Liste der Fälle/Band 80-99

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 242
(Band 80: Kapitel 841, 842 & 843)
(Episode 722 & 723)
Episode 722.jpg
Zwei unbekannte Lieferanten Unbekannter Mann Conan Edogawa Mord
Fall 243
(Band 80: Kapitel 844, 845 & 846)
(Episode 727 & 728)
Episode 727.jpg
Wataru Furuya Shotoku Takeki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 244
(Band 80: Kapitel 847, 848 & 849)
(Episode 731 & 732)
Episode 731.jpg
Naganobu Itami Chiyoko Itami Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Mord
Fall 245
(Band 80 & 81: Kapitel 850, 851 & 852)
(Episode 734)
Episode 734.jpg

(1) Ikuyo Yatani
(2) Yoriko Danno

(1) Tohei Benzaki
(1) Yoriko Danno
(1) Shigemori Sakamaki
(1) Jodie Starling
(2) Ikuyo Yatani

Professor Agasa
Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mord

Fall 246
(Band 81: Kapitel 853, 854 & 855)
(Episode 738 & 739)
Episode 738.jpg
Monpei Kogure Chikafumi Usuda Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 247
(Band 81: Kapitel 856, 857 & 858)
(Episode 740 & 741)
Episode 740.jpg
Kenya Settsu Waka Hashitani Shinichi Kudo
Conan Edogawa
Mord
Fall 248
(Band 81: Kapitel 859, 860 & 861)
(Episode 744 & 745)
Episode 744.jpg
Sunami Masaki Masahiro Tanba Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 249
(Band 82: Kapitel 862, 863 & 864)
(Episode 746 & 747)
Episode 746.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa
Makoto Kyogoku
Diebstahl
Fall 250
(Band 82: Kapitel 865, 866, 867 & 868)
(Episode 751 & 752)
Episode 751.jpg
Rinpei Urushiya Teishi Masuko Conan Edogawa Mordversuch
Fall 251
(Band 82: Kapitel 869, 870 & 871)
(Episode 748 & 749)
Episode 748.jpg
Toshinari Shiga Hiroto Yasutomi Conan Edogawa Mord
Fall 252
(Band 82 & 83: Kapitel 872, 873, 874 & 875)
(Episode 754, 755 & 756)
Fall 252.jpg
(1) Sumika Kawana
(2) Shinobu Kagawa
(1) Masaie Hakuya
(2) Sumika Kawana
Conan Edogawa
Masumi Sera
(1) Mord
(2) Mordversuch
Fall 253
(Band 83: Kapitel 876, 877 & 878)
(Episode 759 & 760)
Fall 253.jpg
Keigo Hiura Chiaki Minazuki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 254
(Band 83: Kapitel 879, 880 & 881)
(Episode 763 & 764)
Episode 763.jpg
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Vermeintliche Drogenübergabe
Fall 255
(Band 83 & 84: Kapitel 882, 883 & 884)
(Episode 772 & 773)
Episode 772.jpg
Naho Ojiro Kunihiro Shumoto Shinichi Kudo Mord
Fall 256
(Band 84: Kapitel 885, 886 & 887)
(Episode 765 & 766)
Episode 765.jpg
Takeshi Yatsukoshi Ryota Renno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 257
(Band 84: Kapitel 888, 889 & 890)
(Episode 770 & 771)
Episode 770.jpg
Juri Kosaka Reina Suto Conan Edogawa
Bourbon
Mord
Fall 258
(Band 84: Kapitel 891, 892 & 893)
(Episode 779 & 780)
Episode 779-2.jpg
Fumiyuki Kandachi Natsuko Shibuya Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 259
(Band 85: Kapitel 894, 895, 896, 897 & 898)
(Episode 781, 782 & 783)
Episode 781.jpg
Fall 260
(Band 85: Kapitel 899, 900, 901 & 902)
(Episode 785 & 786)
Episode 785.jpg
Herr Tanimori Yumi Miyamoto Conan Edogawa
Shukichi Haneda
Entführung
Fall 261
(Band 85 & 86: Kapitel 903, 904 & 905)
(Episode 787 & 788)
Episode 787.jpg
Ensaku Toyoshima Nagami Oiso Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 262
(Band 86: Kapitel 906, 907 & 908)
(Episode 792 & 793)
Episode 793.jpg
Yasue Komai Yasue Komai Conan Edogawa Suizid
Fall 263
