Liste der Fälle/Band 1-19

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 1
(Band 1: Kapitel 1)
(Episode 1)
Episode 1.jpg

(1) Takanori Sewa
(2) Hitomi
(3) Firmen-Chef (Fall 1)
(4) Wodka
(5) Gin

(1) Frau Sewa
(2) Zweites Mordopfer
(4) Firmen-Chef (Fall 1)
(5) Shinichi Kudo

Shinichi Kudo

(1), (2) Mord
(3) Waffenschmuggel
(4) Erpressung
(5) Mordversuch

Fall 2
(Band 1: Kapitel 2, 3, 4 & 5)
(Episode 2)
Episode 2.jpg
Akiko Tanis Entführer

(1) Akiko Tani
(2) Conan Edogawa

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Entführung

(2) Mordversuch

Fall 3
(Band 1: Kapitel 6, 7, 8 & 9)
(Episode 3)
Episode 3.jpg

(1) Yuko Ikezawa
(2) Akiyoshi Fujie

(1) Yoko Okino
(2) Akiyoshi Fujie

schlafender Kogoro

(1) Einbruch
(2) Suizid

Fall 4
(Band 2: Kapitel 10, 11 & 12)
(Episode 39)
Episode 39.jpg
Yutaka Abe Masaki Negishi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 5
(Band 2: Kapitel 13, 14, 15 & 16)
(Episode 14 & 135)
Episode 14.jpg

(1) 1-Milliarde-Yen-Räuber
(2) Akira Hirota
(3) Akemi Miyano
(4) Gin

(1) Bank
(2) Kenzo Hirota
(3) Akira Hirota
(4) Akemi Miyano

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Bankraub
(2), (3), (4) Mord

Fall 6
(Band 2: Kapitel 17, 18 & 19)
(Episode 21)
Episode 21.jpg

(1) Akio
(2) Akios Mutter

(1) Akios Vater
(2) Akio

Conan Edogawa

(1) Totschlag
(2) Freiheitsberaubung

Fall 7
(Band 3: Kapitel 20, 21, 22, 23, 24 & 25)
(Episode 23 & 24)
Episode 24.jpg
Ichiro Hatamoto

Gozo Hatamoto
Tatsuo Hatamoto

schlafender Kogoro

Mord
Fall 8
(Band 3: Kapitel 26, 27, 28 & 29)
(Episode 7)
Episode 7.jpg
Herr Ogino Yuta Ogawa

Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 9
(Band 4: Kapitel 30, 31 & 32)
(Episode 8)
Episode 8.jpg

(1) Herr Ochiai
(2) Kubota

(1) Manaka
(2) Beika-Kunstmuseum

Kogoro Mori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Diebstahl

Fall 10
(Band 4: Kapitel 33, 34 & 35)
(Episode 5)
Episode 5.jpg
Gin

Wodka

Fahrgäste Conan Edogawa Mordversuch
Fall 11
(Band 4: Kapitel 36, 37, 38 & 39)
(Episode 4)
Episode 4.jpg
Italienische Diebesbande

(1) Pasta-Bank
(2) Detective Boys

Detective Boys

(1) Bankraub
(2) Entführung

Fall 12
(Band 5: Kapitel 40, 41, 42, 43 & 44)
(Episode 35 & 36)
Episode 35.jpg
Ryoichi Takahashi

(1) Ran Mori
(2) Chikako Ikeda

schlafende Sonoko

(1) mehrfacher Mordversuch
(2) Mord

Fall 13
(Band 5: Kapitel 45, 46, 47 & 48)
(Episode 43)
Episode 43.jpg
Mari Terahara Tatsuya Kimura Conan Edogawa Mord
Fall 14
(Band 5 & 6: Kapitel 49, 50 & 51)
(Episode 44)
Episode 44.jpg

Yukiko Kudo
Yusaku Kudo

Conan Edogawa Conan Edogawa scheinbare Entführung
Fall 15
(Band 6: Kapitel 52, 53, 54 & 55)
(Episode 17)
Episode 17.jpg
Yuji Suwa Denjiro Maru schlafender Kogoro Mord
Fall 16
(Band 6: Kapitel 56, 57 & 58)
(Episode 16)
Episode 16.jpg
Herr Tanaka Tanakas Bruder Conan Edogawa Mord
Fall 17
(Band 6 & 7: Kapitel 59, 60 & 61)
(Episode 9)
Episode 9.jpg
Norikazu Sasai Satoru Imatake schlafender Kogoro Mord
Fall 18
(Band 7: Kapitel 62, 63, 64, 65, 66 & 67)
(Episode 11 & 12)
(Episode 1000 & 1001)
Episode 11.jpg

