Liste der Fälle/Band 60-79

Aus ConanWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Fall Bild Handlung
Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
Fall 180
(Band 60: Kapitel 622, 623 & 624)
(Episode 509, 510 & 511)
Fall 180.jpg
Ginya Makabe

Familie Suigura
Subaru Okiya
Ryuhei Hosoi

Conan Edogawa

Brandstiftung
Steuerhinterziehung

Fall 181
(Band 60: Kapitel 625, 626 & 627)
(Episode 530 & 531)
Episode 530.jpg
Motorradkurierin 4 Frauen

Motorradkurier
Pizzabote

Conan Edogawa Niederschlagen
Fall 182
(Band 60: Kapitel 628, 629 & 630)
(Episode 513 & 514)
Fall 182.jpg
Maiko Kuzumi Raisaku Nakame Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Suizid

Fall 183
(Band 61: Kapitel 631, 632, 633 & 634)
(Episode 515)
Episode 515.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
Fall 184
(Band 61: Kapitel 635, 635 & 637)
(Episode 524 & 525)
Episode 524.jpg
Ena Ginbayashi Goki Sudo Conan Edogawa Mord
Fall 185
(Band 61: Kapitel 638, 639 & 640)
(Episode 509, 510 & 511)
Episode 510.jpg
Ikuo Daitas Entführer Ikuo Daita

Conan Edogawa
Subaru Okiya

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 186
(Band 61 & 62: Kapitel 641 & 642)
(Episode 526)
Episode 526.jpg
Toji Kawase Takafumi Torihira Conan Edogawa Mord
Fall 187
(Band 62: Kapitel 643, 644 & 645)
(Episode 528 & 529)
Episode 528.jpg
Yuko Arisawa Shiro Arisawa Conan Edogawa Mord
Fall 188
(Band 62: Kapitel 646, 647, 648, 649, 650 & 651)
(Episode 521 & 522)
Episode 521.jpg
Makoto Okuda Misato Kawauchi Shinichi Kudo

Heiji Hattori

versuchter Mord
Fall 189
(Band 62 & 63: Kapitel 652, 653 & 654)
(Episode 523)
Episode 523.jpg
Riko Mizohashi Gunpei Furuki Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
Fall 190
(Band 63: Kapitel 655, 656 & 657)
(Episode 549 & 550)
Episode 550.jpg
Osamu Aizono Ryuzo Agatsuma Conan Edogawa Mord
Fall 191
(Band 63: Kapitel 658, 659 & 660)
(Episode 551 & 552)
Episode 552.jpg
Gankichi Kojima Gonsaku Kojima Conan Edogawa Mord
Fall 192
(Band 63: Kapitel 661, 662 & 663)
(Episode 545 & 546)
Episode 546.jpg

Raito Egashira
Akira Mafune

Conan Edogawa Verkehrsdelikte mit Unfallfolgen
Fall 193
(Band 64: Kapitel 664, 665 & 666)
(Episode 542 & 543)
Episode 542.jpg
Shuhei Aosato Hikari Akamine Conan Edogawa

Subaru Okiya

Mord
Fall 194
(Band 64: Kapitel 667, 668 & 669)
(Episode 532 & 533)
Episode 533.jpg

Ryuhei Kusumoto
Sogo Banba

Kurumi Shodo Conan Edogawa Versuchter Betrug
Fall 195
(Band 64: Kapitel 670, 671, 672 & 673)
(Episode 534 & 535)
Fall 195.jpg
Eisa Nabei Doji Hiramune Conan Edogawa Mord
Fall 196
(Band 64 & 65: Kapitel 674, 675 & 676)
(Episode 537 & 538)
Episode 538.jpg
Jirokichi Suzuki Lupin Kaito Kid

Conan Edogawa

Fall 197
(Band 65: Kapitel 677, 678 & 679)
(Episode 563 & 564)
Episode 564.jpg
Bankräuber Teito Bank Conan Edogawa Banküberfall
Fall 198
(Band 65: Kapitel 680 & 681)
(Episode 557)
Episode 557.jpg
Fall 199
(Band 65 & 66: Kapitel 682, 683, 684, 685 & 686)
(Episode 558, 559, 560 & 561)
Episode 560.jpg
Naoki Midorikawa

(1) Shusaku Akashi
(2) Shiro Naoki

Takaaki Morofushi
Kansuke Yamato
Conan Edogawa

(1), (2) Mord
(3) Brandstiftung, Mordversuch

Fall 200
(Band 66: Kapitel 687, 688 & 689)
(Episode 568 & 569)
Episode 568.jpg
Nami Kasakura Yoshiro Somei

