masumi Sera

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 237
(Band 78: Kapitel 818, 819, 820, 821, 822, 823 & 824)
(Episode 701, 702, 703 & 704)

(1) Satoru Ando
(2) Bourbon
(3) Vermouth

(1) Etsuto Murobashi
(2), (3) Kaito Kid (als Shiho Miyano verkleidet)

(1) schlafender Kogoro
(2), (3) Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Entführungsversuch
(3) Mordversuch

Fall 238
(Band 78: Kapitel 825, 826 & 827)
(Episode 705 & 706)
Kotone Momozono Saburo Ishiguri Conan Edogawa Mord
Fall 239
(Band 78 & 79: Kapitel 828, 829 & 830)
(Episode 724 & 725)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki schlafende Sonoko Diebstahl
Fall 240
(Band 79: Kapitel 831, 832 & 833)
(Episode 710 & 711)
Naoko Izutsu Kaizo Fura Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 241
(Band 79 & 80: Kapitel 834, 835, 836, 837, 838, 839 & 840)
(Episode 712, 713, 714 & 715)

(1) Hakuya Torakura
(2), (3) Johei Hagawa

(1) Hakuya Torakura
(2) Asanobu Torakura
Kamiyo Torakura
(3) Hikaru Hinohara

Conan Edogawa
Heiji Hattori

(1) Suizid
(2) Mord
(3) Mordversuch

Band 80 bis 99[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 242
(Band 80: Kapitel 841, 842 & 843)
(Episode 722 & 723)
Zwei unbekannte Lieferanten Unbekannter Mann Conan Edogawa Mord
Fall 243
(Band 80: Kapitel 844, 845 & 846)
(Episode 727 & 728)
Wataru Furuya Shotoku Takeki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 244
(Band 80: Kapitel 847, 848 & 849)
(Episode 731 & 732)
Naganobu Itami Chiyoko Itami Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Mord
Fall 245
(Band 80 & 81: Kapitel 850, 851 & 852)
(Episode 734)

(1) Ikuyo Yatani
(2) Yoriko Danno

(1) Tohei Benzaki
(1) Yoriko Danno
(1) Shigemori Sakamaki
(1) Jodie Starling
(2) Ikuyo Yatani

