Liste der Fälle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus ConanWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(struktur (i); teile ausgelagert (i); aktualisierung;)
Zeile 1: Zeile 1:
 +
{{Inuse|rikku}}
 
Die '''Liste aller Fälle''' enthält alle Fälle des Mangas [[Detektiv Conan]].
 
Die '''Liste aller Fälle''' enthält alle Fälle des Mangas [[Detektiv Conan]].
 +
 +
==Band 01-19==
 +
{{:Liste_aller_Fälle/Band_01-19}}
 +
 +
==Band 20-59==
 +
 
{| class="roundtable wiki" style="width:100%"
 
{| class="roundtable wiki" style="width:100%"
 
|-align="center"
 
|-align="center"
Zeile 15: Zeile 22:
 
!Art des Falles
 
!Art des Falles
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_001|'''001''']]
+
|align="center" | [[Fall_056|'''056''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" | [[Band 01|Band 1]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 20]]
|[[Datei:Episode 001.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 142.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 001]]
+
[[Kapitel 192]]<br>
 +
[[Kapitel 193]]<br>
 +
[[Kapitel 194]]<br>
 +
[[Kapitel 195]]<br>
 +
[[Kapitel 196]]
 
|
 
|
[[Episode 001]]
+
[[Episode 142]]<br>
|
+
[[Episode 143]]<br>
(1) [[Erster Mörder]]<br>
+
[[Episode 144]]
(2) [[Hitomi]]<br>
+
|[[Kikuke Tanaka]]
(3) Direktor (Fall 001)<br>
+
|[[Toshiya Hamano]]
(4) [[Wodka]]<br>
+
|schlafende Sonoko
(5) [[Gin]]
+
|Mord
|
 
(1) [[Erstes Mordopfer]]<br>
 
(2) [[Kishida|Zweites Mordopfer]]<br>
 
(4) Direktor (Fall 001)<br>
 
(5) [[Shinichi Kudo]]  
 
|
 
Shinichi Kudo
 
|
 
(1), (2) [[Mord]]<br>
 
(3) [[Waffenschmuggel]]<br>
 
(4) [[Erpressung]]<br>
 
(5) Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_002|'''002''']]
+
|align="center" | [[Fall_057|'''057''']]
|[[Datei:Episode 002.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 128.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 002]]<br>
+
[[Kapitel 197]]<br>
[[Kapitel 003]]<br>
+
[[Kapitel 198]]<br>
[[Kapitel 004]]<br>
+
[[Kapitel 199]]
[[Kapitel 005]]<br>
 
[[Kapitel 006]]
 
 
|
 
|
[[Episode 002]]
+
[[Episode 128]]<br>
|[[Akiko Tanis Entführer]]
+
[[Episode 129]]
|[[Akiko Tani]]
+
|[[Masayo Aoshima]]
|
+
|[[Mina Aoshima]]
[[Kogoro Mori]]<br>
+
|schlafender Kogoro
<small>[[Conan Edogawa]]</small>
+
|Mord
|[[Entführung]]
+
|-
|-
+
|align="center" | [[Fall_058|'''058''']]
|align="center" | [[Fall_003|'''003''']]
+
|align="center" |[[Band 20]]/[[Band 21|21]]
|[[Datei:Episode 003.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 147.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 007]]<br>
+
[[Kapitel 200]]<br>
[[Kapitel 008]]<br>
+
[[Kapitel 201]]<br>
[[Kapitel 009]]
+
[[Kapitel 202]]<br>
 +
[[Kapitel 203]]
 
|
 
|
[[Episode 003]]
+
[[Episode 146]]<br>
 +
[[Episode 147]]
 +
|[[Mutsumi Nishikawa]]
 
|
 
|
(1) [[Yuko Ikezawa]]<br>
+
(1) [[Masuyo Mamiya]]<br>  
(2) [[Akiyoshi Fujie]]  
+
(2) 10 Personen<br>
 +
(3) Conan Edogawa<br>
 +
(4) Professor Agasa<br>
 +
(5) [[Genta Kojima]]
 +
|Detective Boys
 
|
 
|
(1) [[Yoko Okino]]<br>
+
(1), (2) Mord<br>
(2) Akiyoshi Fujie
+
(3), (4), (5) Entführung
|
 
Schlafender Kogoro
 
|
 
(1) [[Einbruch]]<br>
 
(2) [[Suizid]]
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_004|'''004''']]
+
|align="center" | [[Fall 059|'''059''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" | [[Band 02|Band 2]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 21]]
|[[Datei:Episode 039.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 172.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 010]]<br>
+
[[Kapitel 204]]<br>
[[Kapitel 011]]<br>
+
[[Kapitel 205]]<br>
[[Kapitel 012]]
+
[[Kapitel 206]]<br>
 +
[[Kapitel 207]]
 
|
 
|
[[Episode 039]]
+
[[Episode 172]]<br>
|[[Yutaka Abe]]
+
[[Episode 173]]
|[[Masaki Negishi]]
+
|[[Tsugumi Amano]]
|
+
|[[Kizuhiro Otaka]]
Kogoro Mori<br>
+
|Shinichi Kudo
<small>Conan Edogawa</small>
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_005|'''005''']]
+
|align="center" | [[Fall_060|'''060''']]
|[[Datei:Episode 014.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 156.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 013]]<br>
+
[[Kapitel 208]]<br>
[[Kapitel 014]]<br>
+
[[Kapitel 209]]<br>
[[Kapitel 015]]<br>
+
[[Kapitel 210]]
[[Kapitel 016]]
 
 
|
 
|
[[Episode 014]]
+
[[Episode 156]]<br>
|
+
[[Episode 157]]
(1) [[1-Milliarde-Yen-Räuber]]<br>
+
|[[Keizo Masuo]]
(2) [[Akira Hirota]]<br>
+
|[[Kayo Masuo]]
(3) [[Akemi Miyano]]<br>
+
|Conan Edogawa
(4) [[Gin]]
 
|
 
(1) Bank<br>
 
(2) [[Kenzo Hirota]]<br>
 
(3) [[Akira Hirota]]<br>
 
(4) [[Akemi Miyano]]
 
|
 
(1) [[Bankraub]]<br>
 
(2) Kogoro Mori<br>
 
(3),(4) Conan Edogawa
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_006|'''006''']]
+
|align="center" | [[Fall_061|'''061''']]
|[[Datei:Episode 021.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 21]]/[[Band 22|22]]
 +
|[[Datei:Episode 151.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 017]]<br>
+
[[Kapitel 211]]<br>
[[Kapitel 018]]<br>
+
[[Kapitel 212]]<br>
[[Kapitel 019]]
+
[[Kapitel 213]]<br>
 +
[[Kapitel 214]]
 
|
 
|
[[Episode 021]]
+
[[Episode 151]]<br>
 +
[[Episode 152]]
 +
|[[Kikuhito Morizono]]
 +
|[[Akio Shigematsu]]
 
|
 
|
(1) [[Akio]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
(2) [[Akios Mutter]]
+
Conan Edogawa
|
+
|Mord
(1) [[Akios Vater]]<br>
 
(2) [[Akio]]
 
|Conan Edogawa
 
|
 
(1) [[Totschlag]]<br>
 
(2) [[Freiheitsberaubung]]
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_007|'''007''']]
+
|align="center" | [[Fall_062|'''062''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 03|Band 3]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 22]]
|[[Datei:Episode 024.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 154.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 020]]<br>
+
[[Kapitel 215]]<br>
[[Kapitel 021]]<br>
+
[[Kapitel 216]]<br>
[[Kapitel 022]]<br>
+
[[Kapitel 217]]<br>
[[Kapitel 023]]<br>
+
[[Kapitel 218]]
[[Kapitel 024]]<br>
 
[[Kapitel 025]]<br>
 
 
|
 
|
[[Episode 023]]<br>
+
[[Episode 154]]<br>
[[Episode 024]]
+
[[Episode 155]]
|[[Ichiro Hatamoto]]
+
|[[Toshinori Kaetsu]]
 
|
 
|
[[Gozo Hatamoto]]<br>
+
[[Yasuji Asama]]<br>
[[Tatsuo Hatamoto]]
+
[[Keitaro Izumo]]
|
+
|Conan Edogawa
Schlafender Kogoro
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_008|'''008''']]
+
|align="center" | [[Fall_063|'''063''']]
|[[Datei:Episode 007.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 164.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 026]]<br>
+
[[Kapitel 219]]<br>
[[Kapitel 027]]<br>
+
[[Kapitel 220]]<br>
[[Kapitel 028]]<br>
+
[[Kapitel 221]]
[[Kapitel 029]]
 
 
|
 
|
[[Episode 007]]
+
[[Episode 163]]<br>
|[[Herr Ogino]]
+
[[Episode 164]]
|[[Yuta Ogawa]]
+
|[[Tadahiko Michiwaki]]
 
|
 
|
Conan Edogawa
+
(1) 2 Frauen<br>
 +
(2) Sonoko Suzuki
 +
|Conan Edogawa
 
|
 
|
Entführung<br>
+
(1) Mord<br>
Mordversuch
+
(2) Mordversuch
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_009|'''009''']]
+
|align="center" | [[Fall_064|'''064''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" | [[Band 04|Band 4]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 23]]
|[[Datei:Episode 009.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 148.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 030]]<br>
+
[[Kapitel 222]]<br>
[[Kapitel 031]]<br>
+
[[Kapitel 223]]<br>
[[Kapitel 032]]
+
[[Kapitel 224]]
 
|
 
|
[[Episode 008]]
+
[[Episode 148]]<br>
|
+
[[Episode 149]]
(1) [[Direktor Ochiai]]<br>
+
|[[Minoru Furuhashi]]
(2) [[Kubota]]
+
|[[Seiji Haruta]]
|
+
|Professor Agasa<br>
(1) [[Manaka]]<br>
 
(2) [[Baker-Kunstmuseum]]
 
|
 
Kogoro Mori<br>
 
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
<small>Conan Edogawa</small>
|
+
|Mord
(1) Mord<br>
 
(2) Diebstahl
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_010|'''010''']]
+
|align="center" | [[Fall_065|'''065''']]
|[[Datei:Episode 005.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 187.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 033]]<br>
+
[[Kapitel 225]]<br>
[[Kapitel 034]]<br>
+
[[Kapitel 226]]<br>
[[Kapitel 035]]
+
[[Kapitel 227]]<br>
 +
[[Kapitel 228]]<br>
 +
[[Kapitel 229]]<br>
 +
[[Kapitel 230]]
 
|
 
|
[[Episode 005]]
+
[[Episode 185]]<br>
|Gin<br>
+
[[Episode 186]]<br>
Wodka
+
[[Episode 187]]<br>
|Fahrgäste
+
[[Episode 188]]
|Conan Edogawa
+
|[[Sadao Kujirai]]
|Mordversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_011|'''011''']]
 
|[[Datei:Episode 004.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 036]]<br>
+
(1) [[Teruyoshi Kameda]]<br>
[[Kapitel 037]]<br>
+
(2) Heiji Hattori<br>
[[Kapitel 038]]<br>
+
(3) [[Korehisa Kanie]]
[[Kapitel 039]]
+
|schlafender Kogoro
 
|
 
|
[[Episode 004]]
+
(1), (3) Mord<br>
|italienische Räuberbande
+
(2) Mordversuch
|
 
(1) Pasta-Bank<br>
 
(2) [[Detective Boys]]
 
|Detective Boys
 
|
 
(1) Bankraub<br>
 
(2) Entführung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_012|'''012''']]
+
|align="center" | [[Fall_066|'''066''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" | [[Band 05|Band 5]]
+
|align="center" |[[Band 23]]/[[Band 24|24]]
|[[Datei:Episode 035.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 167.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 040]]<br>
+
[[Kapitel 231]]<br>
[[Kapitel 041]]<br>
+
[[Kapitel 232]]<br>
[[Kapitel 042]]<br>
+
[[Kapitel 233]]
[[Kapitel 043]]<br>
 
[[Kapitel 044]]
 
 
|
 
|
[[Episode 035]]<br>
+
[[Episode 166]]<br>
[[Episode 036]]
+
[[Episode 167]]
|Ryoichi Takahashi
+
|Herr [[Kitagawa]]
 +
|Frau [[Muranishi]]
 
|
 
|
(1) [[Ran Mori]]<br>
+
[[Wataru Takagi|Inspektor Takagi]]<br>
(2) [[Chikako Ikeda]]
+
Detective Boys
|schlafende [[Sonoko Suzuki|Sonoko]]
+
|Mord
|
 
(1) mehrfacher Mordversuch<br>
 
(2) Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_013|'''013''']]
+
|align="center" | [[Fall_067|'''067''']]
|[[Datei:Episode 043.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 24]]
|
+
|[[Datei:Episode 181.jpg|center|120px]]
[[Kapitel 045]]<br>
+
|
[[Kapitel 046]]<br>
+
[[Kapitel 234]]<br>
[[Kapitel 047]]<br>
+
[[Kapitel 235]]<br>
[[Kapitel 048]]<br>
+
[[Kapitel 236]]<br>
 +
[[Kapitel 237]]
 
|
 
|
[[Episode 043]]
+
[[Episode 181]]<br>
|[[Mari Terahara]]
+
[[Episode 182]]
|[[Tatsuya Kimura]]
+
|[[Yoko Araide]]
|Conan Edogawa
+
|[[Yoshiteru Araide]]
 +
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_014|'''014''']]
+
|align="center" | [[Fall_068|'''068''']]
|align="center" |[[Band 05|Band 5]]/[[Band 06|6]]
+
|[[Datei:Episode 190.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 044.jpg|center|120px]]
+
|
 +
[[Kapitel 238]]<br>
 +
[[Kapitel 239]]<br>
 +
[[Kapitel 240]]<br>
 +
[[Kapitel 241]]<br>
 +
[[Kapitel 242]]
 
|
 
|
[[Kapitel 049]]<br>
+
[[Episode 190]]<br>
[[Kapitel 050]]<br>
+
[[Episode 191]]<br>
[[Kapitel 051]]
+
[[Episode 192]]
 
|
 
|
[[Episode 044]]
+
(1), (2) [[Pisco]]<br>
 +
(3), (4) Gin
 
|
 
|
[[Yukiko Kudo]]<br>
+
(1) [[Shigehiko Nomiguchi]]<br>
[[Yusaku Kudo]]
+
(2) Ai Haibara<br>
|Conan Edogawa
+
(3) [[Ai Haibara|Shiho Miyano]]<br>
 +
(4) Pisco
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
|scheinbare Entführung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_015|'''015''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" | [[Band 06|Band 6]]
 
|[[Datei:Episode 017.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 052]]<br>
+
(1), (4) Mord<br>
[[Kapitel 053]]<br>
+
(2) Entführung<br>
[[Kapitel 054]]<br>
+
(3) Mordversuch
[[Kapitel 055]]
 
|
 
[[Episode 017]]
 
|[[Yuji Suwa]]
 
|[[Denjiro Maru]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_016|'''016''']]
+
|align="center" | [[Fall_069|'''069''']]
|[[Datei:Episode 016.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 25]]
 +
|[[Datei:Episode 183.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 056]]<br>
+
[[Kapitel 243]]<br>
[[Kapitel 057]]<br>
+
[[Kapitel 244]]<br>
[[Kapitel 058]]
+
[[Kapitel 245]]
 
|
 
|
[[Episode 016]]
+
[[Episode 183]]<br>
|Herr [[Tanaka]]
+
[[Episode 184]]
|[[Tanakas Bruder]]
+
|[[Izumi Sano]]
|Conan Edogawa
+
|[[Chihiro Itami]]
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_017|'''017''']]
 
|align="center" |[[Band 06|Band 6]]/[[Band 07|7]]
 
|[[Datei:Episode 009.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 059]]<br>
 
[[Kapitel 060]]<br>
 
[[Kapitel 061]]
 
|
 
[[Episode 009]]
 
|[[Norikazu Sasai]]
 
|[[Satoru Imatake]]
 
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_018|'''018''']]
+
|align="center" | [[Fall_070|'''070''']]
|align="center" |[[Band 07|Band 7]]
+
|[[Datei:Episode 178.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 011.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 062]]<br>
+
[[Kapitel 246]]<br>
[[Kapitel 063]]<br>
+
[[Kapitel 247]]<br>
[[Kapitel 064]]<br>
+
[[Kapitel 248]]<br>
[[Kapitel 065]]<br>
+
[[Kapitel 249]]<br>
[[Kapitel 066]]<br>
+
[[Kapitel 250]]
[[Kapitel 067]]
 
 
|
 
|
[[Episode 011]]<br>
+
[[Episode 177]]<br>
[[Episode 012]]
+
[[Episode 178]]<br>
 +
[[Episode 179]]
 
|
 
|
(1), (2), (3), (4) [[Seiji Aso]] ([[Narumi Asai]])<br>
+
(1) [[Misa Takeda]]<br>
(5) [[Kazuaki Hirata]]
+
(2) [[Kinuyo Takeda]]<br>
 +
(3), (4), (5) [[Robert Taylor]]
 
|
 
|
(1) [[Hideo Kawashima]]<br>
+
(1) Misa Takeda<br>
(2) [[Tatsuji Kuroiwa]]<br>
+
(2) Kinuyo Takeda<br>
(3) [[Ken Nishimoto]]<br>
+
(3) Herr [[Negishi]]<br>
(4) Seiji Aso<br>
+
(4) [[Nobokazu Takeda]]<br>
(5)[[Shuichi Murusawa]]
+
(5) [[Kazuha Toyama]]
 +
|schlafender Kogoro
 
|
 
|
Schlafender Kogoro
+
(1), (2) Suizid<br>
|
+
(3), (4) Mord<br>
(1),(2),(3) Mord<br>
+
(5) Mordversuch
(4) Suizid<br>
 
(5) Körperverletzung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_019|'''019''']]
+
|align="center" | [[Fall_071|'''071''']]
|align="center" |[[Band 07|Band 7]]/[[Band 08|8]]
+
|align="center" |[[Band 25]]/[[Band 26|26]]
|[[Datei:Episode 010.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 204.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 068]]<br>
+
[[Kapitel 251]]<br>
[[Kapitel 069]]<br>
+
[[Kapitel 252]]<br>
[[Kapitel 070]]<br>
+
[[Kapitel 253]]<br>
[[Kapitel 071]]
+
[[Kapitel 254]]
 
|
 
|
[[Episode 010]]
+
[[Episode 203]]<br>
|[[Naoki Uemura]]
+
[[Episode 204]]
|[[Mamoru Akagi]]
+
|3 Bankräuber
|Conan Edogawa
+
|4. Bankräuber
|Entführung
+
|Detective Boys
 +
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_020|'''020''']]
+
|align="center" | [[Fall_072|'''072''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 08|Band 8]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 26]]
|[[Datei:Episode 072.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 206.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 072]]<br>
+
[[Kapitel 255]]<br>
[[Kapitel 073]]<br>
+
[[Kapitel 256]]<br>
[[Kapitel 074]]<br>
+
[[Kapitel 257]]
[[Kapitel 075]]<br>
 
[[Kapitel 076]]<br>
 
[[Kapitel 077]]
 
|
 
[[Episode 070]]<br>
 
[[Episode 071]]<br>
 
[[Episode 072]]
 
|[[Akiko Sayama]]
 
 
|
 
|
(1) [[Conan Edogawa]]<br>
+
[[Episode 205]]<br>
(2) [[Tokio Ebara]]
+
[[Episode 206]]
|schlafender Kogoro
+
|[[Mai Kogami]]
|
+
|[[Kohei Kamata]]
(1) Mordversuch<br>
+
|Shinichi Kudo
(2) Mord
+
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_021|'''021''']]
+
|align="center" | [[Fall_073|'''073''']]
|[[Datei:Episode 019.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 208.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 078]]<br>
+
[[Kapitel 258]]<br>
[[Kapitel 079]]<br>
+
[[Kapitel 259]]<br>
[[Kapitel 080]]
+
[[Kapitel 260]]
 
|
 
|
[[Episode 019]]
+
[[Episode 207]]<br>
|[[Toshihiko Takasugi]]
+
[[Episode 208]]
|[[Sayuri Matsumoto]]
+
|[[Satoru Oba]]
|schlafende Sonoko
+
|[[Taiji Tatsumi]]
|Mordversuch
+
|Shinichi Kudo
 +
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_022|'''022''']]
+
|align="center" | [[Fall_074|'''074''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 09|Band 9]]
+
|[[Datei:Episode 210.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 013.jpg|center|120px]]
 
 
 
 
|
 
|
[[Kapitel 081]]<br>
+
[[Kapitel 261]]<br>
[[Kapitel 082]]<br>
+
[[Kapitel 262]]<br>
[[Kapitel 083]]
+
[[Kapitel 263]]
 
|
 
|
[[Episode 013]]
+
[[Episode 209]]<br>
|Schauspieler (Fall 022)
+
[[Episode 210]]
|[[Ayumi Yoshida]]
+
|[[Kazuko Ogata]]
|[[Detective Boys]]
+
|[[Minoru Ogata]]
|vermeintliche Entführung
+
|schlafender Kogoro
|-
+
|Mord
|align="center" | [[Fall_023|'''023''']]
+
|-
|[[Datei:Episode 028.jpg|center|120px]]
+
|align="center" | [[Fall_075|'''075''']]
 +
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 27]]
 +
|[[Datei:Episode 214.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 084]]<br>
+
[[Kapitel 264]]<br>
[[Kapitel 085]]<br>
+
[[Kapitel 265]]<br>
[[Kapitel 086]]
+
[[Kapitel 266]]
 
|
 
|
[[Episode 028]]<br>
+
[[Episode 214]]<br>
[[Episode 029]]
+
[[Episode 215]]
|[[Kazushi Nakamichi]]
+
|[[Norifumi Saku]]
|[[Yumi Horikoshi]]
+
|[[Ritsuko Usui]]
 
|
 
|
Kogoro Mori<br>
+
Eri Kisaki<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_024|'''024''']]
+
|align="center" | [[Fall_076|'''076''']]
|align="center" |[[Band 09|Band 9]]/[[Band 10|10]]
+
|[[Datei:Episode 221.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 040.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 087]]<br>
+
[[Kapitel 267]]<br>
[[Kapitel 088]]<br>
+
[[Kapitel 268]]<br>
[[Kapitel 089]]<br>
+
[[Kapitel 269]]
[[Kapitel 090]]<br>
 