Kommissar Shiratori
Conan Edogawa

Mord
Fall 201
(Band 66: Kapitel 690, 691 & 692)
(Episode 571 & 572)
Episode 571.jpg
Dieb Detective Boys Diebstahl
Fall 202
(Band 66: Kapitel 693, 694 & 695)
(Episode 573 & 574)
Episode 573.jpg
Takuya Kyuma Tereaki Kunisue Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mordversuch
Fall 203
(Band 66 & 67: Kapitel 696, 697 & 698)
(Episode 575 & 576)
Episode 576.jpg
Shodo Yuika Mihiro Kuze schlafender Kogoro Mord
Fall 204
(Band 67: Kapitel 699)
(Episode 578)
Episode 578.jpg
Kyozo Daita Kyozo Daita Conan Edogawa Suizidversuch
Fall 205
(Band 67: Kapitel 700, 701, 702, 703 & 704)
(Episode 578, 579, 580 & 581)
Episode 579.jpg
Täter (Fall 205) Besucher des Baker-Kaufhauses schlafender Kogoro Geiselnahme
Fall 206
(Band 67 & 68: Kapitel 705, 706, 707 & 708)
(Episode 583, 584 & 585)
Episode 583.jpg
Ryusuke Kodama

(1) Akira Sumida
(2) Sumiko Kobayashi

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 207
(Band 68: Kapitel 709, 710 & 711)
(Episode 589 & 590)
Episode 589.jpg
Takehito Kokubu Akiho Kokubu Kogoro Mori
Conan Edogawa
Mord
Fall 208
(Band 68: Kapitel 712, 713, 714 & 715)
(Episode 586 & 587)
Fall 208.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki Detective Boys Diebstahl
Fall 209
(Band 68: Kapitel 716, 717 & 718)
(Episode 592 & 593)
Episode 592.jpg

(1) Shiro Masuko
(2) Shinji Mizunoe

(1) Sonoko Suzuki u.a.
(2) Shiro Masuko

Conan Edogawa

(1) Diebstahl
(2) Mordversuch

Fall 210
(Band 69: Kapitel 719, 720 & 721)
(Episode 600 & 601)
Episode 600.jpg
Rokuro Tokubi Banzo Numayama schlafender Misao Yamamura Mord
Fall 211
(Band 69: Kapitel 722, 723 & 724)
(Episode 597 & 598)
Episode 597.jpg
Junsaku Tanzawa Ganji Tetsuyama Professor Agasa
Conan Edogawa
Mord
Fall 212
(Band 69: Kapitel 725, 726 & 727)
(Episode 608 & 609)
Episode 608.jpg
Hoshie Urai Taruto Urai schlafender Kogoro Mord
Fall 213
(Band 69 & 70: Kapitel 728, 729 & 730)
(Episode 614 & 615)
Episode 614.jpg
Chiakis Vater Keita Onoda Conan Edogawa Entführung
Fall 214
(Band 70: Kapitel 731, 732 & 733)
(Episode 627 & 628)
Episode 627.jpg
Kaito Kid Conan Edogawa Diebstahl
Fall 215
(Band 70: Kapitel 734, 735, 736, 737, 738, 739 & 740)
(Episode 610, 611, 612 & 613)
Episode 610.jpg
(1), (2), (3) Tomoaki Inubushi (1) Keiji Inubushi

(1) Miwako Inubushi
(1) Shinichi Kudo
(1) Saki Inubushi
(2) Ran, Kazuha, Tomoaki Inubushi
(3) Miyuki Inubushi

Heiji Hattori
Conan Edogawa
(1) Mord

(2) Angriff (Dämonenhund)
(3) Mordversuch

Fall 216
(Band 71: Kapitel 741 & 742)
(Episode 624)
Episode 624.jpg
Detective Boys Suche (Gegenstand)
Fall 217
(Band 71 & 72: Kapitel 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751 & 752)
(Episode 616, 617, 618, 619, 620 & 621)
Episode 617.jpg
Hades Sabara Minerva Glass Conan Edogawa Morddrohung
Fall 218
(Band 72: Kapitel 753, 754 & 755)
(Episode 622 & 623)
Episode 623.jpg

zwei Männer

(1) Professor Agasa
(2) Conan Edogawa
(2) Ai Haibara

Detective Boys

(1) Entführung
(2) Gefangennahme

Fall 219
(Band 72: Kapitel 756, 757 & 758)
(Episode 625 & 626)
Episode 625.jpg

Tsujiei Sonsaku

Anna Tadami

schlafende Sonoko
Conan Edogawa

Mord

Fall 220
(Band 72: Kapitel 759, 760 & 761)
(Episode 642 & 643)
Episode 642.jpg
Mann
Frau
Familie Urafune Detective Boys Geiselnahme
Fall 221
(Band 72 & 73: Kapitel 762, 763 & 764)
(Episode 632 & 633)
Episode 632.jpg
Teigo Karube Rukako Hoshina schlafender Kogoro Mord
Fall 222
(Band 73: Kapitel 765, 766 & 767)
(Episode 644 & 645)
Episode 644.jpg
Atsushi Taninaka Tokumori Saizu schlafender Kogoro Mord
Fall 223
(Band 73: Kapitel 768, 769 & 770)
(Episode 646 & 647)
Episode 647.jpg
Toshiko Hirukawa Teigo Uesumi Conan Edogawa als Shinichi Kudo Mord
Fall 224
(Band 73 & 74: Kapitel 771, 772, 773 & 774)
(Episode 648, 649 & 650)
Episode 648.jpg
Isao Sawaguri Tatami Mitsui Conan Edogawa als Shinichi Kudo Geiselnahme
Fall 225
(Band 74: Kapitel 775, 776 & 777)
(Episode 656 & 657)
Episode 656.jpg
Älteres Ehepaar (1) Ayumi Yoshida