Professor Agasa
Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mord

Fall 246
(Band 81: Kapitel 853, 854 & 855)
(Episode 738 & 739)
Monpei Kogure Chikafumi Usuda Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 247
(Band 81: Kapitel 856, 857 & 858)
(Episode 740 & 741)
Kenya Settsu Waka Hashitani Shinichi Kudo
Conan Edogawa
Mord
Fall 248
(Band 81: Kapitel 859, 860 & 861)
(Episode 744 & 745)
Sunami Masaki Masahiro Tanba Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 249
(Band 82: Kapitel 862, 863 & 864)
(Episode 746 & 747)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa
Makoto Kyogoku
Diebstahl
Fall 250
(Band 82: Kapitel 865, 866, 867 & 868)
(Episode 751 & 752)
Rinpei Urushiya Teishi Masuko Conan Edogawa Mordversuch
Fall 251
(Band 82: Kapitel 869, 870 & 871)
(Episode 748 & 749)
Toshinari Shiga Hiroto Yasutomi Conan Edogawa Mord
Fall 252
(Band 82 & 83: Kapitel 872, 873, 874 & 875)
(Episode 754, 755 & 756)
(1) Sumika Kawana
(2) Shinobu Kagawa
(1) Masaie Hakuya
(2) Sumika Kawana
Conan Edogawa
Masumi Sera
(1) Mord
(2) Mordversuch
Fall 253
(Band 83: Kapitel 876, 877 & 878)
(Episode 759 & 760)
Keigo Hiura Chiaki Minazuki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 254
(Band 83: Kapitel 879, 880 & 881)
(Episode 763 & 764)
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Vermeintliche Drogenübergabe
Fall 255
(Band 83 & 84: Kapitel 882, 883 & 884)
(Episode 772 & 773)
Naho Ojiro Kunihiro Shumoto Shinichi Kudo Mord
Fall 256
(Band 84: Kapitel 885, 886 & 887)
(Episode 765 & 766)
Takeshi Yatsukoshi Ryota Renno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 257
(Band 84: Kapitel 888, 889 & 890)
(Episode 770 & 771)
Juri Kosaka Reina Suto Conan Edogawa
Bourbon
Mord
Fall 258
(Band 84: Kapitel 891, 892 & 893)
(Episode 779 & 780)
Fumiyuki Kandachi Natsuko Shibuya Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 259
(Band 85: Kapitel 894, 895, 896, 897 & 898)
(Episode 781, 782 & 783)
Fall 260
(Band 85: Kapitel 899, 900, 901 & 902)
(Episode 785 & 786)
Herr Tanimori Yumi Miyamoto Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Entführung
Fall 261
(Band 85 & 86: Kapitel 903, 904 & 905)
(Episode 787 & 788)
Ensaku Toyoshima Nagami Oiso Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 262
(Band 86: Kapitel 906, 907 & 908)
(Episode 792 & 793)
Yasue Komai Yasue Komai Conan Edogawa Suizid
Fall 263
(Band 86: Kapitel 909, 910, 911 & 912)
(Episode 808 & 809)
Midori Koyanagi Bonzo Ono Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 264
(Band 86 & 87: Kapitel 913, 914, 915, 916 & 917)
(Episode 810, 811 & 812)
Shinsuke Akiyama Shigeru Takeda
Shoji Kano
Conan Edogawa
Kansuke Yamato
Mord
Fall 265
(Band 87: Kapitel 918, 919 & 920)
(Episode 814 & 815)
Saya Kitami Kyona Shono Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 266
(Band 87: Kapitel 921, 922, 923 & 924)
(Episode 853 & 854)
Ronsuke Efune Ran Mori Shinichi Kudo
Yusaku Kudo
versuchte Entführung
Fall 267
(Band 87 & 88: Kapitel 925, 926 & 927)
(Episode 822 & 823)
Akimichi Yamada Teiya Asuka Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 268
(Band 88: Kapitel 928, 929 & 930)
(Episode 827 & 828)
Sosuke Mizushina Atsuko Tonda Conan Edogawa
Masumi Sera
Raubmord
Fall 269
(Band 88: Kapitel 931, 932, 933, 934 & 935)
(Episode 830, 831 & 832)
Ria Kawabata Takashi Harawaki
Kyoko Ejiri
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 270
(Band 88 & 89: Kapitel 936, 937 & 938)
(Episode 836 & 837)
Rumi Kogure Hagie Yamaji Conan Edogawa
Masumi Sera
Bourbon
Mord
Fall 271
(Band 89: Kapitel 939, 940 & 941)
(Episode 843 & 844)
Takashi Kamaya Ujiyasu Hosogoe Conan Edogawa Mordversuch
Fall 272
(Band 89: Kapitel 942, 943 & 944)
(Episode 847 & 848)
Yusuke Kuchiki Kyogo Nakatsu Conan Edogawa Mord
Fall 273
(Band 89: Kapitel 945, 946 & 947)
(Episode 849 & 850)
Conan Edogawa
Fall 274
(Band 89 & 90: Kapitel 948, 949 & 950)
(Episode 861 & 862)
Kazunori Senba Kunihisa Hiyama Conan Edogawa
Subaru Okiya
Mord
Fall 275
(Band 90: Kapitel 951, 952 & 953)
(Episode 863 & 864)
Sanpei Kokuri Gaito Hotta Schlafender Kogoro
Mary Sera
Mord
Fall 276
(Band 90: Kapitel 954, 955, 956 & 957)
(Episode 866 & 867)
Rokumichi Hado Rokumichi Hado Conan Edogawa
Subaru Okiya
Bourbon
Suizid
Fall 277
(Band 90 & 91: Kapitel 958, 959, 960, 961 & 962)
