Liste der Fälle/Band 40-59

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 117
(Band 40: Kapitel 404, 405 & 406)
(Episode 389 & 390)
Episode 389.jpg
Asakichi Yakura Detective Boys

Inspektor Sato
Inspektor Takagi

versuchter Drogenhandel
Fall 118
(Band 40: Kapitel 407, 408 & 409)
(Episode 356 & 357)
Episode 356.jpg
Hiroto Akashi Iwao Akashi

Kogoro Mori
Sonoko Suzuki
Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 119
(Band 40: Kapitel 410, 411 & 412)
(Episode 455 & 456)
Episode 456.jpg
Detective Boys Suche (Person)
Fall 120
(Band 40 & 41: Kapitel 413, 414, 415 & 416)
(Episode 358 & 359)
Episode 358.jpg
Sohachi Ueki Mikio Fujieda

Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 121
(Band 41: Kapitel 417, 418 & 419)
(Episode 360 & 361)
Episode 360.jpg
Yoshihiko Negami Norihiro Furumura

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 122
(Band 41: Kapitel 420, 421 & 422)
(Episode 363 & 364)
Episode 363.jpg
Kaoru Taiyama Yukiya Banba schlafende Sonoko Mord
Fall 123
(Band 41 & 42: Kapitel 423, 424 & 425)
(Episode 365 & 366)
Episode 365.jpg
Tetsuo Imai Sohei Dejima

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 124
(Band 42: Kapitel 426, 427 & 428)
(Episode 369 & 370)
Episode 369.jpg
Dieb (Fall 124) Supermarkt

Ran Mori
Shinichi Kudo

Diebstahl
Fall 125
(Band 42: Kapitel 429, 430, 431, 432, 433 & 434)
(Episode 371, 372, 373, 374 & 375)
Episode 373.jpg
Vermouth Senzo Fukuura Heiji Hattori & Conan Edogawa/Shinichi Kudo Mord, Mordversuch, Geiselnahme & Entführung
Fall 126
(Band 42 & 43: Kapitel 435, 436 & 437)
(Episode 376 & 377)
Episode 376.jpg
Naokazu Fukuchi Opfer (Fall 126) Conan Edogawa Körperverletzung
Fall 127
(Band 43: Kapitel 438, 439 & 440)
(Episode 380 & 381)
Episode 380.jpg
Shuhei Beisho schlafender Kogoro Bestechlichkeit
Fall 128
(Band 43: Kapitel 441, 442, 443 & 444)
(Episode 412 & 413)
Episode 412.jpg
Atsushi Hasami Kenji Tsujiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 129
(Band 43 & 44: Kapitel 445, 446, 447, 448 & 449)
(Episode 414, 415, 416 & 417)
Episode 415.jpg
Yukio Torimitsu Zuschauer im Koshien-Stadion

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 130
(Band 44: Kapitel 450, 451 & 452)
(Episode 424 & 425)
Episode 424.jpg
Akira Kato Hirotoshi Nakamoto Conan Edogawa Mord
Fall 131
(Band 44: Kapitel 453, 454, 455 & 456)
(Episode 386 & 387)
Episode 386.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 132
(Band 44 & 45: Kapitel 457, 458 & 459)
(Episode 392 & 393)
Episode 392.jpg
Kunishige Seko schlafende Sonoko Spuk
Fall 133
(Band 45: Kapitel 460, 461 & 462)
(Episode 397 & 398)
Episode 397.jpg
Mineto Kanetani Futoshi Ejiri Conan Edogawa Mord
Fall 134
(Band 45: Kapitel 463, 464 & 465)
(Episode 402 & 403)
Episode 402.jpg
Masaharu Motoyama Toshizo Nose Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 135
(Band 45 & 46: Kapitel 466, 467, 468 & 469)
(Episode 405 & 406)
Episode 405.jpg
Heihachi Mikami

Asao Kono
Hajime Futagawa

Detective Boys Mord
Fall 136
(Band 46: Kapitel 470, 471, 472, 473 & 474)
(Episode 419, 420 & 421)
Episode 420.jpg
Kyosuke Haga

(1) Furuto Shitara
(2) Genzaburo Shitara
(3) Ayane Shitara
(4) Kyosuke Haga

schlafender Kogoro

(1), (2), (3) Mord
(4) Suizidversuch

Fall 137
(Band 46: Kapitel 475, 476, 477 & 478)
(Episode 428, 429 & 430)
Episode 428.jpg
Täter (Fall 137) Teruhisa Tamai Conan Edogawa Mord
Fall 138
(Band 46 & 47: Kapitel 479, 480, 481, 482 & 483)
(Episode 432, 433 & 434)
Episode 434.jpg
Shigehide Kariya