[[Kapitel 091]]
 
 
|
 
|
[[Episode 040]]<br>
+
[[Episode 220]]<br>
[[Episode 041]]
+
[[Episode 221]]
|[[Takashi Ichieda]]
 
 
|
 
|
(1) [[Yuji Nikaido]]<br>
+
(1) Brandstifter (Fall 076)<br>
(2) Ran Mori<br>
+
(2), (3) [[Shuji Kano]]
(3) [[Reiko Yotsui]]
 
|schlafender Kogoro
 
 
|
 
|
(1), (3) Mord<br>
+
(2) Bank<br>
(2) Mordversuch
+
(3) Inspektor Takagi
|-
 
|align="center" | [[Fall_025|'''025''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 10]]
 
|[[Datei:Episode 050.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 092]]<br>
+
[[Miwako Sato|Inspektor Sato]]<br>
[[Kapitel 093]]<br>
+
Inspektor Takagi<br>
[[Kapitel 094]]<br>
+
Detective Boys
[[Kapitel 095]]
 
 
|
 
|
[[Episode 049]]<br>
+
(1) Brandstiftung<br>
[[Episode 050]]
+
(2) Bankraub<br>
|[[Kimie Tsujimura]]
+
(3) Körperverletzung
|[[Isao Tsujimura]]
 
|Shinichi Kudo
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_026|'''026''']]
+
|align="center" | [[Fall_077|'''077''']]
|[[Datei:Episode 051.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 245.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 096]]<br>
+
[[Kapitel 270]]<br>
[[Kapitel 097]]<br>
+
[[Kapitel 271]]<br>
[[Kapitel 098]]
+
[[Kapitel 272]]
 
|
 
|
[[Episode 051]]
+
[[Episode 245]]<br>
|[[Shuji Tsugawa]]
+
[[Episode 246]]
|
+
|[[Takayasu Shimizu]]
(1) [[Kazuo Tamada]]
+
|[[Kengo Bito]]
|Conan Edogawa
+
|schlafende Sonoko
|
+
|Mord
(1) Mord<br>
 
(2) [[Drogenschmuggel]]
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_027|'''027''']]
+
|align="center" | [[Fall_078|'''078''']]
|align="center" |[[Band 10]]/[[Band 11|11]]
+
|align="center" |[[Band 27]]/[[Band 28|28]]
|[[Datei:Episode 047.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 228.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 099]]<br>
+
[[Kapitel 273]]<br>
[[Kapitel 100]]<br>
+
[[Kapitel 274]]<br>
[[Kapitel 101]]
+
[[Kapitel 275]]
 
|
 
|
[[Episode 047]]
+
[[Episode 228]]<br>
|[[Kaori Nakahara]]
+
[[Episode 229]]
|[[Masashi Oyama]]
+
|[[Matasaburo Saika]]
|schlafender Kogoro
+
|Jäger (Fall 078)
|Mord
+
|Detective Boys
 +
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_028|'''028''']]
+
|align="center" | [[Fall_079|'''079''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 11]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 28]]
|[[Datei:Episode 032.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 240.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 102]]<br>
+
[[Kapitel 276]]<br>
[[Kapitel 103]]<br>
+
[[Kapitel 277]]<br>
[[Kapitel 104]]
+
[[Kapitel 278]]
 
|
 
|
[[Episode 032]]
+
[[Episode 239]]<br>
|[[Takashi Matsuo]]
+
[[Episode 240]]
|[[Michihiko Suwa]]
+
|[[Kyoko Shibata]]
 +
|[[Shiro Shibata]]
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_029|'''029''']]
+
|align="center" | [[Fall_080|'''080''']]
|[[Datei:Episode 033.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 241.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 279]]<br>
 +
[[Kapitel 280]]<br>
 +
[[Kapitel 281]]<br>
 +
[[Kapitel 282]]<br>
 +
[[Kapitel 283]]
 
|
 
|
[[Kapitel 105]]<br>
+
[[Episode 241]]<br>
[[Kapitel 106]]<br>
+
[[Episode 242]]
[[Kapitel 107]]
+
|[[Kimie Shimabukuro]]
 
|
 
|
[[Episode 033]]
+
[[Saori Kadowaki]]<br>
|[[Juzo Tonoyama]]
+
[[Toshimi Ebihara]]<br>
|[[Yayoi Himeno]]
+
[[Naoko Kuroe]]
|[[Eri Kisaki]]<br>
+
|schlafender Kogoro
<small>Conan Edogawa</small>
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_030|'''030''']]
+
|align="center" | [[Fall_081|'''081''']]
|[[Datei:Episode 054.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 28]]/[[Band 29|29]]
 +
|[[Datei:Episode 233.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 108]]<br>
+
[[Kapitel 284]]<br>
[[Kapitel 109]]<br>
+
[[Kapitel 285]]<br>
[[Kapitel 110]]
+
[[Kapitel 286]]
 
|
 
|
[[Episode 053]]<br>
+
[[Episode 233]]<br>
[[Episode 054]]
+
[[Episode 234]]
|[[Shunen]]
+
|[[Yoshio Sadakane]]
|[[Ten’ei]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_031|'''031''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 12]]
 
|[[Datei:Episode 174.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 111]]<br>
+
(1) [[Ryoko Mizutani]]<br>  
[[Kapitel 112]]<br>
+
(2) [[Hitomi Endo]]<br>
[[Kapitel 113]]
+
(3) [[Michiko Ishiguro]]<br>
 +
(4) [[Tae Aizawa]]<br>
 +
(5) Sonoko Suzuki
 +
|[[Juzo Megure|Kommissar Megure]]<br>
 +
Conan Edogawa
 
|
 
|
[[Episode 174]]<br>
+
(1), (2), (3), (5) Mordversuch<br>
[[Episode 175]]
+
(4) Mord
|Tomoaki Okuda
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|[[Detective Boys]]
 
|versuchte [[Geldfälschung]]
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_032|'''032''']]
+
|align="center" | [[Fall_082|'''082''']]
|[[Datei:Episode 056.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 29]]
 +
|[[Datei:Episode 249.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 114]]<br>
+
[[Kapitel 287]]<br>
[[Kapitel 115]]<br>
+
[[Kapitel 288]]<br>
[[Kapitel 116]]
+
[[Kapitel 289]]
 
|
 
|
[[Episode 056]]
+
[[Episode 249]]<br>
|[[Hironobu Takeshita]]
+
[[Episode 250]]
 +
|Juwelenräuber
 +
|Fahrgäste
 
|
 
|
(1) [[Hideaki Nakajima]]<br>
+
[[Jodie Starling]]<br>
(2) [[Tequila]]
+
Conan Edogawa
|schlafender Kogoro
 
 
|
 
|
(1) Mordversuch<br>
+
Entführung<br>
(2) Mord
+
Mordversuch
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_033|'''033''']]
+
|align="center" | [[Fall_083|'''083''']]
|align="center" |[[Band 12]]/[[Band 13|13]]
+
|[[Datei:Episode 253.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 059.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 117]]<br>
+
[[Kapitel 290]]<br>
[[Kapitel 118]]<br>
+
[[Kapitel 291]]<br>
[[Kapitel 119]]<br>
+
[[Kapitel 292]]
[[Kapitel 120]]<br>
 
[[Kapitel 121]]
 
 
|
 
|
[[Episode 059]]<br>
+
[[Episode 252]]<br>
[[Episode 060]]
+
[[Episode 253]]
|[[Kento Togano]]
+
|[[Yoshio Tsunashima]]
|
+
|[[Teruya Kano]]
(1) [[Hiroyuki Kanaya]]<br>
+
|Detective Boys
(2) [[Ayako Ooki]]<br>
+
|versuchter [[Diebstahl]]
(3) [[Toshiaki Fujisawa]]
 
|schlafender [[Heiji Hattori|Heiji]]
 
|
 
(1) Mord<br>
 
(2), (3) Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_034|'''034''']]
+
|align="center" | [[Fall_084|'''084''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 13]]
+
|[[Datei:Episode 257.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 074.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 122]]<br>
+
[[Kapitel 293]]<br>
[[Kapitel 123]]<br>
+
[[Kapitel 294]]<br>
[[Kapitel 124]]
+
[[Kapitel 295]]
 
|
 
|
[[Episode 074]]
+
[[Episode 257]]<br>
|[[Taichi Tomizawa]]
+
[[Episode 258]]
|[[Tetsuharu Tomizawa]]
+
|[[Ray Curtis]]
|schlafende Sonoko
+
|[[Ed McKay]]
 +
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_035|'''035''']]
+
|align="center" | [[Fall_085|'''085''']]
|[[Datei:Episode 062.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 30]]
 +
|[[Datei:Episode 259.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 125]]<br>
+
[[Kapitel 296]]<br>
[[Kapitel 126]]<br>
+
[[Kapitel 297]]<br>
[[Kapitel 127]]
+
[[Kapitel 298]]
 
|
 
|
[[Episode 062]]
+
[[Episode 259]]<br>
|[[Kenjin Hanaoka]]
+
[[Episode 260]]
|[[Izumi Chono]]
+
|[[Akira Akashi]]
 +
|[[Senzo Ogura]]
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_036|'''036''']]
+
|align="center" | [[Fall_086|'''086''']]
|[[Datei:Episode 065.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 237.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 299]]<br>
 +
[[Kapitel 300]]<br>
 +
[[Kapitel 300]]<br>
 +
[[Kapitel 302]]
 
|
 
|
[[Kapitel 128]]<br>
+
[[Episode 236]]<br>
[[Kapitel 129]]<br>
+
[[Episode 237]]<br>
[[Kapitel 130]]
+
[[Episode 238]]
 +
|[[Furuyo Senma]]
 
|
 
|
[[Episode 064]]
+
(1) [[Shukuzen Ogami]]<br>
|[[Shugo Matsui]]
+
(2) [[Furuyo Senma]]
|[[Osamu Kamei]]
+
|Conan Edogawa
 
|
 
|
[[Hiroshi Agasa|Professor Agasa]]<br>
+
(1) Mord
<small>Conan Edogawa</small>
+
(2) Szuizid
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_037|'''037''']]
+
|align="center" | [[Fall_087|'''087''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 14]]
+
|[[Datei:Episode 242.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 100.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 131]]<br>
+
[[Kapitel 303]]<br>
[[Kapitel 132]]<br>
+
[[Kapitel 304]]
[[Kapitel 133]]
 
 
|
 
|
[[Episode 099]]<br>
+
[[Episode 242]]
[[Episode 100]]
+
|Handtaschendieb
|[[Mako Miyoshi]]
+
|Genta Kojima
|[[Motoyasu Tsukumo]]
+
|Detective Boys
|
+
|Mordversuch
Kogoro Mori <br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_038|'''038''']]
+
|align="center" | [[Fall_088|'''088''']]
|[[Datei:Episode 102.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 30]]/[[Band 31|31]]
 +
|[[Datei:Episode 247.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 134]]<br>
+
[[Kapitel 305]]<br>
[[Kapitel 135]]<br>
+
[[Kapitel 306]]<br>
[[Kapitel 136]]<br>
+
[[Kapitel 307]]
[[Kapitel 137]]<br>
 
[[Kapitel 138]]
 
 
|
 
|
[[Episode 101]]<br>
+
[[Episode 247]]<br>
[[Episode 102]]
+
[[Episode 248]]
|
+
|[[Muneyuki Mino]]
(1) [[Machiko Yabuushi]]<br>
+
|[[Motoo Mino]]
(2) [[Hickson Tanaka]]<br>
+
|schlafende Sonoko
(3) [[Keiko Yabuushi]]
+
|Mord
|
 
(1) Hickson Tanaka<br>
 
(2) Machiko Yabuushi<br>
 
(3) Hickson Tanaka
 
|schlafender [[Misao Yamamura]]
 
|
 
(1) Mordversuch<br>
 
(2), (3) Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_039|'''039''']]
+
|align="center" | [[Fall_089|'''089''']]
|align="center" |[[Band 14]]/[[Band 15|15]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 31]]
|[[Datei:Episode 087.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 262.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 139]]<br>
+
[[Kapitel 308]]<br>
[[Kapitel 140]]<br>
+
[[Kapitel 309]]<br>
[[Kapitel 141]]<br>
+
[[Kapitel 310]]
[[Kapitel 142]]<br>
 
[[Kapitel 143]]
 
 
|
 
|
[[Episode 087]]<br>
+
[[Episode 262]]<br>
[[Episode 088]]
+
[[Episode 263]]
|[[Akiko Yonehara]]
+
|[[Masao Jinbo]]
|
+
|[[Tatsuo Mori]]
(1) Sonoko Suzuki<br>
+
|schlafender Kogoro
(2) Herr [[Sugiyama]]<br>
+
|Mord
(3) [[Kohei Shimoda]]<br>
 
|Conan Edogawa
 
|
 
(1) Mordversuch<br>
 
(2), (3) Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_040|'''040''']]
+
|align="center" | [[Fall_090|'''090''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 15]]
+
|[[Datei:Episode 265.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 084.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 144]]<br>
+
[[Kapitel 311]]<br>
[[Kapitel 145]]<br>
+
[[Kapitel 312]]<br>
[[Kapitel 146]]
+
[[Kapitel 313]]
 
|
 
|
[[Episode 084]]<br>
+
[[Episode 265]]<br>
[[Episode 085]]
+
[[Episode 266]]
|[[Satoshi Miyahara]]
+
|[[Noboru Shimojo]]
 +
|[[Giichi Aramaki]]
 
|
 
|
(1) Miyaharas Komplize<br>
+
Professor Agasa<br>
(2) [[Two Mix]]<br>
+
<small>Conan Edogawa</small>
(3) Detective Boys
 
|Detective Boys
 
|
 
(1) Mord<br>
 
(2) Entführung<br>
 
(2), (3) Mordversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_041|'''041''']]
 
|[[Datei:Episode 077.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 147]]<br>
 
[[Kapitel 148]]<br>
 
[[Kapitel 149]]
 
|
 
[[Episode 077]]
 
|[[Takako Fujii]]
 
|[[Mitsuhiro Hida]]
 
|schlafender Kogoro
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_042|'''042''']]
+
|align="center" | [[Fall_091|'''091''']]
|align="center" |[[Band 15]]/[[Band 16|16]]
+
|[[Datei:Episode 283.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 080.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 150]]<br>
+
[[Kapitel 314]]<br>
[[Kapitel 151]]<br>
+
[[Kapitel 315]]<br>
[[Kapitel 152]]<br>
+
[[Kapitel 316]]<br>
[[Kapitel 153]]
+
[[Kapitel 317]]
 
|
 
|
[[Episode 080]]<br>
+
[[Episode 282]]<br>
[[Episode 081]]
+
[[Episode 283]]<br>
 +
[[Episode 284]]<br>
 +
[[Episode 285]]
 
|
 
|
(1) [[Miyuki Hyiga]]<br>
+
[[Takashi Kotegawa]]<br>
(2) [[Hideomi Nagato]]
+
[[Shigehiko Wakisaka]]
 
|
 
|
(1) Mitsuaki Nagato<br>
+
[[Atsushi Tarumi]]<br>
(2) Hideomi Nagato
+
[[Yuji Kato]]
|schlafender Kogoro
+
|Heiji Hattori<br>
|
+
Conan Edogawa
(1) Mord<br>
+
|Mord
(2) Suizid
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_043|'''043''']]
+
|align="center" | [[Fall_092|'''092''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 16]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 32]]
|[[Datei:Episode 118.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 284.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 154]]<br>
+
[[Kapitel 318]]<br>
[[Kapitel 155]]
+
[[Kapitel 319]]<br>
 +
[[Kapitel 320]]<br>
 +
[[Kapitel 321]]
 
|
 
|
[[Episode 118]]
+
[[Episode 282]]<br>
|[[Sumiko Kobayashi]]
+
[[Episode 283]]<br>
|Schüler
+
[[Episode 284]]<br>
|Detective Boys
+
[[Episode 285]]
|angebliche Geistererscheinung
+
|Shigehiko Wakisaka
|-
+
|[[Kaoru Kusano]]
|align="center" | [[Fall_044|'''044''']]
 
|[[Datei:Episode 078.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 156]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
[[Kapitel 157]]<br>
+
Conan Edogawa
[[Kapitel 158]]<br>
 
[[Kapitel 159]]
 
 
|
 
|
[[Episode 078]]<br>
+
(1) Mord<br>
[[Episode 079]]
+
(2) Mordversuch
|[[Kaito Kid]]
 
|[[Tomoko Suzuki]]
 
|Conan Edogawa
 
|Diebstahl
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_045|'''045''']]
+
|align="center" | [[Fall_093|'''093''']]
|align="center" |[[Band 16]]/[[Band 17|17]]
+
|[[Datei:Episode 269.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 105.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 160]]<br>
+
[[Kapitel 322]]<br>
[[Kapitel 161]]<br>
+
[[Kapitel 323]]<br>
[[Kapitel 162]]
+
[[Kapitel 324]]
 
|
 
|
[[Episode 104]]<br>
+
[[Episode 268]]<br>
[[Episode 105]]
+
[[Episode 269]]
|[[Ryuichi Seto]]
+
|[[Yuki Takeno]]
|[[Masuko Tsuchiya]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_046|'''046''']]
 
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 17]]
 
|[[Datei:Episode 120.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 163]]<br>
+
(1) [[Kaoru Kusano]]<br>
[[Kapitel 164]]<br>
+
(2) Yuki Takeno
[[Kapitel 165]]
+
|Conan Edogawa
 
|
 
|
[[Episode 120]]<br>
+
(1) Mordversuch<br>
[[Episode 121]]
+
(2) Suizid
|[[Harumi Matsuzaki]]
 
|[[Kiwako Toda]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_047|'''047''']]
+
|align="center" | [[Fall_094|'''094''']]
|[[Datei:Episode 094.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 277.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 166]]
+
[[Kapitel 325]]<br>
 +
[[Kapitel 326]]<br>
 +
[[Kapitel 327]]
 
|
 
|
[[Episode 094]]
+
[[Episode 277]]<br>
|4 Entführer
+
[[Episode 278]]
|
+
|Entführer (Fall 094)
(1) [[Yumiko]]<br>
+
|[[James Black]]
(2) [[Yoshio]]
+
|Conan Edogawa
|Detective Boys
+
|Entführung
|
 
(1) Entführung<br>
 
(2) Erpressung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_048|'''048''']]
+
|align="center" | [[Fall_095|'''095''']]
|[[Datei:Episode 110.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 32]]/[[Band 33|33]]
 +
|[[Datei:Episode 272.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 167]]<br>
+
[[Kapitel 328]]<br>
[[Kapitel 168]]<br>
+
[[Kapitel 329]]<br>
[[Kapitel 169]]
+
[[Kapitel 330]]
 
|
 
|
[[Episode 110]]<br>
+
[[Episode 272]]<br>
[[Episode 111]]
+
[[Episode 273]]
|[[Räuberbande „Goblin“]]
+
|[[Yasuo Kamieda]]
|[[Misao Nakamura]]
+
|Supermarkt
|Kogoro Mori<br>
+
|Inspektor Takagi
<small>Conan Edogawa</small>
+
|Raub
|Freiheitsberaubung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_049|'''049''']]
+
|align="center" | [[Fall_096|'''096''']]
|align="center" |[[Band 17]]/[[Band 18|18]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 33]]
|[[Datei:Episode 108.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 289.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 170]]<br>
+
[[Kapitel 331]]<br>
[[Kapitel 171]]<br>
+
[[Kapitel 332]]<br>
[[Kapitel 172]]
+
[[Kapitel 333]]<br>
 +
[[Kapitel 334]]
 
|
 
|
[[Episode 108]]<br>
+
[[Episode 288]]<br>
[[Episode 109]]
+
[[Episode 289]]<br>
|[[Kozaburo Hijikata]]
+
[[Episode 290]]
|[[Isami Nagakura]]
+
|[[Ako Amari]]
 +
|[[Yoshitaka Nigaki]]
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_050|'''050''']]
+
|align="center" | [[Fall_097|'''097''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 18]]
+
|[[Datei:Episode 291.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 106.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 173]]<br>
+
[[Kapitel 335]]<br>
[[Kapitel 174]]<br>
+
[[Kapitel 336]]<br>
[[Kapitel 175]]
+
[[Kapitel 337]]
 
|
 
|
[[Episode 106]]<br>
+
[[Episode 291]]<br>
[[Episode 107]]
+
[[Episode 292]]
|[[Manabu Sawai]]
+
|[[Hideo Morita]]
|[[Asami Uchida]]
+
|[[Eiko Idetsuki]]
|schlafender Kogoro
+
|Professor Agasa<br>
|Mordversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_051|'''051''']]
 
|[[Datei:Episode 137.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 176]]<br>
 
[[Kapitel 177]]<br>
 
[[Kapitel 178]]
 
|
 
[[Episode 136]]<br>
 
[[Episode 137]]<br>
 
[[Episode 138]]<br>
 
[[Episode 139]]
 
 
 
|[[Geldfälscherbande „Silberfuchs“]]
 
|[[Toshiyas Bruder]]
 
|Detective Boys
 
|Entführung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_052|'''052''']]
 
|align="center" |[[Band 18]]/[[Band 19|19]]
 
|[[Datei:Episode 138.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 179]]<br>
 