(1), (2), (3), (4) Seiji Aso (Narumi Asai)
(5) Kazuaki Hirata

(1) Hideo Kawashima
(2) Tatsuji Kuroiwa
(3) Ken Nishimoto
(4) Seiji Aso
(5)Shuichi Murusawa

schlafender Kogoro

(1),(2),(3) Mord
(4) Suizid
(5) Körperverletzung

Fall 19
(Band 7 & 8: Kapitel 68, 69, 70 & 71)
(Episode 10)
Episode 10.jpg
Naoki Uemura Mamoru Akagi Conan Edogawa Entführung
Fall 20
(Band 8: Kapitel 72, 73, 74, 75, 76 & 77)
(Episode 70, 71 & 72)
Episode 72.jpg
Akiko Sayama

(1) Conan Edogawa
(2) Tokio Ebara

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 21
(Band 8: Kapitel 78, 79 & 80)
(Episode 19)
Episode 19.jpg
Toshihiko Takasugi Sayuri Matsumoto schlafende Sonoko Mordversuch
Fall 22
(Band 9: Kapitel 81, 82 & 83)
(Episode 13)
Episode 13.jpg
Schauspieler (Fall 22) Ayumi Yoshida Detective Boys vermeintliche Entführung
Fall 23
(Band 9: Kapitel 84, 85 & 86)
(Episode 28 & 29)
Episode 28.jpg
Kazushi Nakamichi Yumi Horikoshi

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 24
(Band 9 & 10: Kapitel 87, 88, 89, 90 & 91)
(Episode 40 & 41)
Episode 40.jpg
Takashi Ichieda

(1) Yuji Nikaido
(2) Ran Mori
(3) Reiko Yotsui

schlafender Kogoro

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 25
(Band 10: Kapitel 92, 93, 94 & 95)
(Episode 49 & 50)
Episode 50.jpg
Kimie Tsujimura Isao Tsujimura Shinichi Kudo Mord
Fall 26
(Band 10: Kapitel 96, 97 & 98)
(Episode 51)
Episode 51.jpg
Shuji Tsugawa

(1) Kazuo Tamada

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Drogenschmuggel

Fall 27
(Band 10 & 11: Kapitel 99, 100 & 101)
(Episode 47)
Episode 47.jpg
Kaori Nakahara Masashi Oyama schlafender Kogoro Mord
Fall 28
(Band 11: Kapitel 102, 103 & 104)
(Episode 32)
Episode 32.jpg
Takashi Matsuo Michihiko Suwa schlafender Kogoro Mord
Fall 29
(Band 11: Kapitel 105, 106 & 107)
(Episode 33)
Episode 33.jpg
Juzo Tonoyama Yayoi Himeno Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 30
(Band 11: Kapitel 108, 109 & 110)
(Episode 53 & 54)
Episode 53.jpg
Shunen Ten'ei schlafender Kogoro Mord
Fall 31
(Band 12: Kapitel 111, 112 & 113)
(Episode 174 & 175)
Episode 174.jpg
Tomoaki Okuda Detective Boys versuchte Geldfälschung
Fall 32
(Band 12: Kapitel 114, 115 & 116)
(Episode 56)
Episode 56.jpg
Hironobu Takeshita

(1) Hideaki Nakajima
(2) Tequila

schlafender Kogoro

(1) Mordversuch
(2) Mord

Fall 33
(Band 12 & 13: Kapitel 117, 118, 119, 120 & 121)
(Episode 59 & 60)
Episode 60.jpg
Kento Togano

(1) Hiroyuki Kanaya
(2) Ayako Oki
(3) Toshiaki Fujisawa

schlafender Heiji

(1),(2) Mord
(3) Mordversuch

Fall 34
(Band 13: Kapitel 122, 123 & 124)
(Episode 74)
Episode 74.jpg
Taichi Tomizawa Tetsuharu Tomizawa schlafende Sonoko Mord
Fall 35
(Band 13: Kapitel 125, 126 & 127)
(Episode 62)
Episode 62.jpg
Kenjin Hanaoka Izumi Chono schlafender Kogoro Mord
Fall 36
(Band 13: Kapitel 128, 129 & 130)
(Episode 65)
Episode 65.jpg
Shugo Matsui Osamu Kamei

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 37
(Band 14: Kapitel 131, 132 & 133)
(Episode 99 & 100)
Episode 100.jpg
Mako Miyoshi Motoyasu Tsukumo