(Episode 872, 873 & 874)
Fumie Masuko Yasukatsu Someji
Michiki Tanzawa
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 278
(Band 91: Kapitel 963, 964 & 965)
(Episode 887 & 888)
Kaito Kid Kimika Tomoyose Conan Edogawa Diebstahl
Fall 279
(Band 91: Kapitel 966, 967 & 968)
(Episode 889 & 890)
Vierköpfige Räuberbande Reicher Hausbesitzer Conan Edogawa Raubmord
Fall 280
(Band 91 & 92: Kapitel 969, 970 & 971)
(Episode 878 & 879)
Ayami Yamaki Ritsuko Sashihara Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 281
(Band 92: Kapitel 972, 973 & 974)
(Episode 881 & 882)
Yasue Kitamori Uhrenladenbesitzer Yusaku Kudo
Shuichi Akai
Diebstahl
Fall 282
(Band 92: Kapitel 975, 976 & 977)
(Episode 894 & 895)
Tameshige Munechika Suzuyo Hijirisawa Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Diebstahl
Fall 283
(Band 92: Kapitel 978, 979 & 980)
(Episode 896 & 897)
Teigo Banno Kurumi Iiyama Conan Edogawa Mord
Fall 284
(Band 92 & 93: Kapitel 981, 982 & 983)
(Episode 885 & 886)
Meisuke Odzumi Tengo Anzai Conan Edogawa
Heiji Hattori
Bourbon
Mordversuch
Fall 285
(Band 93: Kapitel 984, 985 & 986)
(Episode 901 & 902)
Entführergruppe (Fall 285) Eri Kisaki Conan Edogawa Entführung
Fall 286
(Band 93: Kapitel 987, 988 & 989)
(Episode 909 & 910)
Sumito Ashizawa Fumiaki Urushibara Conan Edogawa
Hyoe Kuroda
Mord
Fall 287
(Band 93 & 94: Kapitel 990, 991, 992 & 993)
(Episode 916 & 917)
Nenji Norimura Shido Nukitani Heiji Hattori Mord
Fall 288
(Band 94: Kapitel 994, 995 & 996)
(Episode 919 & 920)
Isuzu Naomura Daiki Saraie Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 289
(Band 94: Kapitel 997, 998 & 999)
(Episode 925 & 926)
Fall 290
(Band 94 & 95: Kapitel 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 & 1005)
(Episode 927 & 928)
Riki Agata Taro Nishiki
Shinya Ihaya
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Masumi Sera
Mord
Fall 291
(Band 95: Kapitel 1006, 1007 & 1008)
(Episode 941 & 942)
Fall 292
(Band 95: Kapitel 1009, 1010, 1011 & 1012)
(Episode 952, 953 & 954)
Atsufumi Fukamachi Yuri Asakura Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 293
(Band 95 & 96: Kapitel 1013, 1014, 1015, 1016 & 1017)
(Episode 971, 972, 973 & 974)
Kengo Aono (1) Toko Momosaki
(1) Shiori Yagi
(2) Naeko Miike
Conan Edogawa
Kazunobu Chiba
(1) Mord
(2) Entführung, Mordversuch
Fall 294
(Band 96: Kapitel 1018, 1019, 1020 & 1021)
(Episode 983 & 984)
Kaito Kid Naeji Torigoe Conan Edogawa
Takaaki Morofushi
Heiji Hattori
Diebstahl
Fall 295
(Band 96 & 97: Kapitel 1022, 1023, 1024, 1025 & 1026)
(Episode 993, 994 & 995)
Hideka Aburai Saiya Tokuzono
Daisaku Odori
Schlafende Sonoko
Conan Edogawa
Mord
Fall 296
(Band 97: Kapitel 1027, 1028, 1029, 1030 & 1031)
(Episode 1003, 1004 & 1005)
Sumiya Nishino Kohei Wada
Yosuke Kawasaki
Conan Edogawa
Bourbon
Kanenori Wakita
Mord
Fall 297
(Band 97: Kapitel 1032, 1033 & 1034)
(Episode 1011 & 1012)
Maika Zenda Toji Fukikoshi Schlafender Yamamura
Conan Edogawa
Mord
Fall 298
(Band 97 & 98: Kapitel 1035, 1036, 1037 & 1038)
(Episode 1018, 1019 & 1020)
Motoyuki Tojima Hogen Nishitsu Conan Edogawa
Masumi Sera
Subaru Okiya
Raubmord
Fall 299
(Band 98: Kapitel 1039, 1040, 1041 & 1042)
(Episode 1024 & 1025)
Saisuke Jinya Benzo Hamana Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 300
(Band 98: Kapitel 1043, 1044, 1045 & 1046)
(Episode 1033, 1034 & 1035)
Kosuke Hishinuma (1) Yasukiyo Genda
(1) Kimiharu Nishikido
(1) Yuhei Kishimoto
(2) Shukichi Haneda
Shukichi Haneda
Yusaku Kudo
Conan Edogawa
(1) Mord
(2) Freiheitsberaubung
Fall 301
(Band 98 & 99: Kapitel 1047, 1048, 1049 & 1050)
(Episode 1045 & 1046)
Mitomu Kushiyama Mizutoshi Hanasaki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 302
(Band 99: Kapitel 1051, 1052, 1053 & 1054)
(Episode 1053 & 1054)
(1) Umisuke Hatoyama
(2) Gisuke Hatoyama
(3) Takashi Nanbu
(1) Ayumi Yoshida
(1) Conan Edogawa
(1) Bourbon
(1) Mitsuhiko Tsuburaya
(1) Sumiko Kobayashi
(1) Yuya Kazami
(2), (3) Gisuke Hatoyama
Conan Edogawa (1) Freiheitsberaubung
(2) Suizid
(3) Betrug
Fall 303
(Band 99: Kapitel 1055, 1056 & 1057)
(Episode 1059 & 1060)
Himi Baba Nukiyasu Baba Conan Edogawa
Kanenori Wakita
Mord
Fall 304
(Band 99 & 100: Kapitel 1058, 1059 & 1060)
(Episode 1071 & 1072)
Saiko Yumekawa Atsumi Morita
Taiji Kiryu
Koretsugu Kanzawa
Conan Edogawa
Yusaku Kudo
Mord