[[Kapitel 180]]<br>
 
[[Kapitel 181]]
 
|
 
[[Episode 136]]<br>
 
[[Episode 137]]<br>
 
[[Episode 138]]<br>
 
[[Episode 139]]
 
|[[Akira Shirokura]]
 
|[[Masami Hirota]]
 
|
 
[[Hiroshi Agasa|Professor Agasa]]<br>
 
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_053|'''053''']]
+
|align="center" | [[Fall_098|'''098''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 19]]
+
|align="center" |[[Band 33]]/[[Band 34|34]]
|[[Datei:Episode 122.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 293.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 182]]<br>
+
[[Kapitel 338]]<br>
[[Kapitel 183]]<br>
+
[[Kapitel 339]]<br>
[[Kapitel 184]]
+
[[Kapitel 340]]
 
|
 
|
[[Episode 122]]<br>
+
[[Episode 293]]<br>
[[Episode 123]]
+
[[Episode 294]]
|[[Nintaro Shinmei]]
+
|[[Bunta Kuniyoshi]]
|Nintaro Shinmei
+
|[[Katsunori Chujo]]
|
+
|Conan Edogawa
Kogoro Mori<br>
+
|Mord
<small>Conan Edogawa</small>
 
|vorgetäuschte Entführung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_054|'''054''']]
+
|align="center" | [[Fall_099|'''099''']]
|[[Datei:Episode 125.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 34]]
 +
|[[Datei:Episode 299.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 185]]<br>
+
[[Kapitel 341]]<br>
[[Kapitel 186]]<br>
+
[[Kapitel 342]]<br>
[[Kapitel 187]]<br>
+
[[Kapitel 343]]
[[Kapitel 188]]
 
 
|
 
|
[[Episode 124]]<br>
+
[[Episode 299]]<br>
[[Episode 125]]
+
[[Episode 300]]
|
+
|[[Noboru Kawakami]]
(1), (2), (3), (4), (5), (7) [[Yusuke Sakata]]<br>
+
|Herr [[Takai]]
(6) [[Kiichiro Numabuchi]]
 
|
 
(1) [[Hidetoshi Nagao]]<br>
 
(2) [[Tayo Nishiguchi]]<br>
 
(3) [[Kazuto Noyasu]]<br>
 
(4) [[Sumie Okazaki]]<br>
 
(5) [[Sotaro Goshi]]<br>
 
(6) Conan Edogawa<br>
 
(7) Yusuke Sakata
 
 
|
 
|
 
Heiji Hattori<br>
 
Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
Conan Edogawa
|
+
|Mord
(1), (2), (3), (4), (5) Mord<br>
 
(6) Mordversuch<br>
 
(7) Suizid
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_055|'''055''']]
+
|align="center" | [[Fall_100|'''100''']]
|align="center" |[[Band 19]]/[[Band 20|20]]
+
|[[Datei:Episode 302.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 141.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 189]]<br>
+
[[Kapitel 344]]<br>
[[Kapitel 190]]<br>
+
[[Kapitel 345]]<br>
[[Kapitel 191]]
+
[[Kapitel 346]]
 
|
 
|
[[Episode 140]]<br>
+
[[Episode 301]]<br>
[[Episode 141]]
+
[[Episode 302]]
|Kameramann (Fall 055)
+
|[[Etsutoshi Oba]]
 +
|[[Kadotake Akano]]
 
|
 
|
(1) [[Nichiuri TV]]<br>
+
Professor Agasa<br>
(2) Stadionbesucher
+
<small>Conan Edogawa</small>
|Detective Boys
+
|Mord
|
 
(1) Erpressung<br>
 
(2) [[Geiselnahme]]
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_056|'''056''']]
+
|align="center" | [[Fall_101|'''101''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 20]]
+
|[[Datei:Episode 306.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 142.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 192]]<br>
+
[[Kapitel 347]]<br>
[[Kapitel 193]]<br>
+
[[Kapitel 348]]<br>
[[Kapitel 194]]<br>
+
[[Kapitel 349]]
[[Kapitel 195]]<br>
 
[[Kapitel 196]]
 
 
|
 
|
[[Episode 142]]<br>
+
[[Episode 306]]<br>
[[Episode 143]]<br>
+
[[Episode 307]]
[[Episode 144]]
+
|[[Kaizo Isogami]]
|[[Kikuke Tanaka]]
+
|[[Shiro Kawabata]]
|[[Toshiya Hamano]]
+
|Shinichi Kudo
|schlafende Sonoko
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_057|'''057''']]
+
|align="center" | [[Fall_102|'''102''']]
|[[Datei:Episode 128.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 34]]/[[Band 35|35]]
 +
|[[Datei:Episode 309.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 197]]<br>
+
[[Kapitel 350]]<br>
[[Kapitel 198]]<br>
+
[[Kapitel 351]]<br>
[[Kapitel 199]]
+
[[Kapitel 352]]<br>
 +
[[Kapitel 353]]<br>
 +
[[Kapitel 354]]
 
|
 
|
[[Episode 128]]<br>
+
[[Episode 308]]<br>
[[Episode 129]]
+
[[Episode 309]]<br>
|[[Masayo Aoshima]]
+
[[Episode 310]]
|[[Mina Aoshima]]
+
|[[Rose Hewitt]]
|schlafender Kogoro
+
|[[Heath Flockheart]]
 +
|Schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_058|'''058''']]
+
|align="center" | [[Fall_103|'''103''']]
|align="center" |[[Band 20]]/[[Band 21|21]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 35]]
|[[Datei:Episode 147.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 296.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 200]]<br>
+
[[Kapitel 355]]<br>
[[Kapitel 201]]<br>
+
[[Kapitel 356]]<br>
[[Kapitel 202]]<br>
+
[[Kapitel 357]]
[[Kapitel 203]]
 
 
|
 
|
[[Episode 146]]<br>
+
[[Episode 296]]<br>
[[Episode 147]]
+
[[Episode 297]]
|[[Mutsumi Nishikawa]]
+
|[[Kikuji Bancho]]
 +
|[[Rui Tabuchi]]
 +
|schlafender Kogoro
 +
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_104|'''104''']]
 +
|[[Datei:Episode 312.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 358]]<br>
 +
[[Kapitel 359]]<br>
 +
[[Kapitel 360]]
 
|
 
|
(1) [[Masuyo Mamiya]]<br>  
+
[[Episode 311]]<br>
(2) 10 Personen<br>
+
[[Episode 312]]
(3) Conan Edogawa<br>
+
|[[Kiichiro Numabuchi]]
(4) Professor Agasa<br>
+
|[[Mitsuhiko Tsuburaya]]
(5) [[Genta Kojima]]
 
 
|Detective Boys
 
|Detective Boys
|
+
|Geiselnahme
(1), (2) Mord<br>
 
(3), (4), (5) Entführung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall 059|'''059''']]
+
|align="center" | [[Fall_105|'''105''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 21]]
+
|align="center" |[[Band 35]]/[[Band 36|36]]
|[[Datei:Episode 172.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 313.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 204]]<br>
+
[[Kapitel 361]]<br>
[[Kapitel 205]]<br>
+
[[Kapitel 362]]<br>
[[Kapitel 206]]<br>
+
[[Kapitel 363]]<br>
[[Kapitel 207]]
+
[[Kapitel 364]]<br>
 +
[[Kapitel 365]]
 
|
 
|
[[Episode 172]]<br>
+
[[Episode 313]]<br>
[[Episode 173]]
+
[[Episode 314]]<br>
|[[Tsugumi Amano]]
+
[[Episode 315]]
|[[Kizuhiro Otaka]]
+
|[[Mikihiko Daito]]
|Shinichi Kudo
+
|[[Yoshie Taira]] ([[Miyako Kaneshiro]])<br>
 +
[[Takashi Shimoji]]
 +
|Heiji Hattori<br>
 +
Conan Edogawa
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_060|'''060''']]
+
|align="center" | [[Fall_106|'''106''']]
|[[Datei:Episode 156.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 36]]
 +
|[[Datei:Episode 325.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 208]]<br>
+
[[Kapitel 366]]<br>
[[Kapitel 209]]<br>
+
[[Kapitel 367]]<br>
[[Kapitel 210]]
+
[[Kapitel 368]]
 
|
 
|
[[Episode 156]]<br>
+
[[Episode 325]]<br>
[[Episode 157]]
+
[[Episode 326]]
|[[Keizo Masuo]]
+
|Posträuber (Fall 106)
|[[Kayo Masuo]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_061|'''061''']]
 
|align="center" |[[Band 21]]/[[Band 22|22]]
 
|[[Datei:Episode 151.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 211]]<br>
+
(1) Inspektor Takagi<br>
[[Kapitel 212]]<br>
+
(2) Postamt
[[Kapitel 213]]<br>
+
|Detective Boys
[[Kapitel 214]]
 
 
|
 
|
[[Episode 151]]<br>
+
(1) Mordversuch<br>
[[Episode 152]]
+
(2) versuchter Raub
|[[Kikuhito Morizono]]
+
|-
|[[Akio Shigematsu]]
+
|align="center" | [[Fall_107|'''107''']]
 +
|align="center" |[[Band 36]]/[[Band 37|37]]
 +
|[[Datei:Episode 330.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
Heiji Hattori<br>
+
[[Kapitel 369]]<br>
Conan Edogawa
+
[[Kapitel 370]]<br>
|Mord
+
[[Kapitel 371]]<br>
|-
+
[[Kapitel 372]]<br>
|align="center" | [[Fall_062|'''062''']]
+
[[Kapitel 373]]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 22]]
 
|[[Datei:Episode 154.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 215]]<br>
+
[[Episode 328]]<br>
[[Kapitel 216]]<br>
+
[[Episode 329]]<br>
[[Kapitel 217]]<br>
+
[[Episode 330]]<br>
[[Kapitel 218]]
+
[[Episode 331]]
 +
|Bombenleger (Fall 107)
 
|
 
|
[[Episode 154]]<br>
+
(1) [[Jinpei Matsuda]]<br>
[[Episode 155]]
+
(2) [[Ninzaburo Shiratori|Inspektor Shiratori]]<br>
|[[Toshinori Kaetsu]]
+
(3) Conan Edogawa<br>
 +
(4) Inspektor Takagi<br>
 +
(5) Schüler der [[Teitan-Oberschule]]
 +
|Detective Boys
 
|
 
|
[[Yasuji Asama]]<br>
+
(1) Mord<br>
[[Keitaro Izumo]]
+
(2), (3), (4), (5) Mordversuch
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_063|'''063''']]
+
|align="center" | [[Fall_108|'''108''']]
|[[Datei:Episode 164.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 37]]
 +
|[[Datei:Episode 323.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 219]]<br>
+
[[Kapitel 374]]<br>
[[Kapitel 220]]<br>
+
[[Kapitel 375]]<br>
[[Kapitel 221]]
+
[[Kapitel 376]]
 
|
 
|
[[Episode 163]]<br>
+
[[Episode 323]]<br>
[[Episode 164]]
+
[[Episode 324]]
|[[Tadahiko Michiwaki]]
+
|[[Akira Nagumo]]
 +
|[[Yoshiki Kazami]]
 
|
 
|
(1) 2 Frauen<br>
+
Kogoro Mori<br>
(2) Sonoko Suzuki
+
Conan Edogawa
|Conan Edogawa
+
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_109|'''109''']]
 +
|[[Datei:Episode 332.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
(1) Mord<br>
+
[[Kapitel 377]]<br>
(2) Mordversuch
+
[[Kapitel 378]]<br>
|-
+
[[Kapitel 379]]
|align="center" | [[Fall_064|'''064''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 23]]
 
|[[Datei:Episode 148.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 222]]<br>
+
[[Episode 332]]<br>
[[Kapitel 223]]<br>
+
[[Episode 333]]
[[Kapitel 224]]
+
|[[Ryusuke Soma]]
|
+
|[[Suguru Itakura]]
[[Episode 148]]<br>
+
|schlafender Kogoro
[[Episode 149]]
 
|[[Minoru Furuhashi]]
 
|[[Seiji Haruta]]
 
|Professor Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_065|'''065''']]
+
|align="center" | [[Fall_110|'''110''']]
|[[Datei:Episode 187.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 37]]/[[Band 38|38]]
 +
|[[Datei:Episode 310 ja.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 225]]<br>
+
[[Kapitel 380]]<br>
[[Kapitel 226]]<br>
+
[[Kapitel 381]]<br>
[[Kapitel 227]]<br>
+
[[Kapitel 382]]<br>
[[Kapitel 228]]<br>
+
[[Kapitel 383]]
[[Kapitel 229]]<br>
 
[[Kapitel 230]]
 
 
|
 
|
[[Episode 185]]<br>
+
[[Episode 309 (Japan)]]<br>
[[Episode 186]]<br>
+
[[Episode 310 (Japan)]]<br>
[[Episode 187]]<br>
+
[[Episode 311 (Japan)]]
[[Episode 188]]
+
|Juwelenräuberbande
|[[Sadao Kujirai]]
 
 
|
 
|
(1) [[Teruyoshi Kameda]]<br>
+
(1) Juweliergeschäft<br>
(2) Heiji Hattori<br>
+
(2) Conan Edogawa<br>
(3) [[Korehisa Kanie]]
+
(3) Professor Agasa
|schlafender Kogoro
+
|Conan Edogawa
 
|
 
|
(1), (3) Mord<br>
+
(1) Überfall<br>
(2) Mordversuch
+
(2), (3) versuchte Geiselnahme
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_066|'''066''']]
+
|align="center" | [[Fall_111|'''111''']]
|align="center" |[[Band 23]]/[[Band 24|24]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 38]]
|[[Datei:Episode 167.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 312 ja.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 384]]<br>
 +
[[Kapitel 385]]<br>
 +
[[Kapitel 386]]
 
|
 
|
[[Kapitel 231]]<br>
+
[[Episode 312 (Japan)]]<br>
[[Kapitel 232]]<br>
+
[[Episode 313 (Japan)]]
[[Kapitel 233]]
+
|[[Yayoi Kanno]]
 +
|Yayoi Kanno
 +
|Detective Boys
 +
|vorgetäuschter Diebstahl
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_112|'''112''']]
 +
|[[Datei:Episode 317 ja.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Episode 166]]<br>
+
[[Kapitel 387]]<br>
[[Episode 167]]
+
[[Kapitel 388]]<br>
|Herr [[Kitagawa]]
+
[[Kapitel 389]]
|Frau [[Muranishi]]
 
 
|
 
|
[[Wataru Takagi|Inspektor Takagi]]<br>
+
[[Episode 316 (Japan)]]<br>
Detective Boys
+
[[Episode 317 (Japan)]]
 +
|[[Iwao Ushigome]]
 +
|[[Hyota Nagase]]
 +
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_067|'''067''']]
+
|align="center" | [[Fall_113|'''113''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 24]]
+
|[[Datei:Episode 324 ja.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 181.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 234]]<br>
+
[[Kapitel 390]]<br>
[[Kapitel 235]]<br>
+
[[Kapitel 391]]<br>
[[Kapitel 236]]<br>
+
[[Kapitel 392]]
[[Kapitel 237]]
 
 
|
 
|
[[Episode 181]]<br>
+
[[Episode 323 (Japan)]]<br>
[[Episode 182]]
+
[[Episode 324 (Japan)]]
|[[Yoko Araide]]
+
|[[Misari Ito]]
|[[Yoshiteru Araide]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_068|'''068''']]
 
|[[Datei:Episode 190.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 238]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
[[Kapitel 239]]<br>
+
Kazuha Toyama<br>
[[Kapitel 240]]<br>
+
Herr [[Kusukawa]]
[[Kapitel 241]]<br>
 
[[Kapitel 242]]
 
 
|
 
|
[[Episode 190]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
[[Episode 191]]<br>
+
Conan Edogawa
[[Episode 192]]
+
|Entführung
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_114|'''114''']]
 +
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 39]]
 +
|[[Datei:Episode 325 ja.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
(1), (2) [[Pisco]]<br>
+
[[Kapitel 393]]<br>
(3), (4) Gin
+
[[Kapitel 394]]<br>
 +
[[Kapitel 395]]<br>
 +
[[Kapitel 396]]<br>
 +
[[Kapitel 397]]
 
|
 
|
(1) [[Shigehiko Nomiguchi]]<br>
+
[[Episode 325 (Japan)]]<br>
(2) Ai Haibara<br>
+
[[Episode 326 (Japan)]]<br>
(3) [[Ai Haibara|Shiho Miyano]]<br>
+
[[Episode 327 (Japan)]]
(4) Pisco
+
|[[Akira Morozumi]]
|Conan Edogawa
+
|[[Ryoko Morozumi]]
 +
|Heiji Hattori<br>
 +
Conan Edogawa
 
|
 
|
(1), (4) Mord<br>
+
Mord<br>
(2) Entführung<br>
+
mehrfache Brandstiftung<br>
(3) Mordversuch
+
versuchte Brandstiftung
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_069|'''069''']]
+
|align="center" | [[Fall_115|'''115''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 25]]
+
|[[Datei:Episode 329 ja.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 183.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 243]]<br>
+
[[Kapitel 398]]<br>
[[Kapitel 244]]<br>
+
[[Kapitel 399]]<br>
[[Kapitel 245]]
+
[[Kapitel 400]]
 
|
 
|
[[Episode 183]]<br>
+
[[Episode 329 (Japan)]]<br>
[[Episode 184]]
+
[[Episode 330 (Japan)]]
|[[Izumi Sano]]
+
|[[Haruka Tendo]]
|[[Chihiro Itami]]
+
|[[Yasumi Shirafuji]]
|schlafender Kogoro
+
|Professor Agasa<br>
 +
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_070|'''070''']]
+
|align="center" | [[Fall_116|'''116''']]
|[[Datei:Episode 178.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 354.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 246]]<br>
+
[[Kapitel 401]]<br>
[[Kapitel 247]]<br>
+
[[Kapitel 402]]<br>
[[Kapitel 248]]<br>
+
[[Kapitel 403]]
[[Kapitel 249]]<br>
 
[[Kapitel 250]]
 
 
|
 
|
[[Episode 177]]<br>
+
[[Episode 354]]<br>
[[Episode 178]]<br>
+
[[Episode 355]]
[[Episode 179]]
+
|[[Toshiko Betsusho]]
|
+
|[[Yasuhiro Kamohita]]
(1) [[Misa Takeda]]<br>
 
(2) [[Kinuyo Takeda]]<br>
 
(3), (4), (5) [[Robert Taylor]]
 
|
 
(1) Misa Takeda<br>
 
(2) Kinuyo Takeda<br>
 
(3) Herr [[Negishi]]<br>
 
(4) [[Nobokazu Takeda]]<br>
 
(5) [[Kazuha Toyama]]
 
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
|
+
|Mord
(1), (2) Suizid<br>
 
(3), (4) Mord<br>
 
(5) Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_071|'''071''']]
+
|align="center" | [[Fall_117|'''117''']]
|align="center" |[[Band 25]]/[[Band 26|26]]
+
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 40]]
|[[Datei:Episode 204.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 358.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 251]]<br>
+
[[Kapitel 404]]<br>
[[Kapitel 252]]<br>
+
[[Kapitel 405]]<br>
[[Kapitel 253]]<br>
+
[[Kapitel 406]]
[[Kapitel 254]]
+
|
 +
[[Episode 358]]<br>
 +
[[Episode 359]]
 +
|[[Asakichi Yakura]]
 +
|<nowiki>-</nowiki>
 
|
 
|
[[Episode 203]]<br>
+
Detective Boys<br>
[[Episode 204]]
+
Inspektor Sato<br>
|3 Bankräuber
+
Inspektor Takagi
|4. Bankräuber
+
|versuchter Drogenhandel
|Detective Boys
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_072|'''072''']]
+
|align="center" | [[Fall_118|'''118''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 26]]
+
|[[Datei:Episode 331 ja.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 206.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 255]]<br>
+
[[Kapitel 407]]<br>
[[Kapitel 256]]<br>
+
[[Kapitel 408]]<br>
[[Kapitel 257]]
+
[[Kapitel 409]]
 +
|
 +
[[Episode 331 (Japan)]]<br>
 +
[[Episode 332 (Japan)]]
 +
|[[Hiroto Akashi]]
 +
|[[Hiroto Akashis Vater]]
 
|
 
|
[[Episode 205]]<br>
+
Kogori Mori<br>
[[Episode 206]]
+
Sonoko Suzuki<br>
|[[Mai Kogami]]
+
<small>Conan Edogawa</small>
|[[Kohei Kamata]]
 
|Shinichi Kudo
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_073|'''073''']]
+
|align="center" | [[Fall_119|'''119''']]
|[[Datei:Episode 208.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 422.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 258]]<br>
+
[[Kapitel 410]]<br>
[[Kapitel 259]]<br>
+
[[Kapitel 411]]<br>
[[Kapitel 260]]
+
[[Kapitel 412]]
 
|
 
|
[[Episode 207]]<br>
+
[[Episode 421]]<br>
[[Episode 208]]
+
[[Episode 422]]
|[[Satoru Oba]]
+
|<nowiki>-</nowiki>
|[[Taiji Tatsumi]]
+
|<nowiki>-</nowiki>
|Shinichi Kudo
+
|<nowiki>-</nowiki>
|Mord
+
|<nowiki>-</nowiki>
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_074|'''074''']]
+
|align="center" | [[Fall_120|'''120''']]
|[[Datei:Episode 210.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 40]]/[[Band 41|41]]
 +
|[[Datei:Episode 333 ja.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 413]]<br>
 +
[[Kapitel 414]]<br>
 +
[[Kapitel 415]]<br>
 +
[[Kapitel 416]]
 
|
 
|
[[Kapitel 261]]<br>
+
[[Episode 333 (Japan)]]<br>
[[Kapitel 262]]<br>
+
[[Episode 334 (Japan)]]
[[Kapitel 263]]
+
|[[Sohachi Ueki]]
 +
|[[Mikio Fujieda]]
 
|
 
|
[[Episode 209]]<br>
+
Yukiko Kudo<br>
[[Episode 210]]
+
Eri Kisaki<br>
|[[Kazuko Ogata]]
+
<small>Conan Edogawa</small>
|[[Minoru Ogata]]
 
|schlafender Kogoro
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_075|'''075''']]
+
|align="center" | [[Fall_121|'''121''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 27]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 41]]
|[[Datei:Episode 214.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 335.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 264]]<br>
+
[[Kapitel 417]]<br>
[[Kapitel 265]]<br>
+
[[Kapitel 418]]<br>
[[Kapitel 266]]
+
[[Kapitel 419]]
 