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 38
(Band 14: Kapitel 134, 135, 136, 137 & 138)
(Episode 101 & 102)
Episode 102.jpg

(1) Machiko Yabuushi
(2) Hickson Tanaka
(3) Keiko Yabuushi

(1) Hickson Tanaka
(2) Machiko Yabuushi
(3) Hickson Tanaka

schlafender Misao Yamamura

Yusaku Kudo

(1),(3) Mordversuch
(2) Mord

Fall 39
(Band 14 & 15: Kapitel 139, 140, 141, 142 & 143)
(Episode 87 & 88)
Episode 87.jpg
Akiko Yonehara

(1) Sonoko Suzuki
(2) Herr Sugiyama
(3) Kohei Shimoda

Ran Mori
Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2), (3) Mord

Fall 40
(Band 15: Kapitel 144, 145 & 146)
(Episode 84 & 85)
Episode 84.jpg
Satoshi Miyahara

(1) Miyaharas Komplize
(2) Two-Mix
(3) Detective Boys

Detective Boys

(1) Mord
(2) Entführung
(2), (3) Mordversuch

Fall 41
(Band 15: Kapitel 147, 148 & 149)
(Episode 77)
Episode 77.jpg
Takako Fuji Mitsuhiro Hida schlafender Kogoro Mord
Fall 42
(Band 15 & 16: Kapitel 150, 151, 152 & 153)
(Episode 80 & 81)
Episode 80.jpg

(1) Miyuki Hyuga
(2) Hideomi Nagato

(1) Mitsuaki Nagato
(2) Hideomi Nagato

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 43
(Band 16: Kapitel 154 & 155)
(Episode 118)
Episode 118.jpg
Sumiko Kobayashi Schüler Detective Boys angebliche Geistererscheinung
Fall 44
(Band 16: Kapitel 156, 157, 158 & 159)
(Episode 78 & 79)
Episode 78.jpg
Kaito Kid Tomoko Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 45
(Band 16 & 17: Kapitel 160, 161 & 162)
(Episode 104 & 105)
Episode 105.jpg
Ryuichi Seto Masuko Tsuchiya schlafender Kogoro Mord
Fall 46
(Band 17: Kapitel 163, 164 & 165)
(Episode 120 & 121)
Episode 120.jpg
Harumi Matsuzaki Kiwako Toda schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 47
(Band 17: Kapitel 166)
(Episode 94)
Episode 94.jpg
4 Entführer

(1) Yumiko
(2) Yoshio

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Erpressung

Fall 48
(Band 17: Kapitel 167, 168 & 169)
(Episode 110 & 111)
Episode 110.jpg
Räuberbande „Goblin“ Misao Nakamura Kogoro Mori

Conan Edogawa

Freiheitsberaubung
Fall 49
(Band 17 & 18: Kapitel 170, 171 & 172)
(Episode 108 & 109)
Episode 108.jpg
Kozaburo Hijikata Isami Nagakura schlafender Kogoro Mord
Fall 50
(Band 18: Kapitel 173, 174 & 175)
(Episode 106 & 107)
Episode 106.jpg
Manabu Sawai Asami Uchida schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 51
(Band 18: Kapitel 176, 177 & 178)
(Episode 136 & 137)
Episode 137.jpg
Geldfälscherbande „Silberfuchs“ Toshiyas Bruder Detective Boys Entführung
Fall 52
(Band 18 & 19: Kapitel 179, 180 & 181)
(Episode 138 & 139)
Episode 138.jpg
Akira Shirokura Masami Hirota

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 53
(Band 19: Kapitel 182, 183 & 184)
(Episode 122 & 123)
Episode 122.jpg
Nintaro Shinmei Nintaro Shinmei

Kogoro Mori
Conan Edogawa

vorgetäuschte Entführung
Fall 54
(Band 19: Kapitel 185, 186, 187 & 188)
(Episode 124 & 125)
Episode 125.jpg

(1), (2), (3), (4), (5), (7) Yusuke Sakata
(6) Kiichiro Numabuchi

(1) Hidetoshi Nagao
(2) Tayo Nishiguchi
(3) Kazuto Noyasu
(4) Sumie Okazaki
(5) Sotaro Goshi
(6) Conan Edogawa
(7) Yusuke Sakata

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1), (2), (3), (4), (5) Mord
(6) Mordversuch
(7) Suizid

Fall 55
(Band 19 & 20: Kapitel 189, 190 & 191)
(Episode 140 & 141)
Episode 141.jpg
Kameramann (Fall 55)

(1) Nichiuri TV
(2) Stadionbesucher

Detective Boys

(1) Erpressung
(2) Geiselnahme