Liste der Fälle/Band 20-39

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 56
(Band 20: Kapitel 192, 193, 194, 195 & 196)
(Episode 142, 143 & 144)
Episode 142.jpg
Kikue Tanaka Toshiya Hamano
Tsutomo Nishiyama
schlafende Sonoko Mord
Fall 57
(Band 20: Kapitel 197, 198 & 199)
(Episode 128 & 129)
Episode 128.jpg
Masayo Aoshima Mina Aoshima schlafender Kogoro Mord
Fall 58
(Band 20 & 21: Kapitel 200, 201, 202 & 203)
(Episode 146 & 147)
Episode 147.jpg
Mutsumi Nishikawa

(1) Masuyo Mamiya
(2) 10 Personen
(3) Conan Edogawa
(4) Hiroshi Agasa
(5) Genta Kojima

Detective Boys

(1), (2) Mord
(3), (4), (5) Entführung

Fall 59
(Band 21: Kapitel 204, 205, 206 & 207)
(Episode 172 & 173)
Episode 172.jpg
Tsugumi Amano Kizuhiro Otaka Shinichi Kudo Mord
Fall 60
(Band 21: Kapitel 208, 209 & 210)
(Episode 156 & 157)
Episode 156.jpg
Keizo Masuo Kayo Masuo Conan Edogawa Mord
Fall 61
(Band 21 & 22: Kapitel 211, 212, 213 & 214)
(Episode 151 & 152)
Episode 151.jpg
Kikuhito Morizono Akio Shigematsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 62
(Band 22: Kapitel 215, 216, 217 & 218)
(Episode 154 & 155)
Episode 154.jpg
Toshinori Kaetsu

Yasuji Asama
Keitaro Izumo

Conan Edogawa Mord
Fall 63
(Band 22: Kapitel 219, 220 & 221)
(Episode 163 & 164)
Episode 164.jpg
Tadahiko Michiwaki

(1) 2 Frauen
(2) Sonoko Suzuki

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 64
(Band 23: Kapitel 222, 223 & 224)
(Episode 148 & 149)
Episode 148.jpg
Minoru Furuhashi Seiji Haruta Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 65
(Band 23: Kapitel 225, 226, 227, 228, 229 & 230)
(Episode 185, 186, 187 & 188)
Episode 187.jpg
Sadao Kujirai

(1) Teruyoshi Kameda
(2) Heiji Hattori
(3) Korehisa Kanie

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

Fall 66
(Band 23 & 24: Kapitel 231, 232 & 233)
(Episode 166 & 167)
Episode 167.jpg
Herr Kitagawa Frau Muranishi

Inspektor Takagi
Detective Boys

Mord
Fall 67
(Band 24: Kapitel 234, 235, 236 & 237)
(Episode 181 & 182)
Episode 181.jpg
Yoko Araide Yoshiteru Araide schlafender Kogoro Mord
Fall 68
(Band 24: Kapitel 238, 239, 240, 241 & 242)
(Episode 190, 191 & 192)
Episode 190.jpg

(1), (2) Pisco
(3), (4) Gin

(1) Shigehiko Nomiguchi
(2) Ai Haibara
(3) Shiho Miyano
(4) Pisco

Conan Edogawa

(1), (4) Mord
(2) Entführung
(3) Mordversuch

Fall 69
(Band 25: Kapitel 243, 244 & 245)
(Episode 183 & 184)
Episode 183.jpg
Izumi Sano Chihiro Itami schlafender Kogoro Mord
Fall 70
(Band 25: Kapitel 246, 247, 248, 249 & 250)
(Episode 177, 178 & 179)
Episode 178.jpg

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3), (4), (5) Robert Taylor

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3) Herr Negishi
(4) Nobokazu Takeda
(5) Kazuha Toyama

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

(1), (2) Suizid
(3), (4) Mord
(5) Mordversuch

Fall 71
(Band 25: Kapitel 251, 252 & 253)
(Episode 203 & 204)
Episode 204.jpg
3 Bankräuber

(1) 1. Bankräuber
(2) Conan Edogawa

Detective Boys

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 72
(Band 26: Kapitel 254, 255, 256 & 257)
(Episode 204, 205 & 206)
Episode 206.jpg
Mai Kogami Kohei Kamata Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 73
(Band 26: Kapitel 258, 259 & 260)
(Episode 207 & 208)
Episode 208.jpg
Satoru Oba Taiji Tatsumi Shinichi Kudo Mord
Fall 74
(Band 26: Kapitel 261, 262 & 263)
(Episode 209 & 210)
Episode 210.jpg
Kazuko Ogata Minoru Ogata schlafender Kogoro Mordversuch
Fall 75
(Band 27: Kapitel 264, 265 & 266)
(Episode 214 & 215)
Episode 214.jpg
Norifumi Saku Ritsuko Usui

Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
Fall 76
(Band 27: Kapitel 267, 268 & 269)
(Episode 220 & 221)
Episode 220.jpg