|
 
|
[[Episode 214]]<br>
+
[[Episode 335]]<br>
[[Episode 215]]
+
[[Episode 336]]
|[[Norifumi Saku]]
+
|[[Yoshihiko Negami]]
|[[Ritsuko Usui]]
+
|[[Norihiro Furumura]]
 
|
 
|
Eri Kisaki<br>
+
Professor Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_076|'''076''']]
+
|align="center" | [[Fall_122|'''122''']]
|[[Datei:Episode 221.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 338.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 267]]<br>
+
[[Kapitel 420]]<br>
[[Kapitel 268]]<br>
+
[[Kapitel 421]]<br>
[[Kapitel 269]]
+
[[Kapitel 422]]
 
|
 
|
[[Episode 220]]<br>
+
[[Episode 338]]<br>
[[Episode 221]]
+
[[Episode 339]]
 +
|[[Kaoru Taiyama]]
 +
|[[Yukiya Banba]]
 +
|schlafende Sonoko
 +
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_123|'''123''']]
 +
|align="center" |[[Band 41]]/[[Band 42|42]]
 +
|[[Datei:Episode 340.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
(1) Brandstifter (Fall 076)<br>
+
[[Kapitel 423]]<br>
(2), (3) [[Shuji Kano]]
+
[[Kapitel 424]]<br>
 +
[[Kapitel 425]]
 
|
 
|
(2) Bank<br>
+
[[Episode 340]]<br>
(3) Inspektor Takagi
+
[[Episode 341]]
 +
|[[Tetsuo Imai]]
 +
|[[Sohei Dejima]]
 
|
 
|
[[Miwako Sato|Inspektor Sato]]<br>
+
Professor Agasa<br>
Inspektor Takagi<br>
+
<small>Conan Edogawa</small>
Detective Boys
+
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_124|'''124''']]
 +
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 42]]
 +
|[[Datei:Episode 343.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
(1) Brandstiftung<br>
+
[[Kapitel 426]]<br>
(2) Bankraub<br>
+
[[Kapitel 427]]<br>
(3) Körperverletzung
+
[[Kapitel 428]]
|-
 
|align="center" | [[Fall_077|'''077''']]
 
|[[Datei:Episode 245.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 270]]<br>
+
[[Episode 343]]<br>
[[Kapitel 271]]<br>
+
[[Episode 344]]
[[Kapitel 272]]
+
|Dieb (Fall 124)
 +
|Supermarkt
 
|
 
|
[[Episode 245]]<br>
+
Ran Mori<br>
[[Episode 246]]
+
<small>Shinichi Kudo</small>
|[[Takayasu Shimizu]]
+
|Diebstahl
|[[Kengo Bito]]
 
|schlafende Sonoko
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_078|'''078''']]
+
|align="center" | [[Fall_125|'''125''']]
|align="center" |[[Band 27]]/[[Band 28|28]]
+
|[[Datei:Episode 345.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 228.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 273]]<br>
+
[[Kapitel 429]]<br>
[[Kapitel 274]]<br>
+
[[Kapitel 430]]<br>
[[Kapitel 275]]
+
[[Kapitel 431]]<br>
 +
[[Kapitel 432]]<br>
 +
[[Kapitel 433]]<br>
 +
[[Kapitel 434]]
 
|
 
|
[[Episode 228]]<br>
+
[[Episode 345]]
[[Episode 229]]
+
|[[Wolfsmensch]]
|[[Matasaburo Saika]]
+
|[[Senzo Fukuura]]
|Jäger (Fall 078)
+
|Heiji Hattori
|Detective Boys
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_079|'''079''']]
+
|align="center" | [[Fall_126|'''126''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 28]]
+
|align="center" |[[Band 42]]/[[Band 43|43]]
|[[Datei:Episode 240.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 346.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 276]]<br>
+
[[Kapitel 435]]<br>
[[Kapitel 277]]<br>
+
[[Kapitel 436]]<br>
[[Kapitel 278]]
+
[[Kapitel 437]]
 
|
 
|
[[Episode 239]]<br>
+
[[Episode 346]]<br>
[[Episode 240]]
+
[[Episode 347]]
|[[Kyoko Shibata]]
+
|[[Naokazu Fukuchi]]
|[[Shiro Shibata]]
+
|Opfer (Fall 126)
|schlafender Kogoro
+
|Conan Edogawa
|Mord
+
|Körperverletzung
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_080|'''080''']]
+
|align="center" | [[Fall_127|'''127''']]
|[[Datei:Episode 241.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 43]]
 +
|[[Datei:Episode 350.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 279]]<br>
+
[[Kapitel 438]]<br>
[[Kapitel 280]]<br>
+
[[Kapitel 439]]<br>
[[Kapitel 281]]<br>
+
[[Kapitel 440]]
[[Kapitel 282]]<br>
 
[[Kapitel 283]]
 
 
|
 
|
[[Episode 241]]<br>
+
[[Episode 346]]<br>
[[Episode 242]]
+
[[Episode 347]]
|[[Kimie Shimabukuro]]
+
|[[Shuhei Beisho]]
|
+
|<nowiki>-</nowiki>
[[Saori Kadowaki]]<br>
 
[[Toshimi Ebihara]]<br>
 
[[Naoko Kuroe]]
 
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
|Mord
+
|Bestechlichkeit
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_081|'''081''']]
+
|align="center" | [[Fall_128|'''128''']]
|align="center" |[[Band 28]]/[[Band 29|29]]
+
|[[Datei:Episode 381.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 233.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 284]]<br>
+
[[Kapitel 441]]<br>
[[Kapitel 285]]<br>
+
[[Kapitel 442]]<br>
[[Kapitel 286]]
+
[[Kapitel 443]]<br>
 +
[[Kapitel 444]]
 
|
 
|
[[Episode 233]]<br>
+
[[Episode 381]]<br>
[[Episode 234]]
+
[[Episode 382]]
|[[Yoshio Sadakane]]
+
|[[Atsushi Hasami]]
 +
|[[Kenji Tsujiya]]
 
|
 
|
(1) [[Ryoko Mizutani]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
(2) [[Hitomi Endo]]<br>
 
(3) [[Michiko Ishiguro]]<br>
 
(4) [[Tae Aizawa]]<br>
 
(5) Sonoko Suzuki
 
|[[Juzo Megure|Kommissar Megure]]<br>
 
 
Conan Edogawa
 
Conan Edogawa
|
+
|Mord
(1), (2), (3), (5) Mordversuch<br>
 
(4) Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_082|'''082''']]
+
|align="center" | [[Fall_129|'''129''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 29]]
+
|align="center" |[[Band 43]]/[[Band 44|44]]
|[[Datei:Episode 249.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 383.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 287]]<br>
+
[[Kapitel 445]]<br>
[[Kapitel 288]]<br>
+
[[Kapitel 446]]<br>
[[Kapitel 289]]
+
[[Kapitel 447]]<br>
 +
[[Kapitel 448]]<br>
 +
[[Kapitel 449]]
 
|
 
|
[[Episode 249]]<br>
+
[[Episode 383]]
[[Episode 250]]
+
|[[Yukio Torimitsu]]
|Juwelenräuber
+
|Zuschauer im [[Koshien-Stadion]]
|Fahrgäste
 
 
|
 
|
[[Jodie Starling]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
Conan Edogawa
|
+
|Mordversuch
Entführung<br>
 
Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_083|'''083''']]
+
|align="center" | [[Fall_130|'''130''']]
|[[Datei:Episode 253.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 44]]
 +
|[[Datei:Episode 390.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 290]]<br>
+
[[Kapitel 450]]<br>
[[Kapitel 291]]<br>
+
[[Kapitel 451]]<br>
[[Kapitel 292]]
+
[[Kapitel 452]]
 
|
 
|
[[Episode 252]]<br>
+
[[Episode 390]]<br>
[[Episode 253]]
+
[[Episode 391]]
|[[Yoshio Tsunashima]]
+
|[[Akira Kato]]
|[[Teruya Kano]]
+
|[[Hirotoshi Nakamoto]]
|Detective Boys
 
|versuchter [[Diebstahl]]
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_084|'''084''']]
 
|[[Datei:Episode 257.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 293]]<br>
 
[[Kapitel 294]]<br>
 
[[Kapitel 295]]
 
|
 
[[Episode 257]]<br>
 
[[Episode 258]]
 
|[[Ray Curtis]]
 
|[[Ed McKay]]
 
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_085|'''085''']]
+
|align="center" | [[Fall_131|'''131''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 30]]
+
|[[Datei:Episode 356.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 259.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 296]]<br>
+
[[Kapitel 453]]<br>
[[Kapitel 297]]<br>
+
[[Kapitel 454]]<br>
[[Kapitel 298]]
+
[[Kapitel 455]]<br>
 +
[[Kapitel 456]]
 
|
 
|
[[Episode 259]]<br>
+
[[Episode 356]]
[[Episode 260]]
+
|Kaito Kid
|[[Akira Akashi]]
+
|[[Jirokichi Suzuki]]
|[[Senzo Ogura]]
+
|Conan Edogawa
|schlafender Kogoro
+
|Diebstahl
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_086|'''086''']]
+
|align="center" | [[Fall_132|'''132''']]
|[[Datei:Episode 237.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 44]]/[[Band 45|45]]
 +
|[[Datei:Episode 361.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 299]]<br>
+
[[Kapitel 457]]<br>
[[Kapitel 300]]<br>
+
[[Kapitel 458]]<br>
[[Kapitel 300]]<br>
+
[[Kapitel 459]]
[[Kapitel 302]]
 
 
|
 
|
[[Episode 236]]<br>
+
[[Episode 361]]<br>
[[Episode 237]]<br>
+
[[Episode 362]]
[[Episode 238]]
+
|[[Kunishige Seko]]
|[[Furuyo Senma]]
+
|<nowiki>-</nowiki>
 +
|schlafende Sonoko
 +
|Spuk
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_133|'''133''']]
 +
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 45]]
 +
|[[Datei:Episode 366.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 460]]<br>
 +
[[Kapitel 461]]<br>
 +
[[Kapitel 462]]
 
|
 
|
(1) [[Shukuzen Ogami]]<br>
+
[[Episode 366]]<br>
(2) [[Furuyo Senma]]
+
[[Episode 367]]
 +
|[[Mineto Kanetani]]
 +
|[[Futoshi Ejiri]]
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
|
+
|Mord
(1) Mord
 
(2) Szuizid
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_087|'''087''']]
+
|align="center" | [[Fall_134|'''134''']]
|[[Datei:Episode 242.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 371.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 303]]<br>
+
[[Kapitel 463]]<br>
[[Kapitel 304]]
+
[[Kapitel 464]]<br>
 +
[[Kapitel 465]]
 
|
 
|
[[Episode 242]]
+
[[Episode 371]]<br>
|Handtaschendieb
+
[[Episode 372]]
|Genta Kojima
+
|[[Masaharu Motoyama]]
|Detective Boys
+
|[[Toshizo Nose]]
|Mordversuch
+
|Kogoro Mori<br>
 +
<small>Conan Edogawa</small>
 +
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_088|'''088''']]
+
|align="center" | [[Fall_135|'''135''']]
|align="center" |[[Band 30]]/[[Band 31|31]]
+
|align="center" |[[Band 45]]/[[Band 46|46]]
|[[Datei:Episode 247.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 374.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 305]]<br>
+
[[Kapitel 466]]<br>
[[Kapitel 306]]<br>
+
[[Kapitel 467]]<br>
[[Kapitel 307]]
+
[[Kapitel 468]]<br>
 +
[[Kapitel 469]]
 
|
 
|
[[Episode 247]]<br>
+
[[Episode 374]]<br>
[[Episode 248]]
+
[[Episode 375]]
|[[Muneyuki Mino]]
+
|[[Heihachi Mikami]]
|[[Motoo Mino]]
+
|
|schlafende Sonoko
+
[[Asao Kono]]<br>
 +
[[Hajime Futagawa]]
 +
|Detective Boys
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_089|'''089''']]
+
|align="center" | [[Fall_136|'''136''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 31]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 46]]
|[[Datei:Episode 262.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 386.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 308]]<br>
+
[[Kapitel 470]]<br>
[[Kapitel 309]]<br>
+
[[Kapitel 471]]<br>
[[Kapitel 310]]
+
[[Kapitel 472]]<br>
 +
[[Kapitel 473]]<br>
 +
[[Kapitel 474]]
 
|
 
|
[[Episode 262]]<br>
+
[[Episode 385]]<br>
[[Episode 263]]
+
[[Episode 386]]<br>
|[[Masao Jinbo]]
+
[[Episode 387]]
|[[Tatsuo Mori]]
+
|[[Kyosuke Haga]]
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_090|'''090''']]
 
|[[Datei:Episode 265.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 311]]<br>
+
(1) [[Emi Shitara]]<br>
[[Kapitel 312]]<br>
+
(2) [[Furuto Shitara]]<br>
[[Kapitel 313]]
+
(3) [[Genzaburo Shitara]]<br>
 +
(4) [[Ayane Shitara]]<br>
 +
(5) Kyosuke Haga
 +
|schlafender Kogoro
 
|
 
|
[[Episode 265]]<br>
+
(1), (2), (3), (4) Mord<br>
[[Episode 266]]
+
(5) Suizidversuch
|[[Noboru Shimojo]]
 
|[[Giichi Aramaki]]
 
|
 
Professor Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_091|'''091''']]
+
|align="center" | [[Fall_137|'''137''']]
|[[Datei:Episode 283.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 394.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 314]]<br>
+
[[Kapitel 475]]<br>
[[Kapitel 315]]<br>
+
[[Kapitel 476]]<br>
[[Kapitel 316]]<br>
+
[[Kapitel 477]]<br>
[[Kapitel 317]]
+
[[Kapitel 478]]
 
|
 
|
[[Episode 282]]<br>
+
[[Episode 394]]<br>
[[Episode 283]]<br>
+
[[Episode 395]]<br>
[[Episode 284]]<br>
+
[[Episode 396]]
[[Episode 285]]
+
|Täter (Fall 137)
|
+
|[[Teruhisa Tamai]]
[[Takashi Kotegawa]]<br>
+
|Conan Edogawa
[[Shigehiko Wakisaka]]
 
|
 
[[Atsushi Tarumi]]<br>
 
[[Yuji Kato]]
 
|Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_092|'''092''']]
+
|align="center" | [[Fall_138|'''138''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 32]]
+
|align="center" |[[Band 46]]/[[Band 47|47]]
|[[Datei:Episode 284.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 400.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 318]]<br>
+
[[Kapitel 479]]<br>
[[Kapitel 319]]<br>
+
[[Kapitel 480]]<br>
[[Kapitel 320]]<br>
+
[[Kapitel 481]]<br>
[[Kapitel 321]]
+
[[Kapitel 482]]<br>
 +
[[Kapitel 483]]
 
|
 
|
[[Episode 282]]<br>
+
[[Episode 398]]<br>
[[Episode 283]]<br>
+
[[Episode 399]]<br>
[[Episode 284]]<br>
+
[[Episode 400]]
[[Episode 285]]
+
|[[Shigehide Kariya]]
|Shigehiko Wakisaka
 
|[[Kaoru Kusano]]
 
 
|
 
|
Heiji Hattori<br>
+
[[Motoka Aida]]<br>
Conan Edogawa
+
[[Tomoko Kariya]]
|
+
|Kogoro Mori<br>
(1) Mord<br>
+
<small>Conan Edogawa</small>
(2) Mordversuch
+
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_093|'''093''']]
+
|align="center" | [[Fall_139|'''139''']]
|[[Datei:Episode 269.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 47]]
 +
|[[Datei:Episode 401.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 322]]<br>
+
[[Kapitel 484]]<br>
[[Kapitel 323]]<br>
+
[[Kapitel 485]]<br>
[[Kapitel 324]]
+
[[Kapitel 486]]
 
|
 
|
[[Episode 268]]<br>
+
[[Episode 401]]<br>
[[Episode 269]]
+
[[Episode 402]]
|[[Yuki Takeno]]
+
|[[Sakanobu Nekota]]
 +
|Herr [[Atomura]]
 +
|Detective Boys
 +
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_140|'''140''']]
 +
|[[Datei:Episode 406.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
(1) [[Kaoru Kusano]]<br>
+
[[Kapitel 487]]<br>
(2) Yuki Takeno
+
[[Kapitel 488]]<br>
|Conan Edogawa
+
[[Kapitel 489]]<br>
 +
[[Kapitel 490]]
 
|
 
|
(1) Mordversuch<br>
+
[[Episode 406]]<br>
(2) Suizid
+
[[Episode 407]]<br>
|-
+
[[Episode 408]]
|align="center" | [[Fall_094|'''094''']]
+
|[[Dogo Hoshikawa]]
|[[Datei:Episode 277.jpg|center|120px]]
+
|[[Tenko Himemiya]]
 
|
 
|
[[Kapitel 325]]<br>
+
Heiji Hattori<br>
[[Kapitel 326]]<br>
+
Conan Edogawa
[[Kapitel 327]]
+
|Mord
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_141|'''141''']]
 +
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 48]]
 +
|[[Datei:Episode 412.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 491]]<br>
 +
[[Kapitel 492]]<br>
 +
[[Kapitel 493]]
 
|
 
|
[[Episode 277]]<br>
+
[[Episode 411]]<br>
[[Episode 278]]
+
[[Episode 412]]
|Entführer (Fall 094)
+
|Herr [[Kano]]
|[[James Black]]
+
|Herr [[Miyami]]
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
|Entführung
+
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_095|'''095''']]
+
|align="center" | [[Fall_142|'''142''']]
|align="center" |[[Band 32]]/[[Band 33|33]]
+
|[[Datei:Episode 416.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 272.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 328]]<br>
+
[[Kapitel 494]]<br>
[[Kapitel 329]]<br>
+
[[Kapitel 495]]<br>
[[Kapitel 330]]
+
[[Kapitel 496]]<br>
 +
[[Kapitel 497]]<br>
 +
[[Kapitel 498]]
 
|
 
|
[[Episode 272]]<br>
+
[[Episode 415]]<br>
[[Episode 273]]
+
[[Episode 416]]<br>
|[[Yasuo Kamieda]]
+
[[Episode 417]]
|Supermarkt
+
|[[Masashi Watabiki]]
|Inspektor Takagi
 
|Raub
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_096|'''096''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 33]]
 
|[[Datei:Episode 289.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 331]]<br>
+
[[Toshimichi Sekiguchi]]<br>
[[Kapitel 332]]<br>
+
[[Atsuhiro Kunimoto]]
[[Kapitel 333]]<br>
 
[[Kapitel 334]]
 
|
 
[[Episode 288]]<br>
 
[[Episode 289]]<br>
 
[[Episode 290]]
 
|[[Ako Amari]]
 
|[[Yoshitaka Nigaki]]
 
 
|schlafender Kogoro
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_097|'''097''']]
+
|align="center" | [[Fall_143|'''143''']]
|[[Datei:Episode 291.jpg|center|120px]]
+
|align="center" |[[Band 48]]/[[Band 49|49]]
 +
|[[Datei:Episode 425.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 335]]<br>
+
[[Kapitel 499]]<br>
[[Kapitel 336]]<br>
+
[[Kapitel 501]]<br>
[[Kapitel 337]]
+
[[Kapitel 502]]<br>
 +
[[Kapitel 503]]<br>
 +
[[Kapitel 504]]
 
|
 
|
[[Episode 291]]<br>
+
[[Episode 425]]
[[Episode 292]]
 
|[[Hideo Morita]]
 
|[[Eiko Idetsuki]]
 
|Professor Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_098|'''098''']]
 
|align="center" |[[Band 33]]/[[Band 34|34]]
 
|[[Datei:Episode 293.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 338]]<br>
+
(1) Kind (Fall 143) <br>
[[Kapitel 339]]<br>
+
(2), (3), (4) [[Chianti]]<br>
[[Kapitel 340]]
+
(2), (3), (4) [[Korn]]
 
|
 
|
[[Episode 293]]<br>
+
(1) [[Kir|Rena Mizunashi]]<br>
[[Episode 294]]
+
(2) [[Yasuteru Domon]]<br>
|[[Bunta Kuniyoshi]]
+
(3) Conan Edogawa<br>
|[[Katsunori Chujo]]
+
(4) Kogoro Mori<br>
|Conan Edogawa
+
|
|Mord
+
Conan Edogawa<br>
 +
[[Jodie Starling]]
 +
|
 +
(1) Kingelstreiche<br>
 +
(2), (3), (4) Mordversuch
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_099|'''099''']]
+
|align="center" | [[Fall_144|'''144''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 34]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 49]]
|[[Datei:Episode 299.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 428.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 341]]<br>
+
[[Kapitel 505]]<br>
[[Kapitel 342]]<br>
+
[[Kapitel 506]]<br>
[[Kapitel 343]]
+
[[Kapitel 507]]
 
|
 
|
[[Episode 299]]<br>
+
[[Episode 427]]<br>
[[Episode 300]]
+
[[Episode 428]]
|[[Noboru Kawakami]]
 
|Herr [[Takai]]
 
 
|
 
|
Heiji Hattori<br>
+
(1) [[Shoko Amemiya]]<br>
Conan Edogawa
+
(2) Autofahrer (Fall 144)
|Mord
+
|
 +
(1) Shoko Amemiya<br>
 +
(2) Autofahrer (Fall 144)
 +
|Detective Boys
 +
|
 +
(1) vermeintliche Entführung<br>
 +
(2) Verkehrsunfall
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_100|'''100''']]
+
|align="center" | [[Fall_145|'''145''']]
|[[Datei:Episode 302.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 429.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 344]]<br>
+
[[Kapitel 508]]<br>
[[Kapitel 345]]<br>
+
[[Kapitel 509]]<br>
[[Kapitel 346]]
+
[[Kapitel 510]]
 