Motoka Aida
Tomoko Kariya

Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
Fall 139
(Band 47: Kapitel 484, 485 & 486)
(Episode 435 & 436)
Episode 435.jpg
Sakanobu Nekota Herr Atomura Detective Boys Mord
Fall 140
(Band 47: Kapitel 487, 488, 489 & 490)
(Episode 440, 441 & 442)
Episode 440.jpg
Dogo Hoshikawa Tenko Himemiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 141
(Band 48: Kapitel 491, 492 & 493)
(Episode 445 & 446)
Episode 446.jpg
Herr Kano Herr Miyami Conan Edogawa Mord
Fall 142
(Band 48: Kapitel 494, 495, 496, 497 & 498)
(Episode 449, 450 & 451)
Episode 450.jpg
Masashi Watabiki

Watabikis Bruder

Toshimichi Sekiguchi
Atsuhiro Kunitomo

schlafender Kogoro Mord
Fall 143
(Band 48 & 49: Kapitel 499, 500, 501, 502, 503 & 504)
(Episode 459)
Episode 459.jpg

(1) Kind (Fall 143)
(2), (3), (4) Chianti
(2), (3), (4) Korn

(1) Rena Mizunashi
(2) Yasuteru Domon
(3) Conan Edogawa
(4) Kogoro Mori

Conan Edogawa
Jodie Starling

(1) Kingelstreiche
(2), (3), (4) Mordversuch

Fall 144
(Band 49: Kapitel 505, 506 & 507)
(Episode 465 & 466)
Episode 466.jpg

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

Detective Boys

(1) vermeintliche Entführung
(2) Verkehrsunfall

Fall 145
(Band 49: Kapitel 508, 509 & 510)
(Episode 467 & 468)
Episode 467.jpg
Atsushi Misumi Ami schlafender Kogoro Mord
Fall 146
(Band 50: Kapitel 511, 512, 513 & 514)
(Episode 469 & 470)
Episode 469.jpg
Takuji Rokuda

(1) Kota
(2) Takuji Rokuda

Inspektor Takagi

(1) Entführung
(2) Suizidversuch

Fall 147
(Band 50: Kapitel 515, 516 & 517)
(Episode 473 & 474)
Episode 473.jpg
Atsushi Inaba Misato Sugimori Detective Boys Mord
Fall 148
(Band 50 & 51: Kapitel 518, 519, 520, 521 & 522)
(Episode 490)
Episode 490.jpg
Kosuke Mimata Shohei Minowa Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 149
(Band 51: Kapitel 523 & 524)
(Episode 476)
Episode 476.jpg
Mitsuru Osabe Conan Edogawa Dehydrierung
Fall 150
(Band 51: Kapitel 525, 526 & 527)
(Episode 481 & 482)
Episode 481.jpg
Shoko Hisazu Tsuguo Ushigome Detective Boys Mord
Fall 151
(Band 51: Kapitel 528 & 529)
(Episode 483)
Episode 483.jpg
Kirishitas Tochter

Kogoro Mori
Goro
Conan Edogawa

Entschlüssung einer Geheimnachricht
Fall 152
(Band 51: Kapitel 530, 531 & 532)
(Episode 446 (Japan) & 447 (Japan))
Episode 446 (Japan).jpg
Yoji Kuramoto Rinko Honami

Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
Fall 153
(Band 52: Kapitel 533 & 534)
(Episode 453 (Japan))
Episode 453 (Japan).jpg
Bungo Tatei Bungo Tatei Detective Boys Suizidversuch
Fall 154
(Band 52: Kapitel 535, 536 & 537)
(Episode 449 (Japan))
Episode 449 (Japan).jpg
Masateru Taira Masateru Tairas Komplize Inspektor Sato Mord

Einbruch

Fall 155
(Band 52: Kapitel 538, 539 & 540)
(Episode 454 (Japan) & 455 (Japan))
Episode 455 (Japan).jpg
Toshihisa Manda Kohei Haramoto Detective Boys Mord
Fall 156
(Band 52: Kapitel 541, 542 & 543)
(Episode 457 (Japan) & 458 (Japan))
Episode 457 (Japan).jpg
Tatsuzo Watanuki Herrn Hozumi Conan Edogawa Mord
Fall 157
(Band 53: Kapitel 544, 545, 546 & 547)
(Episode 469 (Japan) & 470 (Japan))
Episode 470 (Japan).jpg
Takeyori Oikawa Haruhito Kanbara

Conan Edogawa
Kaito Kid

Mord
Fall 158
(Band 53: Kapitel 548 & 549)
(Episode 460 (Japan))
Episode 460 (Japan).jpg
Sumiko Kobayashi Sumiko Kobayashi Teitan Grundschüler der 1B vorgetäuschte Entführung
Fall 159
(Band 53: Kapitel 550, 551 & 552)
(Episode 462 (Japan) & 463 (Japan))
Episode 462 (Japan).jpg
Herr Kiritani Roku Itagaki