ab Band 100[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Achtung, dieser Artikel enthält teilweise Spoiler-Informationen!
Dieser Artikel enthält in einigen Abschnitten Informationen, die bisher noch nicht in Deutschland bekannt sind. Überlege dir bitte gut, ob du dir diesen Artikel ansehen oder die Seite hier verlassen möchtest.
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 305
(Band 100: Kapitel 1061, 1062, 1063, 1064, 1065 & 1066)
(Episode 1077, 1078 & 1079)
(1), (3) Gin
(1) Wodka
(2) Jim Mason
(1) Einige unbenannte FBI-Agenten
(1) Tony
(1) Chen
(2) Jim Mason
(3) Mark
(1) Mord
(2) Suizid
(3) Mordversuch
Fall 306
(Band 100: Kapitel 1067, 1068 & 1069)
(Episode 1085 & 1086)
Tsurumi Shamoto Soshi Hidaka Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 307
(Band 101: Kapitel 1070, 1071 & 1072)
(Episode 1093 & 1094)
Conan Edogawa Rätselcode
Fall 308
(Band 101: Kapitel 1073, 1074 & 1075)
(Episode 1098 & 1099)
Daiya Chien
Rokue Chien
Hiroshi Agasa Conan Edogawa Entführung
Körperverletzung
Fall 309
(Band 101: Kapitel 1076, 1077 & 1078)
(Episode 1105 & 1106)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 310
(Band 101 & 102: Kapitel 1079, 1080 & 1081)
(Episode 1109 & 1110)
Natsufusa Kido
Kidos Komplize
Alain Cassel
Yuji Inukai
Conan Edogawa Entführung
Fall 311
(Band 102: Kapitel 1082, 1083 & 1084)
(Episode 1123 & 1124)
Yumi Nakata Kazuki Tsukishima Conan Edogawa
Takaaki Morofushi
Kansuke Yamato
Mord
Fall 312
(Band 102: Kapitel 1085, 1086 & 1087)
(Episode 1115 & 1116)
Itaru Kaburagi Anju Tomari Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 313
(Band 102: Kapitel 1088, 1089 & 1090)
(TBA)
Reisuke Inaba Kyosuke Kabumoto Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 314
(Band 102 & 103: Kapitel 1091, 1092 & 1093)
(TBA)
Yasuko Aijima Tokumi Nagasu Conan Edogawa Mord
Fall 315
(Band 103: Kapitel 1094, 1095 & 1096)
(TBA)
Aruto Kureishi Conan Edogawa
Eri Kisaki
Masumi Sera
Rätselcode
versuchter Bombenanschlag
Fall 316
(Band 103: Kapitel 1097, 1098 & 1099)
(TBA)
Maika Kayaki Katsunori Usui Conan Edogawa Mord
Fall 317
(Band 103: Kapitel 1100, 1101 & 1102)
(TBA)
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 318
(Band 104: Kapitel 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108 & 1109)
(TBA)
Gegenwart:
(1) Kinji Ogawara
(2) Chianti, Korn
(3) Rumi Wakasa
Vergangenheit:
(4) Amanda Hughes
(5) Rum
Gegenwart:
(1) Naoto Kishitani
(2) Sumiko Kobayashi
(3) Chianti
Vergangenheit:
(4) Amanda Hughes
(5) Koji Haneda
(1) Conan Edogawa Gegenwart:
(1) Mord
(2) Mordversuch
(3) Körperverletzung
Vergangenheit:
(4) Suizid
(5) Mord
Fall 319
(Band 104: Kapitel 1110, 1111 & 1112)
(TBA)
Maria Higashio
Ai Haibara
Conan Edogawa Brandlegung
Fall 320
(Band 104 & 105: Kapitel 1113, 1114 & 1115)
(TBA)
Tsurugis Handlanger Hirotaka Tanigawa Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 321
(Band 105: Kapitel 1116, 1117 & 1118)
(TBA)
Tontetsu Kantetsu Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 322
(Band 105: Kapitel 1119, 1120, 1121 & 1122)
(TBA)
Kyuya Kamiji Yotaro Kichida Conan Edogawa
Saguru Hakuba
Mord
Fall 323
(Band 105 & Freie Kapitel: Kapitel 1123, 1124 & 1125)
(TBA)
Entführer (Fall 323) Shiori Ishigami Conan Edogawa Entführung

Siehe auch[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]