(1) Brandstifter (Fall 76)
(2), (3) Shuji Kano

(2) Bank
(3) Inspektor Takagi

Inspektor Sato
Inspektor Takagi
Detective Boys

(1) Brandstiftung
(2) Bankraub
(3) Körperverletzung

Fall 77
(Band 27: Kapitel 270, 271 & 272)
(Episode 245 & 246)
Episode 245.jpg
Takayasu Shimizu Kengo Bito schlafende Sonoko Mord
Fall 78
(Band 27 & 28: Kapitel 273, 274 & 275)
(Episode 228 & 229)
Episode 228.jpg
Matasaburo Saika Jäger (Fall 78) Detective Boys Mord
Fall 79
(Band 28: Kapitel 276, 277 & 278)
(Episode 239 & 240)
Episode 239.jpg
Kyoko Shibata Shiro Shibata schlafender Kogoro Mord
Fall 80
(Band 28: Kapitel 279, 280, 281, 282 & 283)
(Episode 241, 242 & 243)
Episode 241.jpg
Kimie Shimabukuro

Saori Kadowaki
Toshimi Ebihara
Naoko Kuroe

schlafender Kogoro

Heiji Hattori

Mord
Fall 81
(Band 28 & 29: Kapitel 284, 285 & 286)
(Episode 233 & 234)
Episode 233.jpg
Yoshio Sadakane

(1) Ryoko Mizutani
(2) Hitomi Endo
(3) Michiko Ishiguro
(4) Tae Aizawa
(5) Sonoko Suzuki

Kommissar Megure

Conan Edogawa

(1), (2), (3), (5) Mordversuch
(4) Mord

Fall 82
(Band 29: Kapitel 287, 288 & 289)
(Episode 249 & 250)
Episode 249.jpg
Juwelenräuber Fahrgäste

Jodie Starling
Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

Fall 83
(Band 29: Kapitel 290, 291 & 292)
(Episode 252 & 253)
Episode 252.jpg
Yoshio Tsunashima Teruya Kano Detective Boys versuchter Diebstahl
Fall 84
(Band 29: Kapitel 293, 294 & 295)
(Episode 257 & 258)
Episode 257.jpg
Ray Curtis Ed McKay Conan Edogawa

Heiji Hattori

Mord
Fall 85
(Band 30: Kapitel 296, 297 & 298)
(Episode 259 & 260)
Episode 259.jpg
Akira Akashi Senzo Ogura schlafender Kogoro Mord
Fall 86
(Band 30: Kapitel 299, 300, 301 & 302)
(Episode 236, 237 & 238)
Episode 237.jpg
Furuyo Senma

(1) Shukuzen Ogami
(2) Furuyo Senma

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) versuchter Suizid

Fall 87
(Band 30: Kapitel 303 & 304)
(Episode 261)
Episode 261.jpg
Handtaschendieb Genta Kojima Detective Boys Mordversuch
Fall 88
(Band 30 & 31: Kapitel 305, 306 & 307)
(Episode 247 & 248)
Episode 247.jpg
Muneyuki Mino Moto Mino schlafende Sonoko Mord
Fall 89
(Band 31: Kapitel 308, 309 & 310)
(Episode 262 & 263)
Episode 262.jpg
Masao Jinbo Tatsuo Mori schlafender Kogoro Mord
Fall 90
(Band 31: Kapitel 311, 312 & 313)
(Episode 265 & 266)
Episode 265.jpg
Noboru Shimojo Giichi Aramaki

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 91
(Band 31: Kapitel 314, 315 & 316)
(Episode 282 & 283)
Episode 282.jpg

Takashi Kotegawa
Shigehiko Wakizawa

Atsushi Tarumi
Yuji Kato

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 92
(Band 31 & 32: Kapitel 317, 318, 319, 320 & 321)
(Episode 283, 284 & 285)
Episode 283.jpg

(1) (2)Shigehiko Wakizawa
(3) Arihiro Kasuya

(1) Maho Katagiri
(2) Arihiro Kasuya
(3) Shigehiko Wakizawa
(3) Heiji Hattori

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch
(3) Mordversuch

Fall 93
(Band 32: Kapitel 322, 323 & 324)
(Episode 268 & 269)
Episode 268.jpg
Yuki Takeno

(1) Kaoru Kusano
(2) Yuki Takeno

Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2) Suizid

Fall 94
(Band 32: Kapitel 325, 326 & 327)
(Episode 277 & 278)
Episode 277.jpg
Entführer (Fall 94) James Black Conan Edogawa Entführung
Fall 95
(Band 32 & 33: Kapitel 328, 329 & 330)
(Episode 272 & 273)
Episode 272.jpg
Yasuo Kamieda Supermarkt Inspektor Takagi Raub
Fall 96
(Band 33: Kapitel 331, 332, 333 & 334)
(Episode 288, 289 & 290)
Episode 289.jpg