|
 
|
[[Episode 301]]<br>
+
[[Episode 429]]<br>
[[Episode 302]]
+
[[Episode 430]]
|[[Etsutoshi Oba]]
+
|[[Atsushi Misumi]]
|[[Kadotake Akano]]
+
|[[Ami]]
|
+
|schlafender Kogoro
Professor Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_101|'''101''']]
+
|align="center" | [[Fall_146|'''146''']]
|[[Datei:Episode 306.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 50]]
 +
|[[Datei:Episode 431.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 511]]<br>
 +
[[Kapitel 512]]<br>
 +
[[Kapitel 513]]<br>
 +
[[Kapitel 514]]
 
|
 
|
[[Kapitel 347]]<br>
+
[[Episode 431]]<br>
[[Kapitel 348]]<br>
+
[[Episode 432]]
[[Kapitel 349]]
+
|[[Takuji Rokuda]]
 
|
 
|
[[Episode 306]]<br>
+
(1) [[Kota]]<br>
[[Episode 307]]
+
(2) [[Takuji Rokuda]]
|[[Kaizo Isogami]]
+
|Inspektor Takagi
|[[Shiro Kawabata]]
+
 
|Shinichi Kudo
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_102|'''102''']]
 
|align="center" |[[Band 34]]/[[Band 35|35]]
 
|[[Datei:Episode 309.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 350]]<br>
+
(1) Entführung<br>
[[Kapitel 351]]<br>
+
(2) Suizidversuch
[[Kapitel 352]]<br>
+
|-
[[Kapitel 353]]<br>
+
|align="center" | [[Fall_147|'''147''']]
[[Kapitel 354]]
+
|[[Datei:Episode 435.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 515]]<br>
 +
[[Kapitel 516]]<br>
 +
[[Kapitel 517]]
 
|
 
|
[[Episode 308]]<br>
+
[[Episode 435]]<br>
[[Episode 309]]<br>
+
[[Episode 436]]
[[Episode 310]]
+
|[[Atsushi Inaba]]
|[[Rose Hewitt]]
+
|[[Misato Sugimori]]
|[[Heath Flockheart]]
+
|Detective Boys
|Schlafender Kogoro
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_103|'''103''']]
+
|align="center" | [[Fall_148|'''148''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 35]]
+
|[[Band 50]]/[[Band 51|51]]
|[[Datei:Episode 296.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 490.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 355]]<br>
+
[[Kapitel 518]]<br>
[[Kapitel 356]]<br>
+
[[Kapitel 519]]<br>
[[Kapitel 357]]
+
[[Kapitel 520]]<br>
 +
[[Kapitel 521]]<br>
 +
[[Kapitel 522]]
 
|
 
|
[[Episode 296]]<br>
+
[[Episode 490]]
[[Episode 297]]
+
|[[Kosuke Mimata]]
|[[Kikuji Bancho]]
+
|[[Shohei Minowa]]
|[[Rui Tabuchi]]
+
|Shinichi Kudo<br>
|schlafender Kogoro
+
Heiji Hattori
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_104|'''104''']]
+
|align="center" | [[Fall_149|'''149''']]
|[[Datei:Episode 312.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="4"|[[Band 51]]
 +
|[[Datei:Episode 438.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 358]]<br>
+
[[Kapitel 523]]<br>
[[Kapitel 359]]<br>
+
[[Kapitel 524]]
[[Kapitel 360]]
 
 
|
 
|
[[Episode 311]]<br>
+
[[Episode 438]]
[[Episode 312]]
+
|<nowiki>-</nowiki>
|[[Kiichiro Numabuchi]]
+
|Mitsuru Osabe
|[[Mitsuhiko Tsuburaya]]
+
|Conan Edogawa
|Detective Boys
+
|Dehydrierung
|Geiselnahme
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_105|'''105''']]
+
|align="center" | [[Fall_150|'''150''']]
|align="center" |[[Band 35]]/[[Band 36|36]]
+
|[[Datei:Episode 443.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 313.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 361]]<br>
+
[[Kapitel 525]]<br>
[[Kapitel 362]]<br>
+
[[Kapitel 526]]<br>
[[Kapitel 363]]<br>
+
[[Kapitel 527]]
[[Kapitel 364]]<br>
 
[[Kapitel 365]]
 
 
|
 
|
[[Episode 313]]<br>
+
[[Episode 443]]
[[Episode 314]]<br>
+
|[[Shoko Hisazu]]
[[Episode 315]]
+
|[[Tsuguo Ushigome]]
|[[Mikihiko Daito]]
+
|Detective Boys
|[[Yoshie Taira]] ([[Miyako Kaneshiro]])<br>
 
[[Takashi Shimoji]]
 
|Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_106|'''106''']]
+
|align="center" | [[Fall_151|'''151''']]
|align="center" |[[Band 36]]
+
|[[Datei:Episode 445.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 325.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 366]]<br>
+
[[Kapitel 528]]<br>
[[Kapitel 367]]<br>
+
[[Kapitel 529]]
[[Kapitel 368]]
 
 
|
 
|
[[Episode 325]]<br>
+
[[Episode 445]]
[[Episode 326]]
+
|[[Kirishitas Tochter]]
|Posträuber (Fall 106)
+
|<nowiki>-</nowiki>
 
|
 
|
(1) Inspektor Takagi<br>
+
Kogoro Mori<br>
(2) Postamt
+
<small>Goro</small><br>
|Detective Boys
+
<small>Conan Edogawa</small>
|
+
|Entschlüssung einer Geheimnachricht
(1) Mordversuch<br>
 
(2) versuchter Raub
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_107|'''107''']]
+
|align="center" | [[Fall_152|'''152''']]
|align="center" |[[Band 36]]/[[Band 37|37]]
+
|[[Datei:Episode 446.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 330.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 369]]<br>
+
[[Kapitel 530]]<br>
[[Kapitel 370]]<br>
+
[[Kapitel 531]]<br>
[[Kapitel 371]]<br>
+
[[Kapitel 532]]
[[Kapitel 372]]<br>
 
[[Kapitel 373]]
 
 
|
 
|
[[Episode 328]]<br>
+
[[Episode 446]]<br>
[[Episode 329]]<br>
+
[[Episode 447]]
[[Episode 330]]<br>
+
|[[Yoji Kuramoto]]
[[Episode 331]]
+
|[[Rinko Honami]]
|Bombenleger (Fall 107)
 
 
|
 
|
(1) [[Jinpei Matsuda]]<br>
+
[[Misao Yamamura|Inspektor Yamamura]]<br>
(2) [[Ninzaburo Shiratori|Inspektor Shiratori]]<br>
+
<small>Conan Edogawa</small>
(3) Conan Edogawa<br>
+
|Mord
(4) Inspektor Takagi<br>
 
(5) Schüler der [[Teitan-Oberschule]]
 
|Detective Boys
 
|
 
(1) Mord<br>
 
(2), (3), (4), (5) Mordversuch
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_108|'''108''']]
+
|align="center" | [[Fall_153|'''153''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 37]]
+
|rowspan="4"|[[Band 52]]
|[[Datei:Episode 323.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 453.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 374]]<br>
+
[[Kapitel 533]]<br>
[[Kapitel 375]]<br>
+
[[Kapitel 534]]
[[Kapitel 376]]
 
 
|
 
|
[[Episode 323]]<br>
+
[[Episode 453]]
[[Episode 324]]
+
|[[Bungo Tatei]]
|[[Akira Nagumo]]
+
|Bungo Tatei
|[[Yoshiki Kazami]]
+
|Detective Boys
|
+
|Suizidversuch
Kogoro Mori<br>
 
Conan Edogawa
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_109|'''109''']]
+
|align="center" | [[Fall_154|'''154''']]
|[[Datei:Episode 332.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode449.png|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 377]]<br>
+
[[Kapitel 535]]<br>
[[Kapitel 378]]<br>
+
[[Kapitel 536]]<br>
[[Kapitel 379]]
+
[[Kapitel 537]]
 
|
 
|
[[Episode 332]]<br>
+
[[Episode 449]]
[[Episode 333]]
+
|[[Masateru Taira]]
|[[Ryusuke Soma]]
+
|Masateru Tairas Komplize
|[[Suguru Itakura]]
+
|Inspektor Sato
|schlafender Kogoro
+
|Mord<br>
 +
Einbruch
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_155|'''155''']]
 +
|[[Datei:Episode 455.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 538]]<br>
 +
[[Kapitel 539]]<br>
 +
[[Kapitel 540]]
 +
|
 +
[[Episode 454]]<br>
 +
[[Episode 455]]
 +
|[[Toshihisa Manda]]
 +
|[[Kohei Haramoto]]
 +
|Detective Boys
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_110|'''110''']]
+
|align="center" | [[Fall_156|'''156''']]
|align="center" |[[Band 37]]/[[Band 38|38]]
+
|[[Datei:Episode 457.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 310 ja.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 380]]<br>
+
[[Kapitel 541]]<br>
[[Kapitel 381]]<br>
+
[[Kapitel 542]]<br>
[[Kapitel 382]]<br>
+
[[Kapitel 543]]
[[Kapitel 383]]
 
 
|
 
|
[[Episode 309 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 457]]<br>
[[Episode 310 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 458]]
[[Episode 311 (Japan)]]
+
|[[Tatsuzo Watanuki]]
|Juwelenräuberbande
+
|Herrn [[Hozumi]]
|
 
(1) Juweliergeschäft<br>
 
(2) Conan Edogawa<br>
 
(3) Professor Agasa
 
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
|
+
|Mord
(1) Überfall<br>
 
(2), (3) versuchte Geiselnahme
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_111|'''111''']]
+
|align="center" | [[Fall_157|'''157''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 38]]
+
|rowspan="3"|[[Band 53]]
|[[Datei:Episode 312 ja.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 470.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 384]]<br>
+
[[Kapitel 544]]<br>
[[Kapitel 385]]<br>
+
[[Kapitel 545]]<br>
[[Kapitel 386]]
+
[[Kapitel 546]]<br>
 +
[[Kapitel 547]]
 
|
 
|
[[Episode 312 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 469]]<br>
[[Episode 313 (Japan)]]
+
[[Episode 470]]
|[[Yayoi Kanno]]
+
|[[Takeyori Oikawa]]
|Yayoi Kanno
+
|[[Haruhito Kanbara]]
|Detective Boys
 
|vorgetäuschter Diebstahl
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_112|'''112''']]
 
|[[Datei:Episode 317 ja.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 387]]<br>
+
Conan Edogawa<br>
[[Kapitel 388]]<br>
+
Kaito Kid
[[Kapitel 389]]
 
|
 
[[Episode 316 (Japan)]]<br>
 
[[Episode 317 (Japan)]]
 
|[[Iwao Ushigome]]
 
|[[Hyota Nagase]]
 
|schlafender Kogoro
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_113|'''113''']]
+
|align="center" | [[Fall_158|'''158''']]
|[[Datei:Episode 324 ja.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 460.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 390]]<br>
+
[[Kapitel 548]]<br>
[[Kapitel 391]]<br>
+
[[Kapitel 549]]
[[Kapitel 392]]
 
 
|
 
|
[[Episode 323 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 460]]
[[Episode 324 (Japan)]]
+
|[[Sumiko Kobayashi]]
|[[Misari Ito]]
+
|Sumiko Kobayashi
 +
|Teitan Grundschüler der 1B
 +
|vorgetäuschte Entführung
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_159|'''159''']]
 +
|[[Datei:Episode 462.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 550]]<br>
 +
[[Kapitel 551]]<br>
 +
[[Kapitel 552]]
 
|
 
|
Heiji Hattori<br>
+
[[Episode 462]]<br>
Kazuha Toyama<br>
+
[[Episode 463]]<br>
Herr [[Kusukawa]]
+
|Herr [[Kiritani]]
 +
|[[Roku Itagaki]]
 
|
 
|
Heiji Hattori<br>
+
Kogoro Mori<br>
Conan Edogawa
+
<small>Conan Edogawa</small>
|Entführung
+
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_114|'''114''']]
+
|align="center" | [[Fall_160|'''160''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 39]]
+
|[[Band 53]]/[[Band 54|54]]
|[[Datei:Episode 325 ja.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 465.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 393]]<br>
+
[[Kapitel 553]]<br>
[[Kapitel 394]]<br>
+
[[Kapitel 554]]<br>
[[Kapitel 395]]<br>
+
[[Kapitel 555]]
[[Kapitel 396]]<br>
 
[[Kapitel 397]]
 
 
|
 
|
[[Episode 325 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 464]]<br>
[[Episode 326 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 465]]
[[Episode 327 (Japan)]]
+
|[[Tatsuhito Funemoto]]
|[[Akira Morozumi]]
+
|[[Kaneyo Funemoto]]
|[[Ryoko Morozumi]]
+
|schlafender Kogoro
|Heiji Hattori<br>
+
|Mord
Conan Edogawa
 
|
 
Mord<br>
 
mehrfache Brandstiftung<br>
 
versuchte Brandstiftung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_115|'''115''']]
+
|align="center" | [[Fall_161|'''161''']]
|[[Datei:Episode 329 ja.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2"|[[Band 54]]
 +
|[[Datei:Episode 466.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 398]]<br>
+
[[Kapitel 556]]<br>
[[Kapitel 399]]<br>
+
[[Kapitel 557]]<br>
[[Kapitel 400]]
+
[[Kapitel 558]]
 
|
 
|
[[Episode 329 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 466]]<br>
[[Episode 330 (Japan)]]
+
[[Episode 467]]
|[[Haruka Tendo]]
+
|[[Kazuya Itabashi]]
|[[Yasumi Shirafuji]]
+
|[[Sakuko Kokura]]
|Professor Agasa<br>
+
|Detective Boys
<small>Conan Edogawa</small>
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_116|'''116''']]
+
|align="center" | [[Fall_162|'''162''']]
|[[Datei:Episode 354.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 479.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 401]]<br>
+
[[Kapitel 559]]<br>
[[Kapitel 402]]<br>
+
[[Kapitel 560]]<br>
[[Kapitel 403]]
+
[[Kapitel 561]]
 
|
 
|
[[Episode 354]]<br>
+
[[Episode 479]]<br>
[[Episode 355]]
+
|Denkyus Mutter
|[[Toshiko Betsusho]]
+
|Denkyus Mutter
|[[Yasuhiro Kamohita]]
+
|Heiji Hattori<br>
|schlafender Kogoro
+
Conan Edogawa
|Mord
+
|Suizid
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_117|'''117''']]
+
|align="center" | [[Fall_163|'''163''']]
|rowspan="3" style="text-align:center" |[[Band 40]]
+
|[[Band 54]]/[[Band 55|55]]
|[[Datei:Episode 358.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 479.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 404]]<br>
+
[[Kapitel 562]]<br>
[[Kapitel 405]]<br>
+
[[Kapitel 563]]<br>
[[Kapitel 406]]
+
[[Kapitel 564]]<br>
 +
[[Kapitel 565]]<br>
 +
[[Kapitel 566]]
 
|
 
|
[[Episode 358]]<br>
+
[[Episode 479]]
[[Episode 359]]
+
|[[Natsuki Koshimizu]]
|[[Asakichi Yakura]]
+
|[[Junya Tokitsu]]
|<nowiki>-</nowiki>
 
 
|
 
|
Detective Boys<br>
+
[[Heiji Hattori]]<br>
Inspektor Sato<br>
+
[[Conan Edogawa]]
Inspektor Takagi
+
|Mord
|versuchter Drogenhandel
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_118|'''118''']]
+
|align="center" | [[Fall_164|'''164''']]
|[[Datei:Episode 331 ja.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="3"|[[Band 55]]
 +
|[[Datei:Episode 476.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 407]]<br>
+
[[Kapitel 567]]<br>
[[Kapitel 408]]<br>
+
[[Kapitel 568]]<br>
[[Kapitel 409]]
+
[[Kapitel 569]]
 
|
 
|
[[Episode 331 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 476]]<br>
[[Episode 332 (Japan)]]
+
[[Episode 477]]
|[[Hiroto Akashi]]
+
|[[Kanji Kojima]]
|[[Hiroto Akashis Vater]]
+
|[[Rutger Heinen]]
 
|
 
|
Kogori Mori<br>
+
Hiroshi Agasa<br>
Sonoko Suzuki<br>
 
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
<small>Conan Edogawa</small>
|Mord
+
|Schwere Körperverletzung
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_119|'''119''']]
+
|align="center" | [[Fall_165|'''165''']]
|[[Datei:Episode 422.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 473.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 410]]<br>
+
[[Kapitel 570]]<br>
[[Kapitel 411]]<br>
+
[[Kapitel 571]]<br>
[[Kapitel 412]]
+
[[Kapitel 572]]<br>
 +
[[Kapitel 573]]
 
|
 
|
[[Episode 421]]<br>
+
[[Episode 472]]<br>
[[Episode 422]]
+
[[Episode 473]]
|<nowiki>-</nowiki>
+
|[[Kaito Kid]]
|<nowiki>-</nowiki>
+
|     -
|<nowiki>-</nowiki>
+
|Conan Edogawa
|<nowiki>-</nowiki>
+
|Entschlüsselung eines Rätsels
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_120|'''120''']]
+
|align="center" | [[Fall_166|'''166''']]
|align="center" |[[Band 40]]/[[Band 41|41]]
+
|[[Datei:Episode 474.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 333 ja.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 413]]<br>
+
[[Kapitel 574]]<br>
[[Kapitel 414]]<br>
+
[[Kapitel 575]]
[[Kapitel 415]]<br>
 
[[Kapitel 416]]
 
 
|
 
|
[[Episode 333 (Japan)]]<br>
+
[[Episode 474]]
[[Episode 334 (Japan)]]
+
|[[Eri Kisaki]]
|[[Sohachi Ueki]]
+
|[[Kogoro Mori]]
|[[Mikio Fujieda]]
+
|Conan Edogawa
|
+
| Verdacht der Unehelichkeit
Yukiko Kudo<br>
 
Eri Kisaki<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_121|'''121''']]
+
|align="center" | [[Fall_167|'''167''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 41]]
+
|rowspan="4"|[[Band 56]]
|[[Datei:Episode 335.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 487.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 417]]<br>
+
[[Kapitel 576]]<br>
[[Kapitel 418]]<br>
+
[[Kapitel 577]]<br>
[[Kapitel 419]]
+
[[Kapitel 578]]
 
|
 
|
[[Episode 335]]<br>
+
[[Episode 487]]
[[Episode 336]]
+
|[[Kakuji Dejima]]
|[[Yoshihiko Negami]]
+
|[[Masataka Moroguchis]]
|[[Norihiro Furumura]]
 
 
|
 
|
Professor Agasa<br>
+
Conan Edogawa
<small>Conan Edogawa</small>
+
[[Miwako Sato]]
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_122|'''122''']]
+
|align="center" | [[Fall_168|'''168''']]
|[[Datei:Episode 338.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 482.jpg|center|120px]]
 +
|
 +
[[Kapitel 579]]<br>
 +
[[Kapitel 580]]<br>
 +
[[Kapitel 581]]
 
|
 
|
[[Kapitel 420]]<br>
+
[[Episode 481]]<br>
[[Kapitel 421]]<br>
+
[[Episode 482]]
[[Kapitel 422]]
+
|[[Raito Adachi]]
 +
|[[Akane Oba]]
 
|
 
|
[[Episode 338]]<br>
+
Hiroshi Agasa<br>
[[Episode 339]]
+
<small>Conan Edogawa</small>
|[[Kaoru Taiyama]]
 
|[[Yukiya Banba]]
 
|schlafende Sonoko
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_123|'''123''']]
+
|align="center" | [[Fall_169|'''169''']]
|align="center" |[[Band 41]]/[[Band 42|42]]
+
|[[Datei:Episode 485.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 340.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 423]]<br>
+
[[Kapitel 582]]<br>
[[Kapitel 424]]<br>
+
[[Kapitel 583]]<br>
[[Kapitel 425]]
+
[[Kapitel 584]]
 
|
 
|
[[Episode 340]]<br>
+
[[Episode 484]]<br>
[[Episode 341]]
+
[[Episode 485]]
|[[Tetsuo Imai]]
+
|[[Tago]]
|[[Sohei Dejima]]
+
|[[Sohei Nishigun]]
|
+
|Conan Edogawa
Professor Agasa<br>
+
|Einbruch
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_124|'''124''']]
+
|align="center" | [[Fall_170|'''170''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 42]]
+
|[[Datei:Episode 491.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 343.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 426]]<br>
+
[[Kapitel 585]]<br>
[[Kapitel 427]]<br>
+
[[Kapitel 586]]
[[Kapitel 428]]
 
 
|
 
|
[[Episode 343]]<br>
+
[[Episode 491]]
[[Episode 344]]
+
|Betrüger, Name unbekannt
|Dieb (Fall 124)
+
|Mutter eines Freundes von Kogoro Mori
|Supermarkt
+
|Conan Edogawa
 +
|Betrug
 +
|-
 +
|align="center" | [[Fall_171|'''171''']]
 +
|rowspan="3"|[[Band 57]]
 +
|[[Datei:Episode 492.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
Ran Mori<br>
+
[[Kapitel 587]]<br>
<small>Shinichi Kudo</small>
+
[[Kapitel 588]]<br>
|Diebstahl
+
[[Kapitel 589]]<br>
|-
+
[[Kapitel 590]]
|align="center" | [[Fall_125|'''125''']]
 
|[[Datei:Episode 345.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 429]]<br>
+
[[Episode 492]]<br>
[[Kapitel 430]]<br>
+
[[Episode 493]]<br>
[[Kapitel 431]]<br>
+
[[Episode 494]]
[[Kapitel 432]]<br>
+
|[[Kikuyo Tbata]]
[[Kapitel 433]]<br>
+
|[[Kakuzo Okudaira]]
[[Kapitel 434]]
+
|<!-- gelöst von -->
|
 