(Band 86: Kapitel 909, 910, 911 & 912)
(Episode 808 & 809)
Episode 808.jpg
Midori Koyanagi Bonzo Ono Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 264
(Band 86 & 87: Kapitel 913, 914, 915, 916 & 917)
(Episode 810, 811 & 812)
Episode 810.jpg
Shinsuke Akiyama Shigeru Takeda
Shoji Kano
Conan Edogawa
Kansuke Yamato
Mord
Fall 265
(Band 87: Kapitel 918, 919 & 920)
(Episode 814 & 815)
Episode 814.jpg
Saya Kitami Kyona Shono Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 266
(Band 87: Kapitel 921, 922, 923 & 924)
(Episode 853 & 854)
Episode 853.jpg
Ronsuke Efune Ran Mori Shinichi Kudo
Yusaku Kudo
versuchte Entführung
Fall 267
(Band 87 & 88: Kapitel 925, 926 & 927)
(Episode 822 & 823)
Episode 822.jpg
Akimichi Yamada Teiya Asuka Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Mord
Fall 268
(Band 88: Kapitel 928, 929 & 930)
(Episode 827 & 828)
Episode 827.jpg
Sosuke Mizushina Atsuko Tonda Conan Edogawa
Masumi Sera
Raubmord
Fall 269
(Band 88: Kapitel 931, 932, 933, 934 & 935)
(Episode 830, 831 & 832)
Episode 830.jpg
Ria Kawabata Takashi Harawaki
Kyoko Ejiri
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 270
(Band 88 & 89: Kapitel 936, 937 & 938)
(Episode 836 & 837)
Episode 836.jpg
Rumi Kogure Hagie Yamaji Conan Edogawa
Masumi Sera
Bourbon
Mord
Fall 271
(Band 89: Kapitel 939, 940 & 941)
(Episode 843 & 844)
Episode 843.jpg
Takashi Kamaya Ujiyasu Hosogoe Conan Edogawa Mordversuch
Fall 272
(Band 89: Kapitel 942, 943 & 944)
(Episode 847 & 848)
Episode 847.jpg
Yusuke Kuchiki Kyogo Nakatsu Conan Edogawa Mord
Fall 273
(Band 89: Kapitel 945, 946 & 947)
(Episode 849 & 850)
Episode 849.jpg
Conan Edogawa
Fall 274
(Band 89 & 90: Kapitel 948, 949 & 950)
(Episode 861 & 862)
Episode 862.jpg
Kazunori Senba Kunihisa Hiyama Conan Edogawa
Subaru Okiya
Mord
Fall 275
(Band 90: Kapitel 951, 952 & 953)
(Episode 863 & 864)
Episode 863.jpg
Sanpei Kokuri Gaito Hotta Schlafender Kogoro
Mary Sera
Mord
Fall 276
(Band 90: Kapitel 954, 955, 956 & 957)
(Episode 866 & 867)
Episode 867.jpg
Rokumichi Hado Rokumichi Hado Conan Edogawa
Subaru Okiya
Bourbon
Suizid
Fall 277
(Band 90 & 91: Kapitel 958, 959, 960, 961 & 962)
(Episode 872, 873 & 874)
Episode 872.jpg
Fumie Masuko Yasukatsu Someji
Michiki Tanzawa
Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 278
(Band 91: Kapitel 963, 964 & 965)
(Episode 887 & 888)
Episode 887.jpg
Kaito Kid Kimika Tomoyose Conan Edogawa Diebstahl
Fall 279
(Band 91: Kapitel 966, 967 & 968)
(Episode 889 & 890)
Episode 889.jpg
Vierköpfige Räuberbande Reicher Hausbesitzer Conan Edogawa Raubmord
Fall 280
(Band 91 & 92: Kapitel 969, 970 & 971)
(Episode 878 & 879)
Episode 878.jpg
Ayami Yamaki Ritsuko Sashihara Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 281
(Band 92: Kapitel 972, 973 & 974)
(Episode 881 & 882)
Episode 881.jpg
Yasue Kitamori Uhrenladenbesitzer Yusaku Kudo
Shuichi Akai
Diebstahl
Fall 282
(Band 92: Kapitel 975, 976 & 977)
(Episode 894 & 895)
Episode 894.jpg
Tameshige Munechika Suzuyo Hijirisawa Schlafender Kogoro
Conan Edogawa
Diebstahl
Fall 283
(Band 92: Kapitel 978, 979 & 980)
(Episode 896 & 897)
Episode 896.jpg
Teigo Banno Kurumi Iiyama Conan Edogawa Mord
Fall 284
(Band 92 & 93: Kapitel 981, 982 & 983)
(Episode 885 & 886)
Episode 885.jpg
Meisuke Odzumi Tengo Anzai Conan Edogawa
Heiji Hattori
Bourbon
Mordversuch
Fall 285
(Band 93: Kapitel 984, 985 & 986)
(Episode 901 & 902)
Fall 285.jpg