(1) Hajime Itakura und Yuzo Sakami
(2) Ako Amari

(1) Natsuya Amari
(2) Yoshitaka Nigaki

schlafender Kogoro (1), (2) Mord
Fall 97
(Band 33: Kapitel 335, 336 & 337)
(Episode 291 & 292)
Episode 291.jpg
Hideo Morita Eiko Idetsuki Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 98
(Band 33 & 34: Kapitel 338, 339 & 340)
(Episode 293 & 294)
Episode 293.jpg
Bunta Kuniyoshi Katsunori Chujo Conan Edogawa Mord
Fall 99
(Band 34: Kapitel 341, 342 & 343)
(Episode 299 & 300)
Episode 299.jpg
Noboru Kawakami Herr Takai

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
Fall 100
(Band 34: Kapitel 344, 345 & 346)
(Episode 301 & 302)
Episode 302.jpg
Etsutoshi Oba Kadotake Akano

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
Fall 101
(Band 34: Kapitel 347, 348 & 349)
(Episode 306 & 307)
Episode 306.jpg
Kaizo Isogami Shiro Kawabata schlafender Kogoro Mord
Fall 102
(Band 34 & 35: Kapitel 350, 351, 352, 353 & 354)
(Episode 308, 309 & 310)
Episode 309.jpg
Rose Hewitt Heath Flockheart Shinichi Kudo Mord
Fall 103
(Band 35: Kapitel 355, 356 & 357)
(Episode 296 & 297)
Episode 296.jpg
Kikuji Bancho Rui Tabuchi schlafender Kogoro Mord
Fall 104
(Band 35: Kapitel 358, 359 & 360)
(Episode 311 & 312)
Episode 312.jpg
Kiichiro Numabuchi Mitsuhiko Tsuburaya Detective Boys Geiselnahme
Fall 105
(Band 35 & 36: Kapitel 361, 362, 363, 364 & 365)
(Episode 313, 314 & 315)
Episode 313.jpg
Mikihiko Daito Yoshie Taira (Miyako Kaneshiro)

Takashi Shimoji

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
Fall 106
(Band 36: Kapitel 366, 367 & 368)
(Episode 325 & 326)
Episode 325.jpg
Posträuber (Fall 106)

(1) Inspektor Takagi
(2) Postamt

Detective Boys

(1) Mordversuch
(2) versuchter Raub

Fall 107
(Band 36 & 37: Kapitel 369, 370, 371, 372 & 373)
(Episode 327, 328, 329 & 330)
Episode 327.jpg
Bombenleger (Fall 107)

(1) Jinpei Matsuda
(2) Inspektor Shiratori
(3) Conan Edogawa
(4) Inspektor Takagi
(5) Schüler der Teitan-Oberschule

Detective Boys

(1) Mord
(2), (3), (4), (5) Mordversuch

Fall 108
(Band 37: Kapitel 374, 375 & 376)
(Episode 323 & 324)
Episode 323.jpg
Akira Nagumo Yoshiki Kazami

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
Fall 109
(Band 37: Kapitel 377, 378 & 379)
(Episode 332 & 333)
Episode 332.jpg
Ryusuke Soma Suguru Itakura schlafender Kogoro Mord
Fall 110
(Band 37 & 38: Kapitel 380, 381, 382 & 383)
(Episode 334, 335 & 336)
Episode 334.jpg
Juwelenräuberbande

(1) Juweliergeschäft
(2) Conan Edogawa
(3) Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

(1) Überfall
(2), (3) versuchte Geiselnahme

Fall 111
(Band 38: Kapitel 384, 385 & 386)
(Episode 337 & 338)
Episode 337.jpg
Yayoi Kanno Yayoi Kanno Detective Boys vorgetäuschter Diebstahl
Fall 112
(Band 38: Kapitel 387, 388 & 389)
(Episode 341 & 342)
Episode 342.jpg
Iwao Ushigome Hyota Nagase schlafender Kogoro Mord
Fall 113
(Band 38: Kapitel 390, 391 & 392)
(Episode 348 & 349)
Episode 349.jpg
Misari Ito

Heiji Hattori
Kazuha Toyama
Herr Kusukawa

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Entführung
Fall 114
(Band 39: Kapitel 393, 394, 395, 396 & 397)
(Episode 350, 351 & 352)
Episode 350.jpg
Akira Morozumi Ryoko Morozumi Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
mehrfache Brandstiftung
versuchte Brandstiftung

Fall 115
(Band 39: Kapitel 398, 399 & 400)
(Episode 354 & 355)
Episode 354.jpg
Haruka Tendo Yasumi Shirafuji Hiroshi Agasa

Conan Edogawa

Mord
Fall 116
(Band 39: Kapitel 401, 402 & 403)
(Episode 384 & 385)
Episode 384.jpg
Toshiko Betsusho Yasuhiro Kamohita schlafender Kogoro Mord