[[Episode 345]]
 
|[[Wolfsmensch]]
 
|[[Senzo Fukuura]]
 
|Heiji Hattori
 
 
|Mord
 
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_126|'''126''']]
+
|align="center" | [[Fall_172|'''172''']]
|align="center" |[[Band 42]]/[[Band 43|43]]
+
|[[Datei:Episode 488.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 346.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 435]]<br>
+
[[Kapitel 591]]<br>
[[Kapitel 436]]<br>
+
[[Kapitel 592]]<br>
[[Kapitel 437]]
+
[[Kapitel 593]]
 
|
 
|
[[Episode 346]]<br>
+
[[Episode 488]]
[[Episode 347]]
+
|[[Satan Onizuka]]
|[[Naokazu Fukuchi]]
+
|[[Tenji Urushibara]]
|Opfer (Fall 126)
+
|<!-- gelöst von -->
|Conan Edogawa
+
|Mord
|Körperverletzung
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_127|'''127''']]
+
|align="center" | [[Fall_173|'''173''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 43]]
+
|[[Datei:Kapitel594.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 350.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 438]]<br>
+
[[Kapitel 594]]
[[Kapitel 439]]<br>
 
[[Kapitel 440]]
 
 
|
 
|
[[Episode 346]]<br>
 
[[Episode 347]]
 
|[[Shuhei Beisho]]
 
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|<nowiki>-</nowiki>
|schlafender Kogoro
+
|<nowiki>-</nowiki>
|Bestechlichkeit
+
|<nowiki>-</nowiki>
 +
|<nowiki>-</nowiki>
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_128|'''128''']]
+
|align="center" | [[Fall_174|'''174''']]
|[[Datei:Episode 381.jpg|center|120px]]
+
|[[Band 57]]/[[Band 58|58]]
 +
|[[Datei:Episode 495.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 441]]<br>
+
[[Kapitel 695]]<br>
[[Kapitel 442]]<br>
+
[[Kapitel 696]]<br>
[[Kapitel 443]]<br>
+
[[Kapitel 697]]<br>
[[Kapitel 444]]
+
[[Kapitel 598]]
 
|
 
|
[[Episode 381]]<br>
+
[[Episode 495]]<br>
[[Episode 382]]
+
[[Episode 496]]<br>
|[[Atsushi Hasami]]
+
[[Episode 497]]
|[[Kenji Tsujiya]]
+
|<!-- Täter -->
|
+
|<!-- Opfer -->
Heiji Hattori<br>
+
|<!-- gelöst von -->
Conan Edogawa
+
|<!-- Fall-Art -->
|Mord
 
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_129|'''129''']]
+
|align="center" | [[Fall_175|'''175''']]
|align="center" |[[Band 43]]/[[Band 44|44]]
+
|rowspan="1"|[[Band 58]]
|[[Datei:Episode 383.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 500.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 445]]<br>
+
[[Kapitel 599]]<br>
[[Kapitel 446]]<br>
+
[[Kapitel 600]]<br>
[[Kapitel 447]]<br>
+
[[Kapitel 601]]<br>
[[Kapitel 448]]<br>
+
[[Kapitel 602]]<br>
[[Kapitel 449]]
+
[[Kapitel 603]]<br>
 +
[[Kapitel 604]]
 
|
 
|
[[Episode 383]]
+
[[Episode 498]]<br>
|[[Yukio Torimitsu]]
+
[[Episode 499]]<br>
|Zuschauer im [[Koshien-Stadion]]
+
[[Episode 500]]
|
+
|<!-- Täter -->
Heiji Hattori<br>
+
|<!-- Opfer -->
Conan Edogawa
+
|<!-- gelöst von -->
|Mordversuch
+
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_130|'''130''']]
+
|align="center" | [[Fall_176|'''176''']]
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 44]]
+
|[[Band 58]]/[[Band 59|59]]
|[[Datei:Episode 390.jpg|center|120px]]
+
|[[Datei:Episode 504.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 450]]<br>
+
[[Kapitel 605]]<br>
[[Kapitel 451]]<br>
+
[[Kapitel 606]]<br>
[[Kapitel 452]]
+
[[Kapitel 607]]<br>
 +
[[Kapitel 608]]<br>
 +
[[Kapitel 609]]
 
|
 
|
[[Episode 390]]<br>
+
[[Episode 501]]<br>
[[Episode 391]]
+
[[Episode 502]]<br>
|[[Akira Kato]]
+
[[Episode 503]]<br>
|[[Hirotoshi Nakamoto]]
+
[[Episode 504]]
|Conan Edogawa
+
|<!-- Täter -->
|Mord
+
|<!-- Opfer -->
 +
|<!-- gelöst von -->
 +
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_131|'''131''']]
+
|align="center" | [[Fall_177|'''177''']]
|[[Datei:Episode 356.jpg|center|120px]]
+
|rowspan="2"|[[Band 59]]
 +
|[[Datei:Episode 505.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 453]]<br>
+
[[Kapitel 610]]<br>
[[Kapitel 454]]<br>
+
[[Kapitel 611]]<br>
[[Kapitel 455]]<br>
+
[[Kapitel 612]]
[[Kapitel 456]]
 
 
|
 
|
[[Episode 356]]
+
[[Episode 505]]<br>
|Kaito Kid
+
[[Episode 506]]
|[[Jirokichi Suzuki]]
+
|[[Minayo Hasaka]]
|Conan Edogawa
+
|[[Shiro Nagasaku]]
|Diebstahl
+
|[[Eri Kisaki]]
 +
Conan Edogawa
 +
|Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_132|'''132''']]
+
|align="center" | [[Fall_178|'''178''']]
|align="center" |[[Band 44]]/[[Band 45|45]]
+
|[[Datei:Episode 516.jpg|center|120px]]
|[[Datei:Episode 361.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 457]]<br>
+
[[Kapitel 613]]<br>
[[Kapitel 458]]<br>
+
[[Kapitel 614]]<br>
[[Kapitel 459]]
+
[[Kapitel 615]]<br>
 +
[[Kapitel 616]]<br>
 +
[[Kapitel 617]]<br>
 +
[[Kapitel 618]]
 
|
 
|
[[Episode 361]]<br>
+
[[Episode 516]]<br>
[[Episode 362]]
+
[[Episode 517]]
|[[Kunishige Seko]]
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|schlafende Sonoko
 
|Spuk
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_133|'''133''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 45]]
 
|[[Datei:Episode 366.jpg|center|120px]]
 
 
|
 
|
[[Kapitel 460]]<br>
+
(1)[[Tatsue Torada]]<br>
[[Kapitel 461]]<br>
+
(2)Tatsue Torada<br>
[[Kapitel 462]]
+
(3)Tatsue Torada<br>
 +
(4)Tatsue Torada
 
|
 
|
[[Episode 366]]<br>
+
(1)[[Yoshiro Torada]]<br>
[[Episode 367]]
+
(2)[[Koji Tatsuo]]<br>
|[[Mineto Kanetani]]
+
(3)[[Ayaka Tatsuo]]<br>
|[[Futoshi Ejiri]]
+
(4)[[Shigetsugu Takeda]]
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
|Mord
+
|
 +
(1) Unterlassene Hilfeleistung<br>
 +
(2) Mord<br>
 +
(3) Mord<br>
 +
(4) Mord
 
|-
 
|-
|align="center" | [[Fall_134|'''134''']]
+
|align="center" | [[Fall_179|'''179''']]
|[[Datei:Episode 371.jpg|center|120px]]
+
|[[Band 59]]/[[Band 60|60]]
 +
|[[Datei:Episode 507.jpg|center|120px]]
 
|
 
|
[[Kapitel 463]]<br>
+
[[Kapitel 619]]<br>
[[Kapitel 464]]<br>
+
[[Kapitel 620]]<br>
[[Kapitel 465]]
+
[[Kapitel 621]]
 
|
 
|
[[Episode 371]]<br>
+
[[Episode 507]]<br>
[[Episode 372]]
+
[[Episode 508]]
|[[Masaharu Motoyama]]
+
|[[Kyota Honma]]
|[[Toshizo Nose]]
+
|[[Tatsumi Moniwa]]
|Kogoro Mori<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_135|'''135''']]
 
|align="center" |[[Band 45]]/[[Band 46|46]]
 
|[[Datei:Episode 374.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 466]]<br>
 
[[Kapitel 467]]<br>
 
[[Kapitel 468]]<br>
 
[[Kapitel 469]]
 
|
 
[[Episode 374]]<br>
 
[[Episode 375]]
 
|[[Heihachi Mikami]]
 
|
 
[[Asao Kono]]<br>
 
[[Hajime Futagawa]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_136|'''136''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 46]]
 
|[[Datei:Episode 386.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 470]]<br>
 
[[Kapitel 471]]<br>
 
[[Kapitel 472]]<br>
 
[[Kapitel 473]]<br>
 
[[Kapitel 474]]
 
|
 
[[Episode 385]]<br>
 
[[Episode 386]]<br>
 
[[Episode 387]]
 
|[[Kyosuke Haga]]
 
|
 
(1) [[Emi Shitara]]<br>
 
(2) [[Furuto Shitara]]<br>
 
(3) [[Genzaburo Shitara]]<br>
 
(4) [[Ayane Shitara]]<br>
 
(5) Kyosuke Haga
 
|schlafender Kogoro
 
|
 
(1), (2), (3), (4) Mord<br>
 
(5) Suizidversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_137|'''137''']]
 
|[[Datei:Episode 394.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 475]]<br>
 
[[Kapitel 476]]<br>
 
[[Kapitel 477]]<br>
 
[[Kapitel 478]]
 
|
 
[[Episode 394]]<br>
 
[[Episode 395]]<br>
 
[[Episode 396]]
 
|Täter (Fall 137)
 
|[[Teruhisa Tamai]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_138|'''138''']]
 
|align="center" |[[Band 46]]/[[Band 47|47]]
 
|[[Datei:Episode 400.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 479]]<br>
 
[[Kapitel 480]]<br>
 
[[Kapitel 481]]<br>
 
[[Kapitel 482]]<br>
 
[[Kapitel 483]]
 
|
 
[[Episode 398]]<br>
 
[[Episode 399]]<br>
 
[[Episode 400]]
 
|[[Shigehide Kariya]]
 
|
 
[[Motoka Aida]]<br>
 
[[Tomoko Kariya]]
 
|Kogoro Mori<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_139|'''139''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 47]]
 
|[[Datei:Episode 401.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 484]]<br>
 
[[Kapitel 485]]<br>
 
[[Kapitel 486]]
 
|
 
[[Episode 401]]<br>
 
[[Episode 402]]
 
|[[Sakanobu Nekota]]
 
|Herr [[Atomura]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_140|'''140''']]
 
|[[Datei:Episode 406.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 487]]<br>
 
[[Kapitel 488]]<br>
 
[[Kapitel 489]]<br>
 
[[Kapitel 490]]
 
|
 
[[Episode 406]]<br>
 
[[Episode 407]]<br>
 
[[Episode 408]]
 
|[[Dogo Hoshikawa]]
 
|[[Tenko Himemiya]]
 
|
 
Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_141|'''141''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 48]]
 
|[[Datei:Episode 412.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 491]]<br>
 
[[Kapitel 492]]<br>
 
[[Kapitel 493]]
 
|
 
[[Episode 411]]<br>
 
[[Episode 412]]
 
|Herr [[Kano]]
 
|Herr [[Miyami]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_142|'''142''']]
 
|[[Datei:Episode 416.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 494]]<br>
 
[[Kapitel 495]]<br>
 
[[Kapitel 496]]<br>
 
[[Kapitel 497]]<br>
 
[[Kapitel 498]]
 
|
 
[[Episode 415]]<br>
 
[[Episode 416]]<br>
 
[[Episode 417]]
 
|[[Masashi Watabiki]]
 
|
 
[[Toshimichi Sekiguchi]]<br>
 
[[Atsuhiro Kunimoto]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_143|'''143''']]
 
|align="center" |[[Band 48]]/[[Band 49|49]]
 
|[[Datei:Episode 425.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 499]]<br>
 
[[Kapitel 501]]<br>
 
[[Kapitel 502]]<br>
 
[[Kapitel 503]]<br>
 
[[Kapitel 504]]
 
|
 
[[Episode 425]]
 
|
 
(1) Kind (Fall 143) <br>
 
(2), (3), (4) [[Chianti]]<br>
 
(2), (3), (4) [[Korn]]
 
|
 
(1) [[Kir|Rena Mizunashi]]<br>
 
(2) [[Yasuteru Domon]]<br>
 
(3) Conan Edogawa<br>
 
(4) Kogoro Mori<br>
 
|
 
Conan Edogawa<br>
 
[[Jodie Starling]]
 
|
 
(1) Kingelstreiche<br>
 
(2), (3), (4) Mordversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_144|'''144''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 49]]
 
|[[Datei:Episode 428.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 505]]<br>
 
[[Kapitel 506]]<br>
 
[[Kapitel 507]]
 
|
 
[[Episode 427]]<br>
 
[[Episode 428]]
 
|
 
(1) [[Shoko Amemiya]]<br>
 
(2) Autofahrer (Fall 144)
 
|
 
(1) Shoko Amemiya<br>
 
(2) Autofahrer (Fall 144)
 
|Detective Boys
 
|
 
(1) vermeintliche Entführung<br>
 
(2) Verkehrsunfall
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_145|'''145''']]
 
|[[Datei:Episode 429.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 508]]<br>
 
[[Kapitel 509]]<br>
 
[[Kapitel 510]]
 
|
 
[[Episode 429]]<br>
 
[[Episode 430]]
 
|[[Atsushi Misumi]]
 
|[[Ami]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_146|'''146''']]
 
|rowspan="2" style="text-align:center" |[[Band 50]]
 
|[[Datei:Episode 431.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 511]]<br>
 
[[Kapitel 512]]<br>
 
[[Kapitel 513]]<br>
 
[[Kapitel 514]]
 
|
 
[[Episode 431]]<br>
 
[[Episode 432]]
 
|[[Takuji Rokuda]]
 
|
 
(1) [[Kota]]<br>
 
(2) [[Takuji Rokuda]]
 
|Inspektor Takagi
 
 
 
|
 
(1) Entführung<br>
 
(2) Suizidversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_147|'''147''']]
 
|[[Datei:Episode 435.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 515]]<br>
 
[[Kapitel 516]]<br>
 
[[Kapitel 517]]
 
|
 
[[Episode 435]]<br>
 
[[Episode 436]]
 
|[[Atsushi Inaba]]
 
|[[Misato Sugimori]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_148|'''148''']]
 
|[[Band 50]]/[[Band 51|51]]
 
|[[Datei:Episode 490.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 518]]<br>
 
[[Kapitel 519]]<br>
 
[[Kapitel 520]]<br>
 
[[Kapitel 521]]<br>
 
[[Kapitel 522]]
 
|
 
[[Episode 490]]
 
|[[Kosuke Mimata]]
 
|[[Shohei Minowa]]
 
|Shinichi Kudo<br>
 
Heiji Hattori
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_149|'''149''']]
 
|rowspan="4"|[[Band 51]]
 
|[[Datei:Episode 438.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 523]]<br>
 
[[Kapitel 524]]
 
|
 
[[Episode 438]]
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|Mitsuru Osabe
 
|Conan Edogawa
 
|Dehydrierung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_150|'''150''']]
 
|[[Datei:Episode 443.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 525]]<br>
 
[[Kapitel 526]]<br>
 
[[Kapitel 527]]
 
|
 
[[Episode 443]]
 
|[[Shoko Hisazu]]
 
|[[Tsuguo Ushigome]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_151|'''151''']]
 
|[[Datei:Episode 445.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 528]]<br>
 
[[Kapitel 529]]
 
|
 
[[Episode 445]]
 
|[[Kirishitas Tochter]]
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|
 
Kogoro Mori<br>
 
<small>Goro</small><br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Entschlüssung einer Geheimnachricht
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_152|'''152''']]
 
|[[Datei:Episode 446.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 530]]<br>
 
[[Kapitel 531]]<br>
 
[[Kapitel 532]]
 
|
 
[[Episode 446]]<br>
 
[[Episode 447]]
 
|[[Yoji Kuramoto]]
 
|[[Rinko Honami]]
 
|
 
[[Misao Yamamura|Inspektor Yamamura]]<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_153|'''153''']]
 
|rowspan="4"|[[Band 52]]
 
|[[Datei:Episode 453.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 533]]<br>
 
[[Kapitel 534]]
 
|
 
[[Episode 453]]
 
|[[Bungo Tatei]]
 
|Bungo Tatei
 
|Detective Boys
 
|Suizidversuch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_154|'''154''']]
 
|[[Datei:Episode449.png|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 535]]<br>
 
[[Kapitel 536]]<br>
 
[[Kapitel 537]]
 
|
 
[[Episode 449]]
 
|[[Masateru Taira]]
 
|Masateru Tairas Komplize
 
|Inspektor Sato
 
|Mord<br>
 
Einbruch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_155|'''155''']]
 
|[[Datei:Episode 455.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 538]]<br>
 
[[Kapitel 539]]<br>
 
[[Kapitel 540]]
 
|
 
[[Episode 454]]<br>
 
[[Episode 455]]
 
|[[Toshihisa Manda]]
 
|[[Kohei Haramoto]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_156|'''156''']]
 
|[[Datei:Episode 457.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 541]]<br>
 
[[Kapitel 542]]<br>
 
[[Kapitel 543]]
 
|
 
[[Episode 457]]<br>
 
[[Episode 458]]
 
|[[Tatsuzo Watanuki]]
 
|Herrn [[Hozumi]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_157|'''157''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 53]]
 
|[[Datei:Episode 470.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 544]]<br>
 
[[Kapitel 545]]<br>
 
[[Kapitel 546]]<br>
 
[[Kapitel 547]]
 
|
 
[[Episode 469]]<br>
 
[[Episode 470]]
 
|[[Takeyori Oikawa]]
 
|[[Haruhito Kanbara]]
 
|
 
Conan Edogawa<br>
 
Kaito Kid
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_158|'''158''']]
 
|[[Datei:Episode 460.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 548]]<br>
 
[[Kapitel 549]]
 
|
 
[[Episode 460]]
 
|[[Sumiko Kobayashi]]
 
|Sumiko Kobayashi
 
|Teitan Grundschüler der 1B
 
|vorgetäuschte Entführung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_159|'''159''']]
 
|[[Datei:Episode 462.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 550]]<br>
 
[[Kapitel 551]]<br>
 
[[Kapitel 552]]
 
|
 
[[Episode 462]]<br>
 
[[Episode 463]]<br>
 
|Herr [[Kiritani]]
 
|[[Roku Itagaki]]
 
|
 
Kogoro Mori<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_160|'''160''']]
 
|[[Band 53]]/[[Band 54|54]]
 
|[[Datei:Episode 465.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 553]]<br>
 
[[Kapitel 554]]<br>
 
[[Kapitel 555]]
 
|
 
[[Episode 464]]<br>
 
[[Episode 465]]
 
|[[Tatsuhito Funemoto]]
 
|[[Kaneyo Funemoto]]
 
|schlafender Kogoro
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_161|'''161''']]
 
|rowspan="2"|[[Band 54]]
 
|[[Datei:Episode 466.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 556]]<br>
 
[[Kapitel 557]]<br>
 
[[Kapitel 558]]
 
|
 
[[Episode 466]]<br>
 
[[Episode 467]]
 
|[[Kazuya Itabashi]]
 
|[[Sakuko Kokura]]
 
|Detective Boys
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_162|'''162''']]
 
|[[Datei:Episode 479.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 559]]<br>
 
[[Kapitel 560]]<br>
 
[[Kapitel 561]]
 
|
 
[[Episode 479]]<br>
 
|Denkyus Mutter
 
|Denkyus Mutter
 
|Heiji Hattori<br>
 
Conan Edogawa
 
|Suizid
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_163|'''163''']]
 
|[[Band 54]]/[[Band 55|55]]
 
|[[Datei:Episode 479.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 562]]<br>
 
[[Kapitel 563]]<br>
 
[[Kapitel 564]]<br>
 
[[Kapitel 565]]<br>
 
[[Kapitel 566]]
 
|
 
[[Episode 479]]
 
|[[Natsuki Koshimizu]]
 
|[[Junya Tokitsu]]
 
|
 
[[Heiji Hattori]]<br>
 
[[Conan Edogawa]]
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_164|'''164''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 55]]
 
|[[Datei:Episode 476.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 567]]<br>
 
[[Kapitel 568]]<br>
 
[[Kapitel 569]]
 
|
 
[[Episode 476]]<br>
 
[[Episode 477]]
 
|[[Kanji Kojima]]
 
|[[Rutger Heinen]]
 
|
 
Hiroshi Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Schwere Körperverletzung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_165|'''165''']]
 
|[[Datei:Episode 473.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 570]]<br>
 
[[Kapitel 571]]<br>
 
[[Kapitel 572]]<br>
 
[[Kapitel 573]]
 
|
 
[[Episode 472]]<br>
 
[[Episode 473]]
 
|[[Kaito Kid]]
 
|    -
 
|Conan Edogawa
 
|Entschlüsselung eines Rätsels
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_166|'''166''']]
 
|[[Datei:Episode 474.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 574]]<br>
 
[[Kapitel 575]]
 
|
 
[[Episode 474]]
 
|[[Eri Kisaki]]
 
|[[Kogoro Mori]]
 
|Conan Edogawa
 
| Verdacht der Unehelichkeit
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_167|'''167''']]
 
|rowspan="4"|[[Band 56]]
 
|[[Datei:Episode 487.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 576]]<br>
 
[[Kapitel 577]]<br>
 
[[Kapitel 578]]
 
|
 
[[Episode 487]]
 
|[[Kakuji Dejima]]
 
|[[Masataka Moroguchis]]
 
|
 
Conan Edogawa
 
[[Miwako Sato]]
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_168|'''168''']]
 
|[[Datei:Episode 482.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 579]]<br>
 
[[Kapitel 580]]<br>
 
[[Kapitel 581]]
 
|
 
[[Episode 481]]<br>
 
[[Episode 482]]
 
|[[Raito Adachi]]
 
|[[Akane Oba]]
 
|
 
Hiroshi Agasa<br>
 
<small>Conan Edogawa</small>
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_169|'''169''']]
 
|[[Datei:Episode 485.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 582]]<br>
 