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 160
(Band 53 & 54: Kapitel 553, 554 & 555)
(Episode 464 (Japan) & 465 (Japan))
Episode 465 (Japan).jpg
Tatsuhito Funemoto Kaneyo Funemoto schlafender Kogoro Mord
Fall 161
(Band 54: Kapitel 556, 557 & 558)
(Episode 466 (Japan) & 467 (Japan))
Episode 466 (Japan).jpg
Kazuya Itabashi Sakuko Kokura Detective Boys Mord
Fall 162
(Band 54: Kapitel 559, 560 & 561)
(Episode 479 (Japan))
Episode 479 (Japan).jpg
Denkyus Mutter Denkyus Mutter Heiji Hattori

Conan Edogawa

Suizid
Fall 163
(Band 54 & 55: Kapitel 562, 563, 564, 565 & 566)
(Episode 479 (Japan))
Episode 479 (Japan).jpg
Natsuki Koshimizu Junya Tokitsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 164
(Band 55: Kapitel 567, 568 & 569)
(Episode 476 (Japan) & 477 (Japan))
Episode 476 (Japan).jpg
Kanji Kojima Rutger Heinen

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Schwere Körperverletzung
Fall 165
(Band 55: Kapitel 570, 571, 572 & 573)
(Episode 472 (Japan) & 473 (Japan))
Episode 473 (Japan).jpg
Kaito Kid Conan Edogawa Entschlüsselung eines Rätsels
Fall 166
(Band 55: Kapitel 574 & 575)
(Episode 474 (Japan))
Episode 474 (Japan).jpg
Eri Kisaki Kogoro Mori Conan Edogawa Verdacht der Unehelichkeit
Fall 167
(Band 56: Kapitel 576, 577 & 578)
(Episode 487)
Episode 487.jpg
Kakuji Dejima Masataka Moroguchi Conan Edogawa

Miwako Sato

Mord
Fall 168
(Band 56: Kapitel 579, 580 & 581)
(Episode 481 (Japan) & 482 (Japan))
Episode 482 (Japan).jpg
Raito Adachi Akane Oba

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 169
(Band 56: Kapitel 582, 583 & 584)
(Episode 484 & 485)
Episode 485.jpg
Tago Sohei Nishigun Conan Edogawa Einbruch, Diebstahl
Fall 170
(Band 56: Kapitel 585 & 586)
(Episode 491)
Episode 491.jpg
Betrüger, Name unbekannt Mutter eines Freundes von Kogoro Mori Conan Edogawa Betrug
Fall 171
(Band 57: Kapitel 587, 588, 589 & 590)
(Episode 492, 493 & 494)
Episode 492.jpg
Kikuyo Tbata Kakuzo Okudaira Mord
Fall 172
(Band 57: Kapitel 591, 592 & 593)
(Episode 488)
Episode 488.jpg
Satan Onizuka Tenji Urushibara Mord
Fall 173
(Band 57: Kapitel 594)
(Der flüchtige Kogoro Mori)
Der fluechtige Kogoro Mori.jpg
Fall 174
(Band 57 & 58: Kapitel 595, 596, 597 & 598)
(Episode 495, 496 & 497)
Episode 495.jpg
(1) Rikumichi Kusuda, (2) Taro Shinkicho (1) FBI, (2) Versicherung Conan Edogawa

Shuichi Akai

(1) Spionage, (2) Versichrungsbetrug
Fall 175
(Band 58: Kapitel 599, 600, 601, 602, 603 & 604)
(Episode 498, 499 & 500)
Episode 500.jpg
(1), (2), (3), (4) Schwarze Organisation (1) Restaurant-Gäste
(2) Fahrgäste
(3) Kinobesucher
(4) Krankenhauspatienten
(4) James Black
Conan Edogawa
Shuichi Akai
(1) Lebensmittelvergiftung
(2) Giftgasanschlag
(3) Brandstiftung
(4) versuchter Bombenanschlag
Fall 176
(Band 58 & 59: Kapitel 605, 606, 607, 608 & 609)
(Episode 501, 502, 503 & 504)
Episode 504.jpg
(1) Tobey Keynes
(2) Kir
(1) Renji Sunochi
(2) Shuichi Akai
(1) Conan Edogawa (1), (2) Mord
Fall 177
(Band 59: Kapitel 610, 611 & 612)
(Episode 505 & 506)
Episode 505.jpg
Minayo Hasaka Shiro Nagasaku Eri Kisaki

Conan Edogawa

Mord
Fall 178
(Band 59: Kapitel 613, 614, 615, 616, 617 & 618)
(Episode 516 & 517)
Episode 516.jpg
Tatsue Torada

(1) Kuroto Kai
(2) Yoshiro Torada
(3) Koji Tatsuo
(4) Ayaka Tatsuo
(5) Shigetsugu Torada
(6) Akira Tatsuo

Conan Edogawa

Heiji Hattori

(1), (3), (4), (5) Mord
(2) Unterlassene Hilfeleistung
(6) Versuchter Mord

Fall 179
(Band 59 & 60: Kapitel 619, 620 & 621)
(Episode 507 & 508)
Episode 507.jpg
Kyota Honma Tatsumi Moniwa Conan Edogawa Mord