(2) Professor Agasa

Conan Edogawa (1) Entführung

(2) Diebstahl

Fall 226
(Band 74: Kapitel 778, 779 & 780)
(Episode 651)
Episode 651.jpg
Toru Amakasu Kengo Shibamiya Shinichi Kudo

Conan Edogawa

Mord
Fall 227
(Band 74 & 75: Kapitel 781, 782, 783, 784, 785 & 786)
(Episode 652, 653, 654 & 655)
Episode 652.jpg
Yoshimi Satake

(1) Ikuro Wakamatsu
(2) Serika Wakamatsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa
Mord
Fall 228
(Band 75: Kapitel 787, 788 & 789)
(Episode 661 & 662)
Episode 661.jpg
Junji Hyodo Herr Denkawa Ryohei Onda (als falscher Kogoro)
Conan Edogawa
Mord
Fall 229
(Band 75: Kapitel 790, 791 & 792)
(Episode 659 & 660)
Episode 659.jpg
Tokuko Shigei

(1) Kazunobu Chiba
(2) Aketoshi Fukuchi

Conan Edogawa

(1) Vandalismus
(2) Körperverletzung

Fall 230
(Band 75: Kapitel 793, 794 & 795)
(Episode 667 & 668)
Episode 667.jpg
Hatsune Kamon Hatsune Kamon schlafender Kogoro Suizid
Fall 231
(Band 76: Kapitel 796, 797, 798, 799 & 800)
(Episode 671, 672, 673 & 674)
Episode 672-2.jpg
Serina Urakawa Kei Kashizuka Conan Edogawa

(1)Mord
(2)Geiselnahme

Fall 232
(Band 76: Kapitel 801, 802 & 803)
Episode 675 & 676
Fall 232.jpg
Takushi Kanno Sumika Kanno Conan Edogawa Mordversuch
Fall 233
(Band 76 & 77: Kapitel 804, 805, 806, 807 & 808)
(Episode 681, 682 & 683)
Episode 681.jpg
Ryusaku Fuemoto

(1) Wataru Takagi
(2) Ryusaku Fuemoto

Conan Edogawa

(1) Entführung
(2) Suizid

Fall 234
(Band 77: Kapitel 809, 810 & 811)
(Episode 684 & 685)
Episode 684-2.jpg
Keisuke Ogino Daisaku Kasumoto Conan Edogawa Mord
Fall 235
(Band 77: Kapitel 812, 813 & 814)
(Episode 690 & 691)
Episode 691.jpg
3 Männer Isao Takaichi Conan Edogawa
Subaru Okiya
Diebstahl
Fall 236
(Band 77: Kapitel 815, 816 & 817)
(Episode 699 & 700)
Episode 699.jpg
Chozo Usagi

(1) Opfer (Fall 236)
(2) Detective Boys (ohne Conan)

Conan Edogawa
Masumi Sera

(1) Mord
(2) Mordversuch

Fall 237
(Band 78: Kapitel 818, 819, 820, 821, 822, 823 & 824)
(Episode 701, 702, 703 & 704)
Fall 237.jpg

(1) Satoru Ando
(2) Bourbon
(3) Vermouth

(1) Etsuto Murobashi
(2), (3) Kaito Kid (als Shiho Miyano verkleidet)

(1) schlafender Kogoro
(2), (3) Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Entführungsversuch
(3) Mordversuch

Fall 238
(Band 78: Kapitel 825, 826 & 827)
(Episode 705 & 706)
Episode 705-5.jpg
Kotone Momozono Saburo Ishiguri Conan Edogawa Mord
Fall 239
(Band 78 & 79: Kapitel 828, 829 & 830)
(Episode 724 & 725)
Fall 239.jpg
Kaito Kid Jirokichi Suzuki schlafende Sonoko Diebstahl
Fall 240
(Band 79: Kapitel 831, 832 & 833)
(Episode 710 & 711)
Episode 710.jpg
Naoko Izutsu Kaizo Fura Conan Edogawa
Heiji Hattori
Mord
Fall 241
(Band 79 & 80: Kapitel 834, 835, 836, 837, 838, 839 & 840)
(Episode 712, 713, 714 & 715)
Fall 241.jpg

(1) Hakuya Torakura
(2), (3) Johei Hagawa

(1) Hakuya Torakura
(2) Asanobu Torakura
Kamiyo Torakura
(3) Hikaru Hinohara

Conan Edogawa
Heiji Hattori

(1) Suizid
(2) Mord
(3) Mordversuch