[[Kapitel 583]]<br>
 
[[Kapitel 584]]
 
|
 
[[Episode 484]]<br>
 
[[Episode 485]]
 
|[[Tago]]
 
|[[Sohei Nishigun]]
 
|Conan Edogawa
 
|Einbruch
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_170|'''170''']]
 
|[[Datei:Episode 491.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 585]]<br>
 
[[Kapitel 586]]
 
|
 
[[Episode 491]]
 
|Betrüger, Name unbekannt
 
|Mutter eines Freundes von Kogoro Mori
 
|Conan Edogawa
 
|Betrug
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_171|'''171''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 57]]
 
|[[Datei:Episode 492.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 587]]<br>
 
[[Kapitel 588]]<br>
 
[[Kapitel 589]]<br>
 
[[Kapitel 590]]
 
|
 
[[Episode 492]]<br>
 
[[Episode 493]]<br>
 
[[Episode 494]]
 
|[[Kikuyo Tbata]]
 
|[[Kakuzo Okudaira]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_172|'''172''']]
 
|[[Datei:Episode 488.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 591]]<br>
 
[[Kapitel 592]]<br>
 
[[Kapitel 593]]
 
|
 
[[Episode 488]]
 
|[[Satan Onizuka]]
 
|[[Tenji Urushibara]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_173|'''173''']]
 
|[[Datei:Kapitel594.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 594]]
 
|
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_174|'''174''']]
 
|[[Band 57]]/[[Band 58|58]]
 
|[[Datei:Episode 495.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 695]]<br>
 
[[Kapitel 696]]<br>
 
[[Kapitel 697]]<br>
 
[[Kapitel 598]]
 
|
 
[[Episode 495]]<br>
 
[[Episode 496]]<br>
 
[[Episode 497]]
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_175|'''175''']]
 
|rowspan="1"|[[Band 58]]
 
|[[Datei:Episode 500.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 599]]<br>
 
[[Kapitel 600]]<br>
 
[[Kapitel 601]]<br>
 
[[Kapitel 602]]<br>
 
[[Kapitel 603]]<br>
 
[[Kapitel 604]]
 
|
 
[[Episode 498]]<br>
 
[[Episode 499]]<br>
 
[[Episode 500]]
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_176|'''176''']]
 
|[[Band 58]]/[[Band 59|59]]
 
|[[Datei:Episode 504.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 605]]<br>
 
[[Kapitel 606]]<br>
 
[[Kapitel 607]]<br>
 
[[Kapitel 608]]<br>
 
[[Kapitel 609]]
 
|
 
[[Episode 501]]<br>
 
[[Episode 502]]<br>
 
[[Episode 503]]<br>
 
[[Episode 504]]
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_177|'''177''']]
 
|rowspan="2"|[[Band 59]]
 
|[[Datei:Episode 505.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 610]]<br>
 
[[Kapitel 611]]<br>
 
[[Kapitel 612]]
 
|
 
[[Episode 505]]<br>
 
[[Episode 506]]
 
|[[Minayo Hasaka]]
 
|[[Shiro Nagasaku]]
 
|[[Eri Kisaki]]
 
Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_178|'''178''']]
 
|[[Datei:Episode 516.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 613]]<br>
 
[[Kapitel 614]]<br>
 
[[Kapitel 615]]<br>
 
[[Kapitel 616]]<br>
 
[[Kapitel 617]]<br>
 
[[Kapitel 618]]
 
|
 
[[Episode 516]]<br>
 
[[Episode 517]]
 
|
 
(1)[[Tatsue Torada]]<br>
 
(2)Tatsue Torada<br>
 
(3)Tatsue Torada<br>
 
(4)Tatsue Torada
 
|
 
(1)[[Yoshiro Torada]]<br>
 
(2)[[Koji Tatsuo]]<br>
 
(3)[[Ayaka Tatsuo]]<br>
 
(4)[[Shigetsugu Takeda]]
 
|Conan Edogawa
 
|
 
(1) Unterlassene Hilfeleistung<br>
 
(2) Mord<br>
 
(3) Mord<br>
 
(4) Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_179|'''179''']]
 
|[[Band 59]]/[[Band 60|60]]
 
|[[Datei:Episode 507.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 619]]<br>
 
[[Kapitel 620]]<br>
 
[[Kapitel 621]]
 
|
 
[[Episode 507]]<br>
 
[[Episode 508]]
 
|[[Kyota Honma]]
 
|[[Tatsumi Moniwa]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_180|'''180''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 60]]
 
|[[Datei:Episode 509.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 622]]<br>
 
[[Kapitel 623]]<br>
 
[[Kapitel 624]]
 
|
 
[[Episode 509]]<br>
 
[[Episode 510]]<br>
 
[[Episode 511]]
 
|[[Ginya Makabe]]
 
|
 
[[Familie Suigura]]<br>
 
[[Subaru Okiya ]]<br>
 
[[Ryuhei Hosoi]]
 
|Conan Edogawa
 
|
 
Brandstiftung<br>
 
Steuerhinterziehung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_181|'''181''']]
 
|[[Datei:Episode 530.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 625]]<br>
 
[[Kapitel 626]]<br>
 
[[Kapitel 627]]
 
|
 
[[Episode 530]]<br>
 
[[Episode 531]]
 
|Frau, Name Unbekannt
 
|5 Personen, Namen Unbekannt
 
|Conan Edogawa
 
|Niederschlagen
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_182|'''182''']]
 
|[[Datei:Episode 513.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 628]]<br>
 
[[Kapitel 629]]<br>
 
[[Kapitel 630]]
 
|
 
[[Episode 513]]<br>
 
[[Episode 514]]
 
|[[Maiko Kuzumi]]
 
|[[Raisaku Nakame]]
 
|Conan Edogawa
 
|
 
(1)Mord<br>
 
(2)Suizid
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_183|'''183''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 61]]
 
|[[Datei:Episode 515.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 631]]<br>
 
[[Kapitel 632]]<br>
 
[[Kapitel 633]]<br>
 
[[Kapitel 634]]
 
|
 
[[Episode 515]]
 
|[[Kaito Kid]]
 
|[[Jirokichi Suzuki]]
 
|Conan Edogawa
 
|Diebstahl
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_184|'''184''']]
 
|[[Datei:Episode 524.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 635]]<br>
 
[[Kapitel 636]]<br>
 
[[Kapitel 637]]
 
|
 
[[Episode 524]]<br>
 
[[Episode 525]]
 
|[[Ena Ginbayashi]]
 
|[[Goki Sudo]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_185|'''185''']]
 
|[[Datei:Episode 510.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 638]]<br>
 
[[Kapitel 639]]<br>
 
[[Kapitel 640]]
 
|
 
[[Episode 509]]<br>
 
[[Episode 510]]<br>
 
[[Episode 511]]
 
|[[Entführer, Name Unbekannt]]
 
|[[Ikuo Daita]]
 
|
 
[[Conan Edogawa]]<br>
 
[[Subaru Okyia]]
 
|Entführung
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_186|'''186''']]
 
|[[Band 61]]/[[Band 62|62]]
 
|[[Datei:Episode 526.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 641]]<br>
 
[[Kapitel 642]]
 
|
 
[[Episode 526]]
 
|[[Toji Kawase]]
 
|[[Takafumi Torihira]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_187|'''187''']]
 
|rowspan="2"|[[Band 62]]
 
|[[Datei:Episode 528.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 643]]<br>
 
[[Kapitel 644]]<br>
 
[[Kapitel 645]]
 
|
 
[[Episode 528]]<br>
 
[[Episode 529]]
 
|[[Yuko Arisawa]]
 
|[[Shiro Arisawa]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_188|'''188''']]
 
|[[Datei:Episode 521.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 646]]<br>
 
[[Kapitel 647]]<br>
 
[[Kapitel 648]]<br>
 
[[Kapitel 649]]<br>
 
[[Kapitel 650]]<br>
 
[[Kapitel 651]]
 
|
 
[[Episode 521]]<br>
 
[[Episode 522]]
 
|[[Makoto Hinohara]]
 
|[[Misato Kawauchi]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_189|'''189''']]
 
|[[Band 62]]/[[Band 63|63]]
 
|[[Datei:Episode 523.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 652]]<br>
 
[[Kapitel 653]]<br>
 
[[Kapitel 654]]
 
|
 
[[Episode 523]]
 
|[[Riko Mizohashi]]
 
|[[Gunpei Furuki]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_190|'''190''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 63]]
 
|[[Datei:Episode 550.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 655]]<br>
 
[[Kapitel 656]]<br>
 
[[Kapitel 657]]
 
|
 
[[Episode 549]]<br>
 
[[Episode 550]]
 
|[[Osamu Aizono]]
 
|[[Ryuzo Agatsuma]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_191|'''191''']]
 
|[[Datei:Episode 552.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 658]]<br>
 
[[Kapitel 659]]<br>
 
[[Kapitel 660]]
 
|
 
[[Episode 551]]<br>
 
[[Episode 552]]
 
|[[Gankichi Kojima]]
 
|[[Gonsaku Kojima]]
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_192|'''192''']]
 
|[[Datei:Episode 546.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 661]]<br>
 
[[Kapitel 662]]<br>
 
[[Kapitel 663]]
 
|
 
[[Episode 545]]<br>
 
[[Episode 546]]
 
|
 
[[Raito Egashira]]<br>
 
[[Akira Mafune]]
 
|<!-- Opfer -->
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_193|'''193''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 64]]
 
|[[Datei:Episode 542.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 664]]<br>
 
[[Kapitel 665]]<br>
 
[[Kapitel 666]]
 
|
 
[[Episode 542]]<br>
 
[[Episode 543]]
 
|[[Shuhei Aosato]]
 
|[[Hikari Akamine]]
 
|Conan Edogawa
 
[[Subaru Okiya]]
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_194|'''194''']]
 
|[[Datei:Episode 533.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 667]]<br>
 
[[Kapitel 668]]<br>
 
[[Kapitel 669]]
 
|
 
[[Episode 532]]<br>
 
[[Episode 533]]
 
|
 
[[Riyuhei Kusumoto]]<br>
 
[[Sogo Banba]]
 
|[[Kuromi Shiyodo]]
 
|Conan Edogawa
 
|Versuchter Betrug
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_195|'''195''']]
 
|[[Datei:Episode 535.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 670]]<br>
 
[[Kapitel 671]]<br>
 
[[Kapitel 672]]<br>
 
[[Kapitel 673]]
 
|
 
[[Episode 534]]<br>
 
[[Episode 535]]
 
|Eisa Nabei
 
|Doji Hiramune
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_196|'''196''']]
 
|[[Band 64]]/[[Band 65|65]]
 
|[[Datei:Episode 538.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 674]]<br>
 
[[Kapitel 675]]<br>
 
[[Kapitel 676]]
 
|
 
[[Episode 537]]<br>
 
[[Episode 538]]
 
|    -
 
|    -
 
|    -
 
|    -
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_197|'''197''']]
 
|rowspan="2"|[[Band 65]]
 
|[[Datei:Episode 564.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 677]]<br>
 
[[Kapitel 678]]<br>
 
[[Kapitel 679]]
 
|
 
[[Episode 563]]<br>
 
[[Episode 564]]
 
|Bankräuber
 
|[[Teito Bank]]
 
|Conan Edogawa
 
|Banküberfall
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_198|'''198''']]
 
|[[Datei:Episode 557.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 680]]<br>
 
[[Kapitel 681]]
 
|[[Episode 557]]
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_199|'''199''']]
 
|[[Band 65]]/[[Band 66|66]]
 
|[[Datei:Episode 560.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 682]]<br>
 
[[Kapitel 683]]<br>
 
[[Kapitel 684]]<br>
 
[[Kapitel 685]]<br>
 
[[Kapitel 686]]
 
|
 
[[Episode 558]]<br>
 
[[Episode 559]]<br>
 
[[Episode 560]]<br>
 
[[Episode 561]]
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_200|'''200''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 66]]
 
|[[Datei:Episode 568.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 687]]<br>
 
[[Kapitel 688]]<br>
 
[[Kapitel 689]]
 
|
 
[[Episode 568]]<br>
 
[[Episode 569]]
 
|[[Nami Kasakura]]
 
|[[Yoshiro Somei]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_201|'''201''']]
 
|[[Datei:Kapitel_691.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 690]]<br>
 
[[Kapitel 691]]<br>
 
[[Kapitel 692]]
 
|<!-- Episode -->
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|<!-- Fall-Art -->
 
|-
 
|align="center" | [[Fall_202|'''202''']]
 
|[[Datei:Kapitel_693.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 693]]<br>
 
[[Kapitel 694]]<br>
 
[[Kapitel 695]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Takuya Kyuma]]
 
|[[Teruaki Kunisue]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mordversuch
 
{{Spoilerhinweis|12}}
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_203|'''203''']]
 
|[[Band 66]]/[[Band 67|67]]
 
|[[Datei:Kapitel_696.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 696]]<br>
 
[[Kapitel 697]]<br>
 
[[Kapitel 698]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Shoudo Yuika]]
 
|[[Mihiro Kuze]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_204|'''204''']]
 
|rowspan="2"|[[Band 67]]
 
|[[Datei:Kapitel_699.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 699]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Kyozo Daita]]
 
|Kyozo Daita
 
|Conan Edogawa
 
|Suizidversuch
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_205|'''205''']]
 
|[[Datei:Kapitel_700.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 700]]<br>
 
[[Kapitel 701]]<br>
 
[[Kapitel 702]]<br>
 
[[Kapitel 703]]<br>
 
[[Kapitel 704]]
 
|<!-- Episode -->
 
|<!-- Täter -->
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_206|'''206''']]
 
|[[Band 67]]/[[Band 68|68]]
 
|[[Datei:Kapitel_708.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 705]]<br>
 
[[Kapitel 706]]<br>
 
[[Kapitel 707]]<br>
 
[[Kapitel 708]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Ryusuke Kodama]]
 
|[[Akira Sumida]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_207|'''207''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 68]]
 
|[[Datei:Kapitel_709.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 709]]<br>
 
[[Kapitel 710]]<br>
 
[[Kapitel 711]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Takehito Kokubu]]
 
|[[Akiho Kokubu]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mord
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_208|'''208''']]
 
|[[Datei:Kapitel_712.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 712]]<br>
 
[[Kapitel 713]]<br>
 
[[Kapitel 714]]<br>
 
[[Kapitel 715]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Kaito Kid]]
 
|<!-- Opfer -->
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Diebstahl
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_209|'''209''']]
 
|[[Datei:Kapitel_716.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 716]]<br>
 
[[Kapitel 717]]<br>
 
[[Kapitel 718]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Shinji Mizunoe]]
 
|[[Shiro Masuko]]
 
|<!-- gelöst von -->
 
|Mordversuch
 
|- class="jp" style="display:none;"
 
|align="center" | [[Fall_210|'''210''']]
 
|rowspan="3"|[[Band 69]]
 
|[[Datei:Kapitel_720.jpg|center|120px]]
 
|
 
[[Kapitel 719]]<br>
 
[[Kapitel 720]]<br>
 
[[Kapitel 721]]
 
|<!-- Episode -->
 
|[[Rokuro Tokubi]]
 
|[[Banzo Numayama]]
 
 
|Conan Edogawa
 
|Conan Edogawa
 
|Mord
 
|Mord
 
|}
 
|}
  
 +
==ab Band 60==
 +
{{:Liste aller Fälle/Band 60-79}}
 
[[Kategorie:Fall]]
 
[[Kategorie:Fall]]

Version vom 29. Januar 2011, 04:22 Uhr

Liste der Fälle wird derzeit bearbeitet! Dieser Artikel wird gerade bearbeitet. Bitte warte mit deinen Änderungen, bis diese Markierung entfernt wurde, oder wende dich an den Bearbeiter, rikku.

Diese Seite wurde zuletzt vor 3410 Tagen bearbeitet.

Die Liste aller Fälle enthält alle Fälle des Mangas Detektiv Conan.

Band 01-19

Liste aller Fälle/Band 01-19

Band 20-59

Fall−Nummer Band Bild Teile Handlung
Kapitel Episode Täter Opfer Gelöst von Art des Falles
056 Band 20
Episode 142.jpg

Kapitel 192
Kapitel 193
Kapitel 194
Kapitel 195
Kapitel 196

Episode 142
Episode 143
Episode 144

Kikuke Tanaka Toshiya Hamano schlafende Sonoko Mord
057
Episode 128.jpg

Kapitel 197
Kapitel 198
Kapitel 199

Episode 128
Episode 129

Masayo Aoshima Mina Aoshima schlafender Kogoro Mord
058 Band 20/21
Episode 147.jpg

Kapitel 200
Kapitel 201
Kapitel 202
Kapitel 203

Episode 146
Episode 147

Mutsumi Nishikawa

(1) Masuyo Mamiya
(2) 10 Personen
(3) Conan Edogawa
(4) Professor Agasa
(5) Genta Kojima

Detective Boys

(1), (2) Mord
(3), (4), (5) Entführung

059 Band 21
Episode 172.jpg

Kapitel 204
Kapitel 205
Kapitel 206
Kapitel 207

Episode 172
Episode 173

Tsugumi Amano Kizuhiro Otaka Shinichi Kudo Mord
060
Episode 156.jpg

Kapitel 208
Kapitel 209
Kapitel 210

Episode 156
Episode 157

Keizo Masuo Kayo Masuo Conan Edogawa Mord
061 Band 21/22
Episode 151.jpg

Kapitel 211
Kapitel 212
Kapitel 213
Kapitel 214

Episode 151
Episode 152

Kikuhito Morizono Akio Shigematsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
062 Band 22
Episode 154.jpg

Kapitel 215
Kapitel 216
Kapitel 217
Kapitel 218

Episode 154
Episode 155

Toshinori Kaetsu

Yasuji Asama
Keitaro Izumo

Conan Edogawa Mord
063
Episode 164.jpg

Kapitel 219
Kapitel 220
Kapitel 221

Episode 163
Episode 164

Tadahiko Michiwaki

(1) 2 Frauen
(2) Sonoko Suzuki

Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

064 Band 23
Episode 148.jpg

Kapitel 222
Kapitel 223
Kapitel 224

Episode 148
Episode 149

Minoru Furuhashi Seiji Haruta Professor Agasa

Conan Edogawa

Mord
065
Episode 187.jpg

Kapitel 225
Kapitel 226
Kapitel 227
Kapitel 228
Kapitel 229
Kapitel 230

Episode 185
Episode 186
Episode 187
Episode 188

Sadao Kujirai

(1) Teruyoshi Kameda
(2) Heiji Hattori
(3) Korehisa Kanie

schlafender Kogoro

(1), (3) Mord
(2) Mordversuch

066 Band 23/24
Episode 167.jpg

Kapitel 231
Kapitel 232
Kapitel 233

Episode 166
Episode 167

Herr Kitagawa Frau Muranishi

Inspektor Takagi
Detective Boys

Mord
067 Band 24
Episode 181.jpg

Kapitel 234
Kapitel 235
Kapitel 236
Kapitel 237

Episode 181
Episode 182

Yoko Araide Yoshiteru Araide schlafender Kogoro Mord
068
Episode 190.jpg

Kapitel 238
Kapitel 239
Kapitel 240
Kapitel 241
Kapitel 242

Episode 190
Episode 191
Episode 192

(1), (2) Pisco
(3), (4) Gin

(1) Shigehiko Nomiguchi
(2) Ai Haibara
(3) Shiho Miyano
(4) Pisco

Conan Edogawa

(1), (4) Mord
(2) Entführung
(3) Mordversuch

069 Band 25
Episode 183.jpg

Kapitel 243
Kapitel 244
Kapitel 245

Episode 183
Episode 184

Izumi Sano Chihiro Itami schlafender Kogoro Mord
070
Episode 178.jpg

Kapitel 246
Kapitel 247
Kapitel 248
Kapitel 249
Kapitel 250

Episode 177
Episode 178
Episode 179

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3), (4), (5) Robert Taylor

(1) Misa Takeda
(2) Kinuyo Takeda
(3) Herr Negishi
(4) Nobokazu Takeda
(5) Kazuha Toyama

schlafender Kogoro

(1), (2) Suizid
(3), (4) Mord
(5) Mordversuch

071 Band 25/26
Episode 204.jpg

Kapitel 251
Kapitel 252
Kapitel 253
Kapitel 254

Episode 203
Episode 204

3 Bankräuber 4. Bankräuber Detective Boys Mord
072 Band 26
Episode 206.jpg

Kapitel 255
Kapitel 256
Kapitel 257

Episode 205
Episode 206

Mai Kogami Kohei Kamata Shinichi Kudo Mord
073
Episode 208.jpg

Kapitel 258
Kapitel 259
Kapitel 260

Episode 207
Episode 208

Satoru Oba Taiji Tatsumi Shinichi Kudo Mord
074
Episode 210.jpg

Kapitel 261
Kapitel 262
Kapitel 263

Episode 209
Episode 210

Kazuko Ogata Minoru Ogata schlafender Kogoro Mord
075 Band 27
Episode 214.jpg

Kapitel 264
Kapitel 265
Kapitel 266

Episode 214
Episode 215

Norifumi Saku Ritsuko Usui

Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
076
Episode 221.jpg

Kapitel 267
Kapitel 268
Kapitel 269

Episode 220
Episode 221

(1) Brandstifter (Fall 076)
(2), (3) Shuji Kano

(2) Bank
(3) Inspektor Takagi

Inspektor Sato
Inspektor Takagi
Detective Boys

(1) Brandstiftung
(2) Bankraub
(3) Körperverletzung

077
Episode 245.jpg

Kapitel 270
Kapitel 271
Kapitel 272

Episode 245
Episode 246

Takayasu Shimizu Kengo Bito schlafende Sonoko Mord
078 Band 27/28
Episode 228.jpg

Kapitel 273
Kapitel 274
Kapitel 275

Episode 228
Episode 229

Matasaburo Saika Jäger (Fall 078) Detective Boys Mord
079 Band 28
Episode 240.jpg