Entführergruppe (Fall 285) Eri Kisaki Conan Edogawa Entführung
Fall 286
(Band 93: Kapitel 987, 988 & 989)
(Episode 909 & 910)
Episode 909.jpg
Sumito Ashizawa Fumiaki Urushibara Conan Edogawa
Hyoe Kuroda
Mord
Fall 287
(Band 93 & 94: Kapitel 990, 991, 992 & 993)
(Episode 916 & 917)
Episode 916.jpg
Nenji Norimura Shido Nukitani Heiji Hattori Mord
Fall 288
(Band 94: Kapitel 994, 995 & 996)
(Episode 919 & 920)
Episode 919.jpg
Isuzu Naomura Daiki Saraie Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 289
(Band 94: Kapitel 997, 998 & 999)
(Episode 925 & 926)
Episode 925.jpg
Fall 290
(Band 94 & 95: Kapitel 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 & 1005)
(Episode 927 & 928)
Episode 928.png
Riki Agata Taro Nishiki
Shinya Ihaya
Shinichi Kudo
Heiji Hattori
Masumi Sera
Mord
Fall 291
(Band 95: Kapitel 1006, 1007 & 1008)
(Episode 941 & 942)
Episode 941.png
Fall 292
(Band 95: Kapitel 1009, 1010, 1011 & 1012)
(Episode 952, 953 & 954)
Episode 952.png
Atsufumi Fukamachi Yuri Asakura Conan Edogawa
Bourbon
Mordversuch
Fall 293
(Band 95 & 96: Kapitel 1013, 1014, 1015, 1016 & 1017)
(Episode 971, 972, 973 & 974)
Episode 973.png
Kengo Aono (1) Toko Momosaki
(1) Shiori Yagi
(2) Naeko Miike
Conan Edogawa
Kazunobu Chiba
(1) Mord
(2) Entführung, Mordversuch
Fall 294
(Band 96: Kapitel 1018, 1019, 1020 & 1021)
(Episode 983 & 984)
Episode 984.png
Kaito Kid Naeji Torigoe Conan Edogawa
Takaaki Morofushi
Heiji Hattori
Diebstahl
Fall 295
(Band 96 & 97: Kapitel 1022, 1023, 1024, 1025 & 1026)
(Episode 993, 994 & 995)
Episode 993.png
Hideka Aburai Saiya Tokuzono
Daisaku Odori
Schlafende Sonoko
Conan Edogawa
Mord
Fall 296
(Band 97: Kapitel 1027, 1028, 1029, 1030 & 1031)
(Episode 1003, 1004 & 1005)
Episode 1003.png
Sumiya Nishino Kohei Wada
Yosuke Kawasaki
Conan Edogawa
Bourbon
Kanenori Wakita
Mord
Fall 297
(Band 97: Kapitel 1032, 1033 & 1034)
(Episode 1011 & 1012)
Episode 1011.png
Maika Zenda Toji Fukikoshi Schlafender Yamamura
Conan Edogawa
Mord
Fall 298
(Band 97 & 98: Kapitel 1035, 1036, 1037 & 1038)
(Episode 1018, 1019 & 1020)
Episode 1018.png
Motoyuki Tojima Hogen Nishitsu Conan Edogawa
Masumi Sera
Subaru Okiya
Raubmord
Fall 299
(Band 98: Kapitel 1039, 1040, 1041 & 1042)
(Episode 1024 & 1025)
Episode 1024.png
Saisuke Jinya Benzo Hamana Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 300
(Band 98: Kapitel 1043, 1044, 1045 & 1046)
(Episode 1033, 1034 & 1035)
Episode 1033.png
Kosuke Hishinuma (1) Yasukiyo Genda
(1) Kimiharu Nishikido
(1) Yuhei Kishimoto
(2) Shukichi Haneda
Shukichi Haneda
Yusaku Kudo
Conan Edogawa
(1) Mord
(2) Freiheitsberaubung
Fall 301
(Band 98 & 99: Kapitel 1047, 1048, 1049 & 1050)
(Episode 1045 & 1046)
Episode 1045-1.png
Mitomu Kushiyama Mizutoshi Hanasaki Conan Edogawa
Masumi Sera
Mord
Fall 302
(Band 99: Kapitel 1051, 1052, 1053 & 1054)
(Episode 1053 & 1054)
Episode 1053.png
(1) Umisuke Hatoyama
(2) Gisuke Hatoyama
(3) Takashi Nanbu
(1) Ayumi Yoshida
(1) Conan Edogawa
(1) Bourbon
(1) Mitsuhiko Tsuburaya
(1) Sumiko Kobayashi
(1) Yuya Kazami
(2), (3) Gisuke Hatoyama
Conan Edogawa (1) Freiheitsberaubung
(2) Suizid
(3) Betrug
Fall 303
(Band 99: Kapitel 1055, 1056 & 1057)
(TBA)
Kapitel 1055.png
Himi Baba Nukiyasu Baba Conan Edogawa
Kanenori Wakita
Mord
Fall 304
(Band 99 & 100: Kapitel 1058, 1059 & 1060)
(TBA)
Kapitel 1058.png
Saiko Yumekawa Atsumi Morita
Taiji Kiryu
Koretsugu Kanzawa
Conan Edogawa
Yusaku Kudo
Mord