Kapitel 276
Kapitel 277
Kapitel 278

Episode 239
Episode 240

Kyoko Shibata Shiro Shibata schlafender Kogoro Mord
080
Episode 241.jpg

Kapitel 279
Kapitel 280
Kapitel 281
Kapitel 282
Kapitel 283

Episode 241
Episode 242

Kimie Shimabukuro

Saori Kadowaki
Toshimi Ebihara
Naoko Kuroe

schlafender Kogoro Mord
081 Band 28/29
Episode 233.jpg

Kapitel 284
Kapitel 285
Kapitel 286

Episode 233
Episode 234

Yoshio Sadakane

(1) Ryoko Mizutani
(2) Hitomi Endo
(3) Michiko Ishiguro
(4) Tae Aizawa
(5) Sonoko Suzuki

Kommissar Megure

Conan Edogawa

(1), (2), (3), (5) Mordversuch
(4) Mord

082 Band 29
Episode 249.jpg

Kapitel 287
Kapitel 288
Kapitel 289

Episode 249
Episode 250

Juwelenräuber Fahrgäste

Jodie Starling
Conan Edogawa

Entführung
Mordversuch

083
Episode 253.jpg

Kapitel 290
Kapitel 291
Kapitel 292

Episode 252
Episode 253

Yoshio Tsunashima Teruya Kano Detective Boys versuchter Diebstahl
084
Episode 257.jpg

Kapitel 293
Kapitel 294
Kapitel 295

Episode 257
Episode 258

Ray Curtis Ed McKay Conan Edogawa Mord
085 Band 30
Episode 259.jpg

Kapitel 296
Kapitel 297
Kapitel 298

Episode 259
Episode 260

Akira Akashi Senzo Ogura schlafender Kogoro Mord
086
Episode 237.jpg

Kapitel 299
Kapitel 300
Kapitel 300
Kapitel 302

Episode 236
Episode 237
Episode 238

Furuyo Senma

(1) Shukuzen Ogami
(2) Furuyo Senma

Conan Edogawa

(1) Mord (2) Szuizid

087
Episode 242.jpg

Kapitel 303
Kapitel 304

Episode 242

Handtaschendieb Genta Kojima Detective Boys Mordversuch
088 Band 30/31
Episode 247.jpg

Kapitel 305
Kapitel 306
Kapitel 307

Episode 247
Episode 248

Muneyuki Mino Motoo Mino schlafende Sonoko Mord
089 Band 31
Episode 262.jpg

Kapitel 308
Kapitel 309
Kapitel 310

Episode 262
Episode 263

Masao Jinbo Tatsuo Mori schlafender Kogoro Mord
090
Episode 265.jpg

Kapitel 311
Kapitel 312
Kapitel 313

Episode 265
Episode 266

Noboru Shimojo Giichi Aramaki

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
091
Episode 283.jpg

Kapitel 314
Kapitel 315
Kapitel 316
Kapitel 317

Episode 282
Episode 283
Episode 284
Episode 285

Takashi Kotegawa
Shigehiko Wakisaka

Atsushi Tarumi
Yuji Kato

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
092 Band 32
Episode 284.jpg

Kapitel 318
Kapitel 319
Kapitel 320
Kapitel 321

Episode 282
Episode 283
Episode 284
Episode 285

Shigehiko Wakisaka Kaoru Kusano

Heiji Hattori
Conan Edogawa

(1) Mord
(2) Mordversuch

093
Episode 269.jpg

Kapitel 322
Kapitel 323
Kapitel 324

Episode 268
Episode 269

Yuki Takeno

(1) Kaoru Kusano
(2) Yuki Takeno

Conan Edogawa

(1) Mordversuch
(2) Suizid

094
Episode 277.jpg

Kapitel 325
Kapitel 326
Kapitel 327

Episode 277
Episode 278

Entführer (Fall 094) James Black Conan Edogawa Entführung
095 Band 32/33
Episode 272.jpg

Kapitel 328
Kapitel 329
Kapitel 330

Episode 272
Episode 273

Yasuo Kamieda Supermarkt Inspektor Takagi Raub
096 Band 33
Episode 289.jpg

Kapitel 331
Kapitel 332
Kapitel 333
Kapitel 334

Episode 288
Episode 289
Episode 290

Ako Amari Yoshitaka Nigaki schlafender Kogoro Mord
097
Episode 291.jpg

Kapitel 335
Kapitel 336
Kapitel 337

Episode 291
Episode 292

Hideo Morita Eiko Idetsuki Professor Agasa

Conan Edogawa

Mord
098 Band 33/34
Episode 293.jpg

Kapitel 338
Kapitel 339
Kapitel 340

Episode 293
Episode 294

Bunta Kuniyoshi Katsunori Chujo Conan Edogawa Mord
099 Band 34
Episode 299.jpg

Kapitel 341
Kapitel 342
Kapitel 343

Episode 299
Episode 300

Noboru Kawakami Herr Takai

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
100
Episode 302.jpg

Kapitel 344
Kapitel 345
Kapitel 346

Episode 301
Episode 302

Etsutoshi Oba Kadotake Akano

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
101
Episode 306.jpg

Kapitel 347
Kapitel 348
Kapitel 349

Episode 306
Episode 307

Kaizo Isogami Shiro Kawabata Shinichi Kudo Mord
102 Band 34/35
Episode 309.jpg

Kapitel 350
Kapitel 351
Kapitel 352
Kapitel 353
Kapitel 354

Episode 308
Episode 309
Episode 310

Rose Hewitt Heath Flockheart Schlafender Kogoro Mord
103 Band 35
Episode 296.jpg

Kapitel 355
Kapitel 356
Kapitel 357

Episode 296
Episode 297

Kikuji Bancho Rui Tabuchi schlafender Kogoro Mord
104
Episode 312.jpg

Kapitel 358
Kapitel 359
Kapitel 360

Episode 311
Episode 312

Kiichiro Numabuchi Mitsuhiko Tsuburaya Detective Boys Geiselnahme
105 Band 35/36
Episode 313.jpg

Kapitel 361
Kapitel 362
Kapitel 363
Kapitel 364
Kapitel 365

Episode 313
Episode 314
Episode 315

Mikihiko Daito Yoshie Taira (Miyako Kaneshiro)

Takashi Shimoji

Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
106 Band 36
Episode 325.jpg

Kapitel 366
Kapitel 367
Kapitel 368

Episode 325
Episode 326

Posträuber (Fall 106)

(1) Inspektor Takagi
(2) Postamt

Detective Boys

(1) Mordversuch
(2) versuchter Raub

107 Band 36/37
Episode 330.jpg

Kapitel 369
Kapitel 370
Kapitel 371
Kapitel 372
Kapitel 373

Episode 328
Episode 329
Episode 330
Episode 331

Bombenleger (Fall 107)

(1) Jinpei Matsuda
(2) Inspektor Shiratori
(3) Conan Edogawa
(4) Inspektor Takagi
(5) Schüler der Teitan-Oberschule

Detective Boys

(1) Mord
(2), (3), (4), (5) Mordversuch

108 Band 37
Episode 323.jpg

Kapitel 374
Kapitel 375
Kapitel 376

Episode 323
Episode 324

Akira Nagumo Yoshiki Kazami

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
109
Episode 332.jpg

Kapitel 377
Kapitel 378
Kapitel 379

Episode 332
Episode 333

Ryusuke Soma Suguru Itakura schlafender Kogoro Mord
110 Band 37/38

Kapitel 380
Kapitel 381
Kapitel 382
Kapitel 383

Episode 309 (Japan)
Episode 310 (Japan)
Episode 311 (Japan)

Juwelenräuberbande

(1) Juweliergeschäft
(2) Conan Edogawa
(3) Professor Agasa

Conan Edogawa

(1) Überfall
(2), (3) versuchte Geiselnahme

111 Band 38

Kapitel 384
Kapitel 385
Kapitel 386

Episode 312 (Japan)
Episode 313 (Japan)

Yayoi Kanno Yayoi Kanno Detective Boys vorgetäuschter Diebstahl
112

Kapitel 387
Kapitel 388
Kapitel 389

Episode 316 (Japan)
Episode 317 (Japan)

Iwao Ushigome Hyota Nagase schlafender Kogoro Mord
113

Kapitel 390
Kapitel 391
Kapitel 392

Episode 323 (Japan)
Episode 324 (Japan)

Misari Ito

Heiji Hattori
Kazuha Toyama
Herr Kusukawa

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Entführung
114 Band 39

Kapitel 393
Kapitel 394
Kapitel 395
Kapitel 396
Kapitel 397

Episode 325 (Japan)
Episode 326 (Japan)
Episode 327 (Japan)

Akira Morozumi Ryoko Morozumi Heiji Hattori

Conan Edogawa

Mord
mehrfache Brandstiftung
versuchte Brandstiftung

115

Kapitel 398
Kapitel 399
Kapitel 400

Episode 329 (Japan)
Episode 330 (Japan)

Haruka Tendo Yasumi Shirafuji Professor Agasa

Conan Edogawa

Mord
116
Episode 354.jpg

Kapitel 401
Kapitel 402
Kapitel 403

Episode 354
Episode 355

Toshiko Betsusho Yasuhiro Kamohita schlafender Kogoro Mord
117 Band 40
Episode 358.jpg

Kapitel 404
Kapitel 405
Kapitel 406

Episode 358
Episode 359

Asakichi Yakura -

Detective Boys
Inspektor Sato
Inspektor Takagi

versuchter Drogenhandel
118

Kapitel 407
Kapitel 408
Kapitel 409

Episode 331 (Japan)
Episode 332 (Japan)

Hiroto Akashi Hiroto Akashis Vater

Kogori Mori
Sonoko Suzuki
Conan Edogawa

Mord
119
Episode 422.jpg

Kapitel 410
Kapitel 411
Kapitel 412

Episode 421
Episode 422

- - - -
120 Band 40/41

Kapitel 413
Kapitel 414
Kapitel 415
Kapitel 416

Episode 333 (Japan)
Episode 334 (Japan)

Sohachi Ueki Mikio Fujieda

Yukiko Kudo
Eri Kisaki
Conan Edogawa

Mord
121 Band 41
Episode 335.jpg

Kapitel 417
Kapitel 418
Kapitel 419

Episode 335
Episode 336

Yoshihiko Negami Norihiro Furumura

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
122
Episode 338.jpg

Kapitel 420
Kapitel 421
Kapitel 422

Episode 338
Episode 339

Kaoru Taiyama Yukiya Banba schlafende Sonoko Mord
123 Band 41/42
Episode 340.jpg

Kapitel 423
Kapitel 424
Kapitel 425

Episode 340
Episode 341

Tetsuo Imai Sohei Dejima

Professor Agasa
Conan Edogawa

Mord
124 Band 42
Episode 343.jpg

Kapitel 426
Kapitel 427
Kapitel 428

Episode 343
Episode 344

Dieb (Fall 124) Supermarkt

Ran Mori
Shinichi Kudo

Diebstahl
125
Episode 345.jpg

Kapitel 429
Kapitel 430
Kapitel 431
Kapitel 432
Kapitel 433
Kapitel 434

Episode 345

Wolfsmensch Senzo Fukuura Heiji Hattori Mord
126 Band 42/43
Episode 346.jpg

Kapitel 435
Kapitel 436
Kapitel 437

Episode 346
Episode 347

Naokazu Fukuchi Opfer (Fall 126) Conan Edogawa Körperverletzung
127 Band 43
Episode 350.jpg

Kapitel 438
Kapitel 439
Kapitel 440

Episode 346
Episode 347

Shuhei Beisho - schlafender Kogoro Bestechlichkeit
128
Episode 381.jpg

Kapitel 441
Kapitel 442
Kapitel 443
Kapitel 444

Episode 381
Episode 382

Atsushi Hasami Kenji Tsujiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
129 Band 43/44
Episode 383.jpg

Kapitel 445
Kapitel 446
Kapitel 447
Kapitel 448
Kapitel 449

Episode 383

Yukio Torimitsu Zuschauer im Koshien-Stadion

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mordversuch
130 Band 44
Episode 390.jpg

Kapitel 450
Kapitel 451
Kapitel 452

Episode 390
Episode 391

Akira Kato Hirotoshi Nakamoto Conan Edogawa Mord
131
Episode 356.jpg

Kapitel 453
Kapitel 454
Kapitel 455
Kapitel 456

Episode 356

Kaito Kid Jirokichi Suzuki Conan Edogawa Diebstahl
132 Band 44/45
Episode 361.jpg

Kapitel 457
Kapitel 458
Kapitel 459

Episode 361
Episode 362

Kunishige Seko - schlafende Sonoko Spuk
133 Band 45
Episode 366.jpg

Kapitel 460
Kapitel 461
Kapitel 462

Episode 366
Episode 367

Mineto Kanetani Futoshi Ejiri Conan Edogawa Mord
134
Episode 371.jpg

Kapitel 463
Kapitel 464
Kapitel 465

Episode 371
Episode 372

Masaharu Motoyama Toshizo Nose Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
135 Band 45/46
Episode 374.jpg

Kapitel 466
Kapitel 467
Kapitel 468
Kapitel 469

Episode 374
Episode 375

Heihachi Mikami

Asao Kono
Hajime Futagawa

Detective Boys Mord
136 Band 46
Episode 386.jpg

Kapitel 470
Kapitel 471
Kapitel 472
Kapitel 473
Kapitel 474

Episode 385
Episode 386
Episode 387

Kyosuke Haga

(1) Emi Shitara
(2) Furuto Shitara
(3) Genzaburo Shitara
(4) Ayane Shitara
(5) Kyosuke Haga

schlafender Kogoro

(1), (2), (3), (4) Mord
(5) Suizidversuch

137
Episode 394.jpg

Kapitel 475
Kapitel 476
Kapitel 477
Kapitel 478

Episode 394
Episode 395
Episode 396

Täter (Fall 137) Teruhisa Tamai Conan Edogawa Mord
138 Band 46/47
Episode 400.jpg

Kapitel 479
Kapitel 480
Kapitel 481
Kapitel 482
Kapitel 483

Episode 398
Episode 399
Episode 400

Shigehide Kariya

Motoka Aida
Tomoko Kariya

Kogoro Mori

Conan Edogawa

Mord
139 Band 47
Episode 401.jpg

Kapitel 484
Kapitel 485
Kapitel 486

Episode 401
Episode 402

Sakanobu Nekota Herr Atomura Detective Boys Mord
140
Episode 406.jpg

Kapitel 487
Kapitel 488
Kapitel 489
Kapitel 490

Episode 406
Episode 407
Episode 408

Dogo Hoshikawa Tenko Himemiya

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
141 Band 48
Episode 412.jpg

Kapitel 491
Kapitel 492
Kapitel 493

Episode 411
Episode 412

Herr Kano Herr Miyami Conan Edogawa Mord
142
Episode 416.jpg

Kapitel 494
Kapitel 495
Kapitel 496
Kapitel 497
Kapitel 498

Episode 415
Episode 416
Episode 417

Masashi Watabiki

Toshimichi Sekiguchi
Atsuhiro Kunimoto

schlafender Kogoro Mord
143 Band 48/49
Episode 425.jpg

Kapitel 499
Kapitel 501
Kapitel 502
Kapitel 503
Kapitel 504

Episode 425

(1) Kind (Fall 143)
(2), (3), (4) Chianti
(2), (3), (4) Korn

(1) Rena Mizunashi
(2) Yasuteru Domon
(3) Conan Edogawa
(4) Kogoro Mori

Conan Edogawa
Jodie Starling

(1) Kingelstreiche
(2), (3), (4) Mordversuch

144 Band 49
Episode 428.jpg

Kapitel 505
Kapitel 506
Kapitel 507

Episode 427
Episode 428

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

(1) Shoko Amemiya
(2) Autofahrer (Fall 144)

Detective Boys

(1) vermeintliche Entführung
(2) Verkehrsunfall

145
Episode 429.jpg

Kapitel 508
Kapitel 509
Kapitel 510

Episode 429
Episode 430

Atsushi Misumi Ami schlafender Kogoro Mord
146 Band 50
Episode 431.jpg

Kapitel 511
Kapitel 512
Kapitel 513
Kapitel 514

Episode 431
Episode 432

Takuji Rokuda

(1) Kota
(2) Takuji Rokuda

Inspektor Takagi

(1) Entführung
(2) Suizidversuch

147
Episode 435.jpg

Kapitel 515
Kapitel 516
Kapitel 517

Episode 435
Episode 436

Atsushi Inaba Misato Sugimori Detective Boys Mord
148 Band 50/51
Episode 490.jpg

Kapitel 518
Kapitel 519
Kapitel 520
Kapitel 521
Kapitel 522

Episode 490

Kosuke Mimata Shohei Minowa Shinichi Kudo

Heiji Hattori

Mord
149 Band 51
Episode 438.jpg

Kapitel 523
Kapitel 524

Episode 438

- Mitsuru Osabe Conan Edogawa Dehydrierung
150
Episode 443.jpg

Kapitel 525
Kapitel 526
Kapitel 527

Episode 443

Shoko Hisazu Tsuguo Ushigome Detective Boys Mord
151
Episode 445.jpg

Kapitel 528
Kapitel 529

Episode 445

Kirishitas Tochter -

Kogoro Mori
Goro
Conan Edogawa

Entschlüssung einer Geheimnachricht
152
Episode 446.jpg

Kapitel 530
Kapitel 531
Kapitel 532

Episode 446
Episode 447

Yoji Kuramoto Rinko Honami

Inspektor Yamamura
Conan Edogawa

Mord
153 Band 52
Episode 453.jpg

Kapitel 533
Kapitel 534

Episode 453

Bungo Tatei Bungo Tatei Detective Boys Suizidversuch
154

Kapitel 535
Kapitel 536
Kapitel 537

Episode 449

Masateru Taira Masateru Tairas Komplize Inspektor Sato Mord

Einbruch

155
Episode 455.jpg

Kapitel 538
Kapitel 539
Kapitel 540

Episode 454
Episode 455

Toshihisa Manda Kohei Haramoto Detective Boys Mord
156
Episode 457.jpg

Kapitel 541
Kapitel 542
Kapitel 543

Episode 457
Episode 458

Tatsuzo Watanuki Herrn Hozumi Conan Edogawa Mord
157 Band 53
Episode 470.jpg

Kapitel 544
Kapitel 545
Kapitel 546
Kapitel 547

Episode 469
Episode 470

Takeyori Oikawa Haruhito Kanbara

Conan Edogawa
Kaito Kid

Mord
158
Episode 460.jpg

Kapitel 548
Kapitel 549

Episode 460

Sumiko Kobayashi Sumiko Kobayashi Teitan Grundschüler der 1B vorgetäuschte Entführung
159
Episode 462.jpg

Kapitel 550
Kapitel 551
Kapitel 552

Episode 462
Episode 463

Herr Kiritani Roku Itagaki

Kogoro Mori
Conan Edogawa

Mord
160 Band 53/54
Episode 465.jpg

Kapitel 553
Kapitel 554
Kapitel 555

Episode 464
Episode 465

Tatsuhito Funemoto Kaneyo Funemoto schlafender Kogoro Mord
161 Band 54
Episode 466.jpg

Kapitel 556
Kapitel 557
Kapitel 558

Episode 466
Episode 467

Kazuya Itabashi Sakuko Kokura Detective Boys Mord
162
Episode 479.jpg

Kapitel 559
Kapitel 560
Kapitel 561

Episode 479

Denkyus Mutter Denkyus Mutter Heiji Hattori

Conan Edogawa

Suizid
163 Band 54/55
Episode 479.jpg

Kapitel 562
Kapitel 563
Kapitel 564
Kapitel 565
Kapitel 566

Episode 479

Natsuki Koshimizu Junya Tokitsu

Heiji Hattori
Conan Edogawa

Mord
164 Band 55
Episode 476.jpg

Kapitel 567
Kapitel 568
Kapitel 569

Episode 476
Episode 477

Kanji Kojima Rutger Heinen

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Schwere Körperverletzung
165
Episode 473.jpg

Kapitel 570
Kapitel 571
Kapitel 572
Kapitel 573

Episode 472
Episode 473

Kaito Kid - Conan Edogawa Entschlüsselung eines Rätsels
166
Episode 474.jpg

Kapitel 574
Kapitel 575

Episode 474

Eri Kisaki Kogoro Mori Conan Edogawa Verdacht der Unehelichkeit
167 Band 56
Episode 487.jpg

Kapitel 576
Kapitel 577
Kapitel 578

Episode 487

Kakuji Dejima Masataka Moroguchis

Conan Edogawa Miwako Sato

Mord
168
Episode 482.jpg

Kapitel 579
Kapitel 580
Kapitel 581

Episode 481
Episode 482

Raito Adachi Akane Oba

Hiroshi Agasa
Conan Edogawa

Mord
169
Episode 485.jpg

Kapitel 582
Kapitel 583
Kapitel 584

Episode 484
Episode 485

Tago Sohei Nishigun Conan Edogawa Einbruch
170
Episode 491.jpg

Kapitel 585
Kapitel 586

Episode 491

Betrüger, Name unbekannt Mutter eines Freundes von Kogoro Mori Conan Edogawa Betrug
171 Band 57
Episode 492.jpg

Kapitel 587
Kapitel 588
Kapitel 589
Kapitel 590

Episode 492
Episode 493
Episode 494

Kikuyo Tbata Kakuzo Okudaira Mord
172
Episode 488.jpg

Kapitel 591
Kapitel 592
Kapitel 593

Episode 488

Satan Onizuka Tenji Urushibara Mord
173

Kapitel 594

- - - -
174 Band 57/58
Episode 495.jpg

Kapitel 695
Kapitel 696
Kapitel 697
Kapitel 598

Episode 495
Episode 496
Episode 497

175 Band 58
Episode 500.jpg

Kapitel 599
Kapitel 600
Kapitel 601
Kapitel 602
Kapitel 603
Kapitel 604

Episode 498
Episode 499
Episode 500

176 Band 58/59
Episode 504.jpg

Kapitel 605
Kapitel 606
Kapitel 607
Kapitel 608
Kapitel 609

Episode 501
Episode 502
Episode 503
Episode 504

177